Waarden

GAAN ER VEEL WAARDEN VERLOREN?

 

Je hebt van die dagen, dat een bepaald onderwerp steeds weer opnieuw opduikt. Dat had ik vandaag met “waarden”. Het zijn opvattingen, die ons gedrag bepalen. Aan waarden worden normen ontleend. Dat zijn geboden of verboden. Volgens mijn waarden mag een bepaald gedrag niet of wordt een bepaald gedrag juist voorgeschreven.  Veel vormen van gedrag leiden tot een “ruimtelijke neerslag”. Dat wil zeggen, dat het invloed heeft op wat we rondom ons zien. Als een bevolking bos erg waardevol vindt, is er een grote kans, dat je in het landschap bossen aantreft. Daarom moet je als geograaf ook rekening houden met de waarden, die bij een bevolking leven, wil je de inrichting van het landschap verklaren. Dit ter inleiding.

Vanmorgen beluisterde ik het Tv-programma “Geloofsgesprek”. Het was de laatste keer, dat Leo Fijen met iemand over zijn of haar geloof sprak. Voortaan nemen anderen het van Leo over. Hij sprak met de emeritus bisschop van Roermond. Die was namens de Nederlandse bisschoppen indertijd verantwoordelijk voor de contacten met de media. Volgens die bisschop dreigde allerlei christelijke waarden verloren te gaan. Mensen weten zich niet meer als goede christenen te gedragen. Zo kwamen ze op het idee voor het programma. Voor mij waren die gesprekken vaak heel interessant en inspirerend. Je moet iets voor de mensen om je heen over hebben. Dat is zo’n opvatting. Gelukkig is dat nog vaak het geval. Die mensen om je heen noemen we onze naasten. Maar ook buitenlanders op de vlucht voor een wrede dictator komen Nederland binnen en ook zij zijn onze naasten. Dat besef dreigt bij velen te verdwijnen. Als christen, maar ook als islamiet of als humanist of als boeddhist of als jood hoor je iets voor je naasten over te hebben. Steeds meer Nederlanders delen deze waarde niet meer Want een kwart van de kiezers stemde op een partij, die zegt een hekel te hebben aan buitenlanders, aan onze naasten. Dat is voor mij een teken, dat christelijke waarden verloren gaan.

Wat nu komt is niet zo’n prettig Bijbelverhaal. God sprak tot Abraham. Neem je zoon Izaäk mee naar de berg Moria en offer je zoon. Toen het zover was en Abraham zijn mes pakte verscheen er een geitje en een stem sprak.1 Je hebt gehoorzaamd, maar neem nu het geitje als offerdier. Toen beloofde God, dat Abraham veel nakomelingen zou krijgen en dat er een groot volk zou ontstaan, dat zou heersen over de aarde.

In het licht van de huidige Gaza-oorlog schrok ik. Zou Gods belofte nog steeds gelden? Ik sprak er met de voorganger over. Ik zei, dat ik zo bang was, dat het gedrag van veel Israëliërs bepaald wordt door zulke Bijbelteksten en dat het neerkijken op Palestijnen zo verklaard kan worden. Maar ook gelovige christenen worden er door beïnvloed. Waardoor is de vrome Katholiek Joe Biden, de Amerikaanse president, zo fanatiek pro-Israël? Ook ik ben wel pro-Israël, maar ik blijf ook kritisch. Je moet je vrienden op hun fouten wijzen, vind ik.`

18e Jaargang, Nr. 781.

Leave a Reply