De Amerikaanse presidentsverkiezingen

Obama versus Mc Cain  

De hele wereld heeft belang bij wie de nieuwe president wordt van de Verenigde Staten. Toch mogen alleen de inwoners van de VS hun stem uitbrengen. Dat neemt niet weg, dat het een populair tijdverdrijf is geworden om te discussiëren over de vraag welke kandidaat de voorkeur verdient. Vooral in talkshows op de TV zie je het gebeuren. 

De nieuwe president wacht een reusachtige taak. Daar is allereerst de financiële crisis. Zoals ik vorige week al betoogde vraagt een echte oplossing een ware cultuuromslag. Niet meer leven op de pof, weg met de creditcardeconomie. Eerst sparen en dan kopen. Als huishouden zorgen voor een financiële buffer als dat al kan. Een eerlijker verdeling van de inkomens om dit voor velen mogelijk te maken, want nu is er een groep armen, die zelfs te weinig inkomen heeft om in de eerste levensbehoeften te voorzien, laat staan, dat ze kunnen sparen. Fatsoenlijke huisvesting voor de lagere inkomens groep, die een hypothecaire lening voor een woning nooit zal kunnen aflossen. Hun toch geld lenen zorgt nu voor de problemen. Goed onderwijs en goede medische zorg voor allen gaat eveneens veel geld kosten. Waar haal je dat geld vandaan? Het betekent hogere belastingen. Dat betekent GEEN lagere consumptie en een negatieve invloed op de economie, want die consumptie wordt verschoven naar de lagere inkomensgroepen en zorgt dus voor meer werkgelegenheid in de bouw van huurwoningen, in het onderwijs en in de medische zorg. Het betekent wel wat minder luxe consumptie. 

Maar ook op een ander terrein moet de Amerikaanse economie krachtig groeien. Er moet meer vernieuwbare energie geproduceerd worden door zon, wind en stromend water. De gehele industrie en het verkeer moeten duurzaam worden. Weg met de ouderwetse verbrandingsmotoren en meer openbaar vervoer en elektrische auto’s. Openbaar vervoer vraagt minder gespreid wonen, dus ook de ruimtelijke ordening moet veranderen: Meer geconcentreerd en duurzamer bouwen. Minder verspillend omgaan met energie en grondstoffen en water en bodem en ruimte. Hoe krijg je de Amerikanen zover, dat ze dit accepteren en er enthousiast aan gaan werken? En welke president zou dat het beste kunnen? 

Ik kies voor Obama. Die heeft in dit opzicht de beste ideeën en met steun van de democratische meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kan hij ze ook verwezenlijken.Mc Cain is oud en afgeleefd en zijn partij kan zo’n omslag in het denken niet verwezenlijken. Zijn leeftijd brengt ook risico’s met zich mee en de kandidate voor het vice-presidentschap heeft als voornaamste verdiensten, dat ze schoonheidskoningin is geweest, leuke pumps draagt en een uitstekende opticien heeft, die haar bij haar brillenkeus adviseert. Zij is bepaald niet van het kaliber Hillary Clinton of Nancy Pelosi. 

Bij Obama heb ik slechts één vrees. Als hij zijn ideeën zou weten door te zetten, maakt hij veel vijanden onder de rijken, zoals John Kennedy vijanden maakte onder de Texaanse olieboeren. Ik hoop, dat Obama niet hetzelfde lot zal ondergaan als Kennedy. Daarnaast ben ik nog benieuwd of Mc Cain de rassenkaart zal gaan spelen. Alleen in wanhoop waarschijnlijk. Het zou toch mooi zijn als er 145 jaar na de afschaffing van de slavernij een zwarte president zou komen, al stamt hij dan niet uit een slavenfamilie. Toch zijn er in de VS nog steeds mensen, die erg racistisch denken en ook dat vormt een risico voor de nieuwe president Obama.

Leave a Reply