Natuurlijke groei in Nederland

BEVOLKINGSKRIMP GOED GEMAAKT DOOR IMMIGRATIE

 

De achttienjarige Iris Willems woont met haar ouders en twee jongere zussen in Partij aan de Geul. Zij maakte de overstromingsramp mee en is daardoor erg ongerust geworden over de verandering van het klimaat wereldwijd. Het is een intelligent meisje met gymnasiumopleiding  en bezig met een tussenjaar. Ze realiseert zich, dat de wereld tal van rampen te wachten staat en dat ontlokte haar de uitspraak dat ze zich afvraagt of met al die rampen in het vooruitzicht het nog wel verantwoord is om kinderen te krijgen. Mijn oudste kleindochter kwam op bezoek en ik vertelde haar hierover. Haar reactie was, dat onder haar leeftijdsgenoten veel meer jonge vrouwen zijn, die met dergelijke uitspraken komen. Zoals velen in Nederland dacht ze dat er nog sprake was van een fors geboortenoverschot. Ik vroeg haar hoeveel kinderen er per vrouw in Nederland geboren worden. Dat wist ze niet, zoals velen in Nederland.

Tussen 1970 en 1975 daalde het aantal jaarlijkse geboorten met zo’n honderdduizend. Sindsdien schommelt het vruchtbaarheidscijfer tussen de 1,5 en 1,8 geboorten per vrouw. Wil je een constant bevolkingsaantal krijgen, dan moet het vruchtbaarheidscijfer 2,1 geboorten per vrouw zijn. Het sterftecijfer bleef lange tijd laag. De geboortenpiek van 1946 is nu 76 jaar. Als al die mensen nog wat ouder zullen zijn gaat het sterftecijfer stijgen en krijgen we een sterfteoverschot.

Nu er zoveel jaren weinig kinderen zijn geboren is de beroepsbevolking kleiner geworden en daardoor zijn er veel tekorten op de arbeidsmarkt.  Een tekort aan leerkrachten kun je moeilijk of niet door immigratie oplossen. Dat geldt ook voor politieagenten. Daar neem je geen buitenlanders voor.

Daarom vind ik de angst om kinderen te krijgen vanwege toekomstige rampen eigenlijk al een ramp op zich. Wie moeten straks zorgen voor al die oudjes? Wie moeten zorgen voor onze veiligheid? Wie moeten onze kinderen onderwijs geven? Hoe begrijpelijk de angst van Iris en veel andere jonge vrouwen ook is, het is beter om je over je angsten heen te zetten.

15e Jaargang, Nr. 736.

Leave a Reply