Haat of mededogen?

Onderstaand artikel verscheen eerder in Open Venster, editie Odijk, het parochieblad van de Johannes XXIII parochie. Inmiddels heeft Mgr. Simonis spijt betuigd en laten blijken, dat hij indertijd wel erg naïef heeft gehandeld, toen hij  pedofiele pastores opnieuw een kans gaf.

Vaak komen er zeer boze reacties. De Kerk zou de feiten hebben proberen te verdoezelen. Voor mij is dat een weliswaar foute maar ook begrijpelijke reactie. Dezelfde als van ouders, die roepen: ”Als de buren het maar niet horen.”

De tijden zijn inderdaad veranderd. Dat hoor ik ook van mijn collega’s. Terwijl elke aanraking tegenwoordig taboe is, was dat vroeger heel gewoon. Een schouderklopje geven kon je als leraar, maar het ging vaak ook uit van een leerling. Er is een verkrampte situatie ontstaan. Je kunt niet meer spontaan met een leerling omgaan. Ik vermoed, dat dit krampachtig reageren op onschuldige en vooral op foute aanrakingen het voor het slachtoffer nog moeilijker maakt.

Tenslotte vraag ik mij af, waardoor reacties bepaald worden: door mededogen met het slachtoffer of door haat tegen de kerk? Kritisch zijn mag en moet, maar uiteindelijk gaat het erom het slachtoffer te helpen. 

Een mens in nood

Veertig jaar heeft Ruud Egging(55) uit Arnhem het met zich mee gedragen, het misbruik, dat hem als misdienaar in de St. Walburgiskerk werd aangedaan door kapelaan Herman B.. Toen hij twee jaar geleden onder behandeling was van een psycholoog, is het er eindelijk uitgekomen. Angst vanwege de dreigementen van de kapelaan en schaamte hadden hem veertig jaar daarvan weerhouden. Ruud vertelde zijn verhaal in de Volkskrant van 29 december 2010. Hij is niet het enige slachtoffer van Herman B., want in Arnhem heeft hij minstens nog één andere jongen misbruikt en toen hij pastoor was geworden in Albergen maakte hij nog meer slachtoffers, waarvan er nu zes bekend zijn. De groep van acht was in Albergen bijeen en zij achtten het zeer waarschijnlijk, dat zij niet de enigen zijn.

Een maal in 1983 is pastoor Herman B. door zijn huishoudster betrapt. Zij schreef een brief naar kardinaal Simonis. Die volstond met het geven van een waarschuwing. De huishoudster werd ontslagen. Had Simonis gedaan, wat hij als burger verplicht is, aangifte doen van een bij hem bekend strafbaar feit, dan was er een onderzoek gevolgd, waren waarschijnlijk meer zaken aan het licht gekomen en was het tot een veroordeling gekomen. Hij had geen nieuwe slachtoffers meer kunnen maken. In 1986 is Herman B. overleden.

Het verhaal werpt een vreemd licht op de uitspraak van Simonis, dat hij van niets geweten heeft. Is de zaak door een ondergeschikte afgehandeld? Bedoelde de kardinaal, dat hij niet geweten heeft van de grote schaal waarop misbruik voorkwam? Later heeft hij toegegeven, dat hem wel enkele incidenten bekend waren. Het lijkt mij wel op zijn plaats, dat Kardinaal Simonis alsnog zijn diepe spijt en medeleven betuigt naar de slachtoffers. Dat is wel het minste, dat hij kan doen.

De reactie van het Aartsbisdom is uitermate formeel en kil. Mgr. Eijk schrijft: “Het spijt mij als u seksueel bent misbruikt door een priester van het Aartsbisdom Utrecht. Ik bied u daarvoor mijn verontschuldiging en spijtbetuiging aan.” Een schadevergoeding wordt geweigerd. Daartegen is Ruud Egging in beroep gegaan bij de Congregatie van de Geloofsleer in Rome. Dat beroep loopt nog.
Een man, die tientallen jaren heeft geleden onder dit misbruik, waar hij met niemand over durfde praten en waar hij nog steeds onder lijdt, klopt aan bij het Aartsbisdom met zijn verhaal. Hij ontvangt een excuusbrief, waar een bezoek uit pastorale bezorgdheid en vooral veel warm medeleven en een aanbod voor hulp, waar mogelijk op zijn plaats zouden zijn geweest. Is de bisdom staf bang voor de financiële consequenties? Willen ze geen precedent scheppen? Zijn ze bang, dat die golf van meldingen van seksueel misbruik in feite een complot is tegen de kerk? Ruud Egging en zijn medeslachtoffers zijn mensen in nood en zij verdienen het door ons geholpen te worden, waar wij maar kunnen: moreel, financieel en vooral door een warm medeleven.
 

One Response to “Haat of mededogen?”

 1. Ruud Egging schreef:

  Geachte John Ch.M. Jorna,

  Met interesse uw artikel gelezen!
  Ik werd hier op attent gemaakt door een mede slachtoffer van H.Boonk uit Arnhem.

  Vriendelijke Groet.
  Ruud Egging.

Leave a Reply