Bisschop Punt en Solidaridad

Onderstaand stuk schreef ik om parochianen voor te lichten over het uiteengaan van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en de Bisschoppelijke Adventsactie. Solidaridad richt zich op het lot van werkers in de goudwinning in de eigen Adventsactie. De Bisschoppelijke Adventsactie laat parochies kiezen uit vijftien projecten.

Actie Solidaridad wordt bisschoppelijke Adventsactie

John Jorna

De ontwikkelingsorganisatie Solidaridad is oorspronkelijk opgericht door de Kerken. Elk jaar werd in de Advent de Actie Solidaridad georganiseerd, in het begin vooral gericht op Latijns Amerika. De ontwikkelingsorganisatie werd steeds zelfstandiger. Ze ging ook in andere werelddelen werken en ontwikkelde het Max Havelaar keurmerk. Solidaridad groeide wat weg van de stichters. Bovendien wordt door de rijksoverheid intensievere samenwerking bepleit. Er zou te veel versnippering zijn en organisaties lopen elkaar in de weg. Ook voor de ontwikkelingslanden is het vaak erg onoverzichtelijk. Solidaridad is dus bezig op te gaan in een grotere organisatie. Het contact met de Protestante kerken werd al eerder verbroken en begin dit jaar heeft Solidaridad de bisschoppen gevraagd te worden ontheven van de taak de Adventsorganisatie te organiseren. Een andere reden daarvoor was, dat Bisschop Punt, verantwoordelijk voor de missieactiviteiten, eiste, dat elk project de handtekening zou krijgen van de plaatselijke bisschop. Solidaridad werkt vaak samen met betrouwbare lokale organisaties, maar sommige bisschoppen zijn er niet bepaald op uit iets te doen aan het lot van de armen en de machtelozen. Heel bewust wordt contact met hen vermeden. En dan zou Solidaridad aan zo’n bisschop de handtekening moeten vragen?

In enkele maanden is nu de Adventsactie opgezet. De bisschoppen vragen een keus te maken tussen vijftien projecten. Die projecten zien er allemaal prima uit. Ze zijn ook allemaal duidelijk gericht op een ontwikkelingsdoel. Het gaat er om de armoede, de machteloosheid en de onwetendheid te bestrijden. Maar elk project loopt veel duidelijker via kerkelijke kanalen. Kerken helpen kerken. De acties gaan ook op basis van vertrouwen. Via derden, die er zelf geen belang bij hebben is de betrouwbaarheid van de partner in de Derde Wereld nagegaan. Bewust heeft men niet gekozen voor een kostbaar controleapparaat. Het gaat zoals het met het missiewerk altijd gegaan is. Je geeft aan een pater of zuster of broeder en je weet, dat ze er goed werk mee doen. Juist door de hongerigen te voeden en de zieken te genezen laat je de boodschap van Jezus van Nazareth zien. Er is alle reden om de Adventsactie te steunen.

Leave a Reply