Odijk krijgt een relikwie van de H. Nicolaas

PLECHTIGE PLAATSING OP ZONDAG 4 DECEMBER

In een bocht van de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duuratede en Utrecht ligt het dorp Odijk. Sinds september 1964 staat daar een H. Nicolaaskerk. Het geld voor de bouw is door de Odijkse parochianen tussen 1946 en het bouwjaar 1963 dubbeltje voor dubbeltje bijeen gebracht. We zeggen, dat we onze kerk zelf gebouwd hebben. Daar zijn we trots op. We voelen ons ook sterk verantwoordelijk voor onze geloofsgemeenschap met ons kerkgebouw. Qua bouwtechniek is het meer een productiehal. Er zijn geen pilaren, die het zicht op het altaar belemmeren zoals in oudere kerken.

Vanuit de hele kerk zie je de icoon van de H. Nicolaas tegen de achterwand van het priesterkoor. Rond de afbeelding van de heilige zijn12 kleinere schilderijtjes met legendes rond de heilige en voorstellingen van episodes uit zijn leven. Zo bestaat er een legende over de redding van drie zeelieden in een vliegende storm. Nicolaas was aan boord en hij zorgde ervoor, dat de storm bedaarde. Daarom is de H. Nicolaas de beschermheilige van de zeelieden. Juist in havensteden zoals Amsterdam is de H. Nicolaas de schutspatroon van de stad. Zijn parochie bestaat dit jaar 750 jaar. De H. Nicolaaskerk bij het Centraal Station kreeg bij gelegenheid van dit jubileum een relikwie van de H. Nicolaas uit de relikwieënschat  van de Benedictijner Abdij van Egmond. Daarop sprak de Odijkse parochiaan Bert Staal de pastoor aan en samen schreven zij een brief aan de Abt van Egmond. Zou Odijk ook een stukje van het gebeente van de H. Nicolaas kunnen krijgen? Het antwoord was ja, want de Odijkse parochianen zijn immers zo trots op hun kerk.

Maar hoe komt de abdij aan al die relikwieën? Nicolaas was bisschop van Myra in Turkije. Na zijn overlijden werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in een kerk van Kyra. Al spoedig ontstond een sterke verering van Nicolaas en die breidde zich uit. Toen het gebied islamitisch dreigde te worden, werd het gebeente van de H. Nicolaas van Kyra overgebracht naar Bari in Italië. In een nieuw gebouwde basiliek werd zijn gebeente bewaard. Waarschijnlijk door bemiddeling van de Graaf van Holland kreeg de Abdij van Egmond in 1087 enkele relikwieën vanuit Bari. Tijdens de Reformatie dreigde de relikwieënschat van de Egmonder Abdij verloren te gaan. De schat werd in Haarlem in veiligheid gebracht en daar onder het altaar van een schuilkerk verborgen. Daar werden de reliekschrijnen na 1853 met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie terug gevonden Ze werden bij het bisdom bewaard tot 1950 toen de Egmonder Abdij hersteld was en de relikwieën weer ontving.

Het stukje rib, dat Odijk heeft ontvangen gaat vergezeld van allerlei documenten waaronder een echtheidscertificaat. Hulpbisschop H. Woorts gaat voor bij de plechtige plaatsing van de Nicolaas-relikwie op zondag, 4 december om 11.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom. Twee koren van Odijk, Vox Odicencis en Multiple Voice verlenen hun medewerking.

Behalve de grote icoon op de achterwand van het priesterkoor is er nog een kleine H. Nicolaas-icoon in de Nariakapel. Overdag is de gehele week deze kapel open. Mensen komen er binnen om even tot rust te komen of een kaarsje op te steken bij Maria, maar ook bij Nicolaas. Misschien wel door het voorbeeld van de goedheiligman is er nu een kast waar mensen wat voedsel kunnen achterlaten. Mensen, die er behoefte aan hebben, kunnen iets uit die kast meenemen. Pastor Adri Verweij ziet het vanuit zijn pastorie allemaal gebeuren. Het maakt ons allemaal gelukkig.

15e Jaargang, Nr. 738.

Leave a Reply