Criteria voor immigratie

HOE MEET JE DE WENSELIJKHEID?

 

Mensen, die voor de eerste keer asiel aanvragen, kun je niet zo maar wegsturen. Ze worden beoordeeld. Is hun asielaanvrage terecht? Komen ze uit een land, dat voor hen niet veilig is? Als ze zich tegen het daar heersende bewind verzetten, kunnen ze dan gearresteerd worden en vervolgens gemarteld of zelfs gedood? Als ik in zo’n land zou wonen, was mijn leven niet veilig. Mijn blogs bevatten maar al te vaak kritiek op de Nederlandse regering.

Er zijn asielaanvragers, die uit een land komen, dat als veilig wordt beschouwd. Deze zogenaamde veiligelanders maken geen kans op asiel. Ze worden terug gestuurd. Vaak reageren ze opstandig. Het zijn in de AZC’s lastige figuren. Er zijn heel wat landen waar je maar beter geen kritiek op het bewind kunt leveren of op de godsdienst van dat land. Zulke landen leveren veel vluchtelingen op.

Komen er nu buitengewoon veel vluchtelingen juist naar Nederland ?  En als er dan veel komen is de last daarvan door Nederland te dragen? Nederland heeft bijna achttien miljoen inwoners. Die moeten de zorg voor die vluchtelingen opbrengen. De Volkskrant wilde landen wat dat betreft vergelijken. Ze berekende het aantal vluchtelingen per 100.000 inwoners in Maart 2024. Dat waren er 17,1. Daarmee zat Nederland in die maand ongeveer op het gemiddelde van de EU. Cyprus zat erg hoog met 124 asielaanvragen, gevolgd door Griekenland met  36 en Ierland met 34,4. Maar er zijn ook landen waar nauwelijks vluchtelingen asiel aanvragen. België heeft veel minder inwoners en zit er met 19,1 net boven, maar het totaal aantal eerste asielaanvragen is er veel lager. Ik had wat moeite met deze staafgrafiek. Zit Nederland echt op het EU-gemiddelde? Valt het allemaal wel mee?

Als je het totaal aantal asielaanvragen in maart 2024 bekijkt, krijg je een ander beeld. Je zou het aantal ook per vierkante kilometer kunnen berekenen. Voor kleine landen is het moeilijk om veel asielzoekers op te vangen, zeker als ze al dichtbevolkt zijn, zoals Nederland met 529 inwoners per KM2. We vroegen eens  aan een academische geograaf of Nederland vol was. De negen miljoen van Groter Londen passen in de provincie Utrecht. De rest van Nederland kan dan de overige negen miljoen herbergen.

Als je veel in Nederland hebt rondgekeken weet je dat er nog ruimte zat is.. Maar als je in de Randstad woont en maar zelden daarbuiten komt is het moeilijk te geloven.

Voor mij is er nog een reden om minder afwijzend te staan tegenover immigratie. Nederland heeft al enkele jaren een sterfteoverschot. Het geboortecijfer is er 9,5 promille en het sterftecijfer 9,6 promille. Er is een sterke vergrijzing. Het tekort op de arbeidsmarkt is dus niet verwonderlijk. Heel veel gevluchte Oekraïners waren daardoor al heel snel aan het werk.

Lang niet alle immigranten zijn vluchtelingen. In de EU is er vrij verkeer van werknemers. Voor veel jeugdige goed opgeleide Nederlanders is de EU hun arbeidsmarkt, ook voor mijn kleinkinderen.

Voor veel PVV stemmers  geldt, dat ze vooral boos zijn om de voorrang op de woningmarkt voor asiel statushouders. Hun kinderen moeten jarenlang wachten op een betaalbare huur- of koopwoning. Maar er zijn meer oorzaken van het tekort aan betaalbare woningen. Veel huwelijken lopen stuk. Veel jongemensen kiezen er voor alleen gaand door het leven te gaan. In gemeenten met veel VVD-ers worden vooral dure woningen gebouwd. Allerlei regels bemoeilijken een snellere woningbouw. Denk aan de stikstofproblematiek.

Maar waar een wil is, is een weg. In het verleden is de woningnood met veel energie opgelost. Het kan.

18e Jaargang, Nr.795.

Leave a Reply