Duurzame Top Honderd van het dagblad Trouw

BAS EICKHOUT NUMMER ÉÉN

Van harte gefeliciteerd met deze duidelijke erkenning van jouw verdiensten voor een duurzame samenleving in Nederland, in Europa en zelfs op mondiaal niveau. Terecht zeg je in het Trouw interview, dat je voor het milieu in Europa moet zijn. Je hebt dan een veel groter bereik. De ruim 500 miljoen Europeanen zijn immers aan de regelgeving van de EU gebonden. Dat milieuverontreiniging grensoverschrijdend is, spreekt voor jou als zo vanzelfsprekend, dat het in het stuk niet voorkomt. Dat er door de intensieve discussies tussen al die groene partijen een stevig draagvlak is ontstaan voor onze ideeën mag ook genoemd worden. Maar het gaat vooral om jouw inzichten, jouw daadkracht en jouw overtuigingskracht. Wij van de Europawerkgroep zijn trots op onze oud voorzitter en heel GroenLinks en al die stemmers op GroenLinks bij de Europese verkiezingen en iedereen, die het milieu een goed hart toedraagt hebben hier een goed gevoel bij. We hebben een goeie naar Brussel gestuurd.

Bas boekt ook echte resultaten. Zo heeft hij een Europese wet ontworpen, die agressieve broeikasgassen in koelsystemen verbiedt. Die wet is door het Europees Parlement aanvaard en geldt dus nu voor de gehele EU. De wet zal worden overgenomen door de VS en door China. Dan moeten andere industrielanden wel volgen. Ik herinner mij de tijd, dat gassen werden verboden, die de ozonlaag afbreken. Meesmuilend meldden koelmonteurs mij, dat de vervangers deze nare broeikasgassen waren.

Duurzaamheid is een zeer breed terrein. Het omvat eigenlijk alle terreinen van het leven. Bas beheerst al die aspecten, zo hebben we vaak kunnen constateren. Hij wil de landbouw duurzamer maken en de boeren laten helpen bij natuurbehoud. Zij mogen best iets terug doen voor de subsidies, die ze ontvangen. Hij wil de opwarming van de aarde tegengaan. Hij wil een snelle toename van duurzame energiebronnen: zon, wind, aardwarmte of bio-energie. En intussen kun je hem ook rustig vragen stellen over de valutacrisis en de rol van de banken daarbij.

Ik trof nog meer GroenLinksers in de duurzame top honderd van Trouw: Liesbeth van Tongeren op 38 en Kees van der Leun op 51. Van hen weet ik het tenminste. Proficiat. GroenLinks mag zich terecht groen noemen.

Jaargang 7, Nr. 330.

Leave a Reply