Een stukje oplossing van de Griekse crisis?

 DE GRIEKSE REKEN EENHEID (GRE)

Jarenlang werd de ontwikkeling van de Europese economie ernstig belemmerd door het bestaan van nationale munten. Ze schommelden voortdurend in waarde ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Goederen en diensten werden betaald in vreemde munten en die moesten dan weer met veel kosten worden ingewisseld. Zakenreizen naar een andere lidstaat vroegen het wisselen of opnemen van vreemd geld en daar hield je bijna altijd wat van over en meestal munten van weinig waarde, die je niet meer kon inwisselen en kon je wel iets inwisselen, dan kostte dat weer geld. De situatie in de niet Eurolanden is nog net zo.

Het grootste probleem was echter, dat wanneer je een contract afsloot in Frankrijk en de prijs werd bepaald in Franse francs je een grote kans liep, dat als er na levering betaald ging worden, de franc in waarde was gedaald of zelfs flink gedevalueerd. Intussen moest je je werknemers in Nederland wel in harde guldens betalen.

De oplossing werd de Europese Reken Eenheid, de E.R.E.. Die had een vaste waarde door de koppeling aan harde munten. Contracten werden afgesloten in ERE’s en zo wist iedereen waar hij aan toe was. Later ging men die ERE Euro noemen en pas enkele jaren later werd de Euro een echte munteenheid. De waarde van de Euro fluctueert. De eerste jaren was hij lange tijd goedkoper dan de Amerikaanse dollar, maar de Euro is nu al vele jaren duurder. De Euro vergemakkelijkt het toerisme en het zaken doen binnen Europa en de zakenwereld wil er dan ook niet graag vanaf.

Toch hebben we een Eurocrisis, maar over de oorzaken wil ik het nu niet hebben. Dat laat ik graag aan monetaristen over. Die zijn het onderling niet eens en dat bemoeilijkt uiteraard een oplossing.

Maar ik wil het wel hebben over de problemen in Griekenland. Al eerder heb ik uitgelegd. (Zie “Gaat Europa uiteenvallen?” in de rubriek Europa op deze site) dat de Griekse crisis o.a. veroorzaakt wordt door forse loonstijgingen, waar geen productiviteitsstijging tegenover stond. Griekenland heeft zich zelf uit de markt geprijsd en de Griekse regering beschikt niet meer over het traditionele wapen hiertegen, devaluatie van de nationale munt. Door devaluatie wordt vrijwel iedereen geraakt. De lonen dalen, de spaargelden worden ten opzichte van buitenlandse munten minder waard, binnenlandse producten worden goedkoper en zo wordt de export gemakkelijker, maar ingevoerde producten worden duurder.

Als nu een Griekse Reken Eenheid wordt ingevoerd, waarbij de Grieken GRE’s gaan verdienen, waarvan de waarde bijvoorbeeld 80% is van de Euro, dan is dat een devaluatie van de lonen en de prijzen van binnenlandse producten. Want de lonen worden gewoon in Euro’s uitbetaald, echter bij een koers van 80%, krijgen ze maar 80% van het nominale loon. Iemand, die 3000 Euro verdiende, krijgt na de vaststelling van de koers van de GRE op 80% nog maar 2400 Euro. Ingevoerde producten blijven in Euro’s even duur, maar met minder loon kun je er minder van kopen. Binnenlandse producten dalen in Euro’s in prijs. De export wordt gestimuleerd. Diensten worden in Euro’s goedkoper. Voor toeristen wordt Griekenland goedkoper. Ze hoeven niet te wisselen, want de Euro blijft betaalmiddel. Zo wordt de Griekse economie gestimuleerd en als dat echt goed gaat, kan de koers van de GRE omhoog. Wisselproblemen heb je niet. De vaststelling van de hoogte van lonen en prijzen vraagt wel wat rekenwerk. Een hard loon- en prijsbeleid is noodzakelijk. De lagere lonen stimuleren de Grieken om langer en harder te gaan werken.

Monetaristen moeten zich maar eens buigen over vragen als: Kan de koers van de GRE worden vrij gelaten of wordt deze bijvoorbeeld elk half jaar vastgesteld? Door wie wordt de koers vastgesteld? Door de Griekse regering? Door een economische regering van de Eurozone? Is het niet eenvoudiger om in Griekenland gewoon weer de drachme in te voeren? Is het middel ook geschikt voor andere probleemlanden? Hoe zullen de financiële markten hierop reagere? Krijgen ze meer vertrouwen in Griekenland en de Griekse economie?

Discussieer maar eens lekker mee! Schrijf over dit idee en praat erover. Het is beter dan alleen maar te roepen over garanties en onderpanden en geen cent naar die bodemloze put.

Jaargang 4, Nr. 175.

Leave a Reply