Goede Doelen in de kou

ZIJN WE MINDER GOEDGEEFS GEWORDEN?

 

Het was maar een betrekkelijk klein bericht in mijn dagblad. Wat mij opviel was, dat er een verband werd gelegd met het feit, dat veel mensen niet meer aan een kerk zijn verbonden. Vroeger leerde je daar, dat je door te geven aan de Kerk, de Missie en de Armenzorg, dat je daardoor zalig werd en na je dood het Koninkrijk Gods zou binnen gaan. Het is wat oude kerkelijke taal. Je zou zo een plekje in de hemel verdienen. Maar als je niet gelooft in een hiernamaals na je dood, een hemels paradijs, waarom zou je dan nog aan weldadigheid doen?

Dat moet je eigenlijk vragen aan de mensen, die al die stichtingen oprichten. Maar stel, dat je in je familie veel mensen hebt verloren aan een bepaalde ziekte. Ik ben een paar jaar terug twee broers verloren en beiden hadden een vorm van kanker. Ik hoorde, dat een nabij familielid waarschijnlijk lijdt aan dementie. Ik stuurde een mail en vertelde daarin, dat twee van mijn beste vrienden hun vrouw aan die ziekte hebben verloren en dat een Oostenrijkse vriend na zeventig jaar vriendschap aan dementie was overleden. Als je dat meegemaakt hebt, willen best veel mensen er iets aan doen

Goede doelen steun je omdat je hoopt, dat er tegen een nare ziekte een geneesmiddel komt, zodat een kind of kleinkind of je oma met dat geneesmiddel geholpen kan worden. Het kan ook zijn, dat je aan de armoede in veel landen een eind wilt maken. Kan daarbij eigenbelang een rol spelen? Jazeker, want als er welvaart is gekomen in een land, kunnen ze daar de producten van onze industrie kopen. Je kunt een milieuorganisatie steunen omdat je door schone lucht of schoon water minder kans loopt om ziek te worden. Je kunt jouw provinciaal landschap steunen om dat je het fijn vindt in de natuur te wandelen of te fietsen. En dat geldt ook voor de landelijke organisatie Natuurmonumenten.

Je moet natuurlijk wel zo slim zijn, dat je dat eigen belang voor jou bij een goed doel ook begrijpt. Het kan uiteraard ook zo zijn, dat er geen sprake is van eigen belang bij een willekeurig goed doel, maar het geeft je een fijn gevoel meegeholpen te hebben aan dat goede doel. Toch wordt er minder gegeven, zo blijkt uit onderzoek. Vluchtelingenwerk Nederland helpt vluchtelingen in Nederland bijvoorbeeld bij het leren van de Nederlandse taal  De Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen overal in de wereld. Maar als je niets van vluchtelingen wilt weten, ga je dan die stichtingen steunen?  En als Jezus van Nazareth ons leerde de vreemdeling te verwelkomen, hem gastvrijheid te bieden en te eten te geven? Wat dan? Zou je zelf ooit de kans lopen te moeten vluchten, bijvoorbeeld omdat de zeespiegelstijging geheel uit de klauwen is gelopen? Of denkt u daar maar liever niet over na? Tsja, al die Arnhemmers, die in 1944 op last van de Duitse bezetter de stad moesten verlaten hadden nooit gedacht, dat hun dat zou overkomen. Ze hadden evenmin gedacht, dat de Nazi’s ons neutrale land zo maar zouden binnenvallen. Veel mensen lezen geen kranten, maar over een Russische  aanval op de EU wordt af en toe in onze dagbladen wel degelijk geschreven. Is het dan een goed doel lid te worden van een politieke partij, die wil, dat de NAVO zich volop gaat bewapenen met de modernste wapens? En weet u, dat de contributie van een politieke partij aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting?

Goede doelen steunen is zeer zinvol. Je hoeft echt geen lid van een Kerk of religie te zijn om dat te begrijpen. Of vindt u die reis naar Thailand toch veel belangrijker?

18e Jaargang, Nr. 796.

Leave a Reply