Frans Timmermans

WAAROM EEN GOEDE KEUZE?

 

Nadat de leden van de PvdA en van Groenlinks met een overweldigende meerderheid hadden ingestemd met een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en met een gezamenlijk programma, rees onmiddellijk de vraag wie dan de lijsttrekker moest worden. Niet recent actief in een van de twee partijen, niet te oud en aanvaardbaar voor beide partijen. Hij of zij moest ook geschikt zijn om Minister-President te worden. Want beide partijen hopen, dat ze samen een veel grotere aantrekkingskracht op de kiezers kunnen uitoefenen. Dat blijkt in onze Gemeente Bunnik in ieder geval wel zo.

Frans Timmermans van de PvdA uit Heerlen was eerder lid van de Tweede Kamer en minister van Buitenlandse Zaken. Hij staat er om bekend zes vreemde talen vloeiend te kunnen spreken. Hij was de afgelopen jaren lid van de Europese Commissie. Dat is, zeg maar, het Dagelijks Bestuur van de Europese Unie. En hij was een van de vice-voorzitters en stond dichtbij Voorzitter Ursula von der Leyen. Hij viel op door zijn daadkracht.

Met twee lidstaten is de relatie minder goed. In beide staten, Hongarije en Polen werden de principes van de democratie met voeten getreden. Ze kozen voor een nogal autoritair bewind. In Polen dreigde de onafhankelijkheid van de rechtspraak te worden aangetast. Timmermans kreeg de taak beide regeringen de wacht aan te zeggen. Europese financiële steun zou kunnen worden ingehouden. Hongarije kende voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een fascistisch regime en in Polen steunde het volk altijd sterk op de Rooms-Katholieke Kerk en de dogmatische instelling van de Kerk zag je ook bij bepaalde politici. Beide landen verschilden sterk van de meeste lidstaten met hun wat meer liberale gedachtengoed. Timmermans heeft in beide landen namens de Commissie stevig opgetreden zonder onherstelbare brokken te maken.

Maar recent leverde Timmermans een bijzondere prestatie. De EU constateerde dat in veel gebieden van de EU de natuur ernstig is aangetast, zoals in Nederland door de overbemesting met stikstof via de lucht door de landbouw en het autoverkeer.. De uitstoot door vele fabrieken tast de soortenrijkdom eveneens sterk aan. Planten en dieren sterven uit. Daarbij komt nog de klimaatverandering met bijvoorbeeld veel meer bosbranden door droogte en hitte. De EU vindt terecht, dat de lidstaten harder moeten werken om de natuurvernietiging tegen te gaan. Timmermans slaagde erin een natuurherstelwet door het Europees Parlement te loodsen. Daardoor kreeg hij sterker een groene uitstraling en werd als PvdA-man nog meer aanvaardbaar voor GroenLinksers.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat Frans Timmermans als lijsttrekker van de combinatie GroenLinks-Partij van de Arbeid de beste keuze is. Geen wonder, dat andere partijen zo op hem afgeven.

17e Jaargang, Nr. 766.

Leave a Reply