De GroenLinks kandidatenlijst

DE LIJST VAN EEN VOLWASSEN PARTIJ 

GroenLinks heeft een indrukwekkende kandidatenlijst gepresenteerd. De kandidatencommissie kon putten uit 232 aanmeldingen. De lijst zal dertig namen tellen en er is uit zo’n veertig kandidaten te kiezen. Mannen en vrouwen houden elkaar in evenwicht Ik hoop, dat het congres dit evenwicht handhaaft Er is in velerlei opzicht sprake van veelzijdigheid: allerlei leeftijdsgroepen, allerlei opleidingen, allerlei beroepsgroepen, allerlei maatschappelijke verbanden, waaruit de kandidaten afkomstig zijn. 

Ik vroeg mij af hoe je die grote belangstelling voor het Kamerlidmaatschap kunt verklaren. Waarom zijn mensen bereid een interessante en goed betaalde baan op te geven in ruil voor een onzekere toekomst in de politiek? De motiveringen van de kandidaten geven op allerlei manieren een antwoord. Onze mensen zijn zich zeer bewust, dat we ons op een draaipunt in de geschiedenis bevinden. We hebben eerder zulke revolutionaire periodes gekend. De tweede helft van de negentiende eeuw bijvoorbeeld met een industriële, een agrarische en een demografische revolutie en tegelijk een enorme urbanisatie. Er kwam algemeen kiesrecht en volksonderwijs en het socialisme kwam op. Nu moeten we onze economie vergroenen en antwoorden vinden op de financiële en economische crisis. Er is opnieuw een demografische revolutie: ontgroening en vergrijzing en straks een krimpende bevolking. Ons land moet zich aanpassen aan de gevolgen van de opwarming van het klimaat en antwoorden vinden op de naderende uitputting van fossiele energiebronnen en sommige grondstoffen. Je kunt dit alles zien als een dreiging en kijken hoe je in zo’n situatie het beste je eigen belang kunt verdedigen. Je kunt die toekomst ook zien als een uitdagende klus, fantastisch om aan te gaan werken. Als je er zo naar kijkt, word je niet bang, maar krijg je pas echt “Zin in de Toekomst!” Deze uitdaging heeft kennelijk als een magneet gewerkt op de kandidaten, die zich zo massaal hebben aangemeld. 

Als geograaf stel ik altijd de vraag naar het waar en waarom daar. Dat is lastig, want vooral in de top van de lijst is niet altijd duidelijk van welke afdeling de kandidaten lid zijn. Is mijn indruk juist? Heeft de top een hoog Amsterdamgehalte? Op zich is dat niet verwonderlijk, want een metropool werkt als een magneet op talent. In zo’n stad zijn nu eenmaal allerlei belangrijke instellingen gevestigd en er wonen veel mensen en veel leden van onze partij Toch kriebelt het elke keer weer. Daarom is het maar gelukkig, dat ook mensen uit Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Groningen bij de blokken 1 en 2 voorkomen. 

Dat er ook mensen uit het bedrijfsleven en vakbonden in de blokken 1 en 2 geplaatst zijn is even wennen. A;s je even verder denkt, weet je, dat er steeds meer op duurzaamheid gelet wordt in het bedrijfsleven. Van de vakbondsmensen hoop ik, dat ze er voor kunnen zorgen, dat GroenLinks een beetje van het elitaire imago af helpen en zorgen dat we meer de taal gaan spreken, die door vakbondsleden wordt verstaan. Nog meer hoop ik, dat ze het begrip solidariteit binnen onze partij hoog houden. 

Ik kan door familieverplichtingen het congres niet bijwonen. Ik hoop, dat er een mooie evenwichtige lijst komt. Succes aanstaande zondag.

Jaargang 3, nr. 7.

Leave a Reply