Hoe uiterst rechts wordt het nieuwe kabinet?

BELASTINGPARADIJS NEDERLAND

Ik herinner mij van mijn geografiecolleges, dat het heel belangrijk is, dat de hoofdkantoren van multinationale ondernemingen in Nederland gevestigd zijn. Daar vallen immers de belangrijke beslissingen over uitbreiding of inkrimping van de onderneming of over verplaatsing van activiteiten. Kennelijk verwachtte de docent, dat de beslissingen eerder ten gunste van Nederland zouden uitvallen. Dit inzicht heeft er waarschijnlijk toe geleid, dat in Nederland multinationals maar al te vaak in de watten worden gelegd. Directies zijn niet zo sentimenteel. Ze laten zich leiden door keiharde cijfers. Als produceren in een lage-lonen-land voordeliger is, dan gaan we naar een lage-lonen-land.

Waarom zou de fusie-onderneming van Tata en Thyssen Krupp zijn directiezetel in Amsterdam plaatsen? Heinrich Hiesinger, de baas van Thyssen Krupp beweerde in een interview met de Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, dat Amsterdam geografisch het meest gunstig ligt tussen het Ruihrgebied en het Verenigd Koninkrijk. Dat moge waar zijn, maar Sven Giegold, Europarlementariër voor de Duitse Grünen gelooft niet, dat het de ware reden is. Belastingtechnische voordelen spelen volgens hem wel degelijk een rol. Hij legt het haarfijn uit.

Nederland is het grootste belastingparadijs voor multinationals in Europa. Het is zer waarschijnlijk, dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk straks minder belastingen kunnen innen. Dat is maar een van de vele negatieve ontwikkelingen, die angst veroorzaken. Denk ook aan het banenverlies in Nederland en Duitsland. Het is maar de vraag of dat met natuurlijk verloop kan worden opgelost. Het nieuwe hoofdkantoor zal in Nederland maar weinig belasting hoeven te betalen.

Als je in Nederland betaalt voor het mogen toepassen van een patent, levert dat een aftrekpost op. Mooi idee om modernisering te belonen. Als een bedrijf zelf over patenten beschikt verkoopt het die patenten aan een dochteronderneming in een ver land en betaalt dan voor het toepassen van de patenten en zo hebben ze mooie aftrekposten. De rijksbelastingen accepteren 100% belastingvrijstellingen op dividenden en vermogenstoename. Rentebetalingen aan een eigen buitenlands nevenbedrijf worden als aftrekpost geaccepteerd. De Nederlandse belastingautoriteiten maken ook afspraken met buitenlandse ondernemingen, die zich in Nederland vestigen om het tarief wat lager te houden dan het offici:ele tarief voor de winstbelasting. Met boekhoudkundige trucjes kun je verliezen opvoeren, die dan weer afgetrokken kunnen worden. De advocaten en belastingdeskundigen van de brievenbusfirma’s hebben nog veel meer slimmigheden in hun kokers. Zij hebben een goed betaalde baan. Maar grote ondernemingen en rijke particulieren betalen nauwelijks belasting. Wij des te meer en bovendien kan de overheid minder voor ons doen: minder leerkrachten in de scholen, minder personeel in de verpleeghuizen, minder onderhoud aan wegen en bruggen, een minder goede defensie en te weinig personeel bij de politie.. Intussen matigen de vakbonden hun looneisen, want dat is goed voor de economie.

Wie profiteren van dit alles? Natuurlijk vooral de topleiding van elke onderneming. Vooral ook de eigenaren, dus de aandeelhouders. Die zitten maar al te vaak in het buitenland. Interessant is, dat ook de pensioenfondsen veel aandelen bezitten en dus profiteren van hoge koersen en hoge winstuitkeringen. En zo profiteer ik zelf als pensioengerechtigde ook een beetje. Zo zijn er heel wat oudere Nederlanders, die als spaarpotje wat aandelen hebben. Ze steunen het systeem bijvoorbeeld door op partijen te stemmen, die bezig zijn een regering te vormen. We mogen bepaald niet verwachten, dat het straks allemaal eerlijker wordt. En zo zien we opnieuw een reden waarom Jesse Klaver en Kathalijne Buitenweg voor dit uiterst rechtse beleid geen verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

Al schrijvend vroeg ik mij af of Mark Rutte vanuit zo’n multinational in de politiek is gedropt om dit systeem in stand te houden. Tsja, je mag van iemand geen kwaad denken. En intussen geeft Geert W. de buitenlanders de schuld van alles wat er mis gaat. Bazenvriendje Geert houdt zo zijn bazen lekker uit de wind. Wie trapt daar nu nog in?

Jaargang 10, Nr. 479.

Leave a Reply