Ga zelf eens kijken!

EXCURSIE ONTSLUITING HOUTEN

Deze excursie gaat per auto langs het Rijsbruggerweg tracé en de Meerpaalvariant. Maar u komt daarbij ook door interessante en mooie stukjes van de provincie Utrecht.

1.   Start vanaf het nieuwe parkeerterrein bij de ingang van Oud Amelisweerd bij Vechten. Rijd richting Bunnik.

2.   De eerste zijweg naar rechts is het begin van de Achterdijk naar Werkhoven, een bekende sluiproute, die door het RBW nog drukker kan worden.

3.   Kort voor de bebouwde kom van Bunnik ligt rechts een weiland. Daardoor komt de tunnelweg van de Baan van Fectio, die dan hier aansluit op de N411.

4.   Ga bij de verkeerslichten rechtsaf en volg de Runnenburg over de spoorlijn, en dan de Groeneweg tot de scherpe bocht naar links.

5.   Parkeer hier even uw auto en bekijk vanaf de voetbrug het landschap waar het RBW gepland is met een viaduct schuin over de A12 rechts van u. Ervaar het geluid en de uitlaatgassen en het fijn stof. Achter u wonen mensen.

6.   Rijd nu parallel aan de A12 naar het oosten, ga na drie verkeerslichten onder de A12 door en dan rechtsaf de Parallelweg op tussen de afrit en de Raaphof door. De weg buigt naar rechts en dan naar links. Hier zou een oprit uit de richting Houten over de Parallelweg en de verlaagde afrit kunnen gaan.

7.   Bij de voetbrug kunt u opnieuw stoppen en het RBW opnieuw bekijken. U kunt nu beter zien waar de weg na het viaduct weer gaat dalen.

8.   Ga linksaf over de Tureluurweg. Links ziet u het gebouw voor de waterwinning en –bewerking met een golfvormig dak. In het terrein liggen de waterwinputten, waar water uit diepere zand- en grintlagen, verbonden met de Heuvelrug, wordt gewonnen.

9.   De Tureluurweg komt uit op de Achterdijk en u slaat links af. Na twee bochten passeert u de huidige Rijsbruggerweg en stopt bij de bocht met rustbank. Ervaar hier de oude bedding met restgeul. Zie hoe het aan beide zijden langzaam afloopt naar de Rietsloot. Voor de sedum plantage is het oorspronkelijke reliëf verdwenen. Er is heel wat grond afgevoerd. Vandalisme van de ergste soort, maar helaas niet strafbaar.

10.               U rijdt iets terug en gaat linksaf de Rijsbruggerweg op. Let op het reliëf aan uw linkerhand. U kijkt over de vroegere bedding heen. U passeert een boerencamping en verderop ziet u rechts het Bos Nieuw Wulven, nog in ontwikkeling.

11.               U passeert de gemeentegrens. De weg heet nu Binnenweg. Volg deze met de bocht naar links. Iets verderop passeert u het aansluitingspunt van het RBW op de Rondweg.

12.               Bij de Kruisweg gaat u twee maal rechts en volgt de Rondweg in tegengestelde richting. U passeert na de aansluiting De Berm opnieuw het aansluitingspunt. Vervolg de Rondweg.

13.               Bij de aansluiting De Haag zou het Mereveldsewegtracé kunnen beginnen. U gaat onder de spoorlijn door en passeert de N409, de Utrechtseweg, de kortste verbinding met de stad Utrecht. Maar wij vervolgen de Rondweg tot de Staart, gaan rechtsaf en na 600 meter linksaf. U rijdt nu over de Rede. Daar zou een regionale verbinding naar Nieuwegein en Vianen kunnen aftakken met een oprit naar een brug naast de brug van de A27. Er zijn meer mogelijkheden.

14.               U volgt de Rede ongeveer 900 meter en gaat dan naar rechts. Pas op voor fietsers vanuit het tunneltje onder de Rede door. U rijdt nu op de Veerwagenweg. Vroeger was hier een veer. Een veerwagen reed op een rails op de bodem van het kanaal heen en weer. Bij de T-kruising gaat u rechtsaf en rijdt langs het kanaal. Stop zo’n 300 meter voor de brug en bezie of de regionale verbinding hier valt in te passen. De brug is weliswaar hoog, maar het kanaal is breed. Is er harmonie in dit landschapsbeeld?

15.               U vervolgt de weg onder de brug door, passeert een rotonde en u gaat dan rechtsaf langs een parkeerterrein naar die rotonde en vanaf die rotonde richting Nieuwegein, Breda.

16.               U rijdt nu op de A27, een van de verbindingen van Houten met Nieuwegein. U verlaat de A27 bij de eerstvolgende afrit naar Nieuwegein.

17.               U gaat even rechtsaf richting Nieuwegein, maar al snel naar links richting Tull en ’t Waal. U rijdt langs de Beatrixsluis, belangrijk voor de vaart tussen Amsterdam en Rotterdam. U blijft de dijk nu lange tijd volgen.

18.               U gaat onder de A27 door en dichtbij de A27 zou een regionale verbinding de Lek kunnen kruisen. Bekijk de situatie.

19.               U passeert een recreatiegebied in de uiterwaarde en op enige afstand de stuw van Hagestein. Links ziet u een klein meertje, een wiel of waal, ontstaan bij een dijkdoorbraak  U blijft de dijk volgen en verlaat de dijk richting Schalkwijk. Rijdt door tot de rotonde bij Schalkwijk en houdt de richting Utrecht aan tot het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier gaat u naar links.

20.               De klinkerweg is erg ongelijk. Dat voorkomt sluipverkeer. Let op het landschap. Aan de overzijde ligt Houten Zuid.

21.               Het kanaal buigt iets naar rechts. Ziet u de brug al, anderhalve kilometer verderop? De brug valt nauwelijks op. Pas van dichtbij na het passeren van een eendenkooi krijg je er zicht op. Bekijk het landschapsbeeld weer. Kort voor de brug zou een regionale verbinding het kanaal kunnen kruisen.

22.               U kunt uw weg vervolgen mits het gewicht van uw voertuig dit toestaat. U komt in Nieuwegein en kunt vandaar naar huis rijden of via knooppunt Laagraven en de Waterlinieweg en het stadion Galgenwaard weer naar het punt van uitgang.

Leave a Reply