Weer ontmoeting

EEN BLIJE SFEER

 

Het was nog te fris om 12 uur na de woord- en communieviering en daarom dronken we binnen in de dagkerk koffie. Na de periode met Corona was het nog niet zo druk geweest. De angst voor een volgende uitbraak was kennelijk wat weggeëbd.. De leden van het koor stonden nog ruim uit elkaar, maar ze waren nu vrijwel volledig. Ondanks de lange periode met weinig koorleden was de klank weer mooi terug. Het zorgde voor een fijne sfeer. Eigenlijk was het de parochiezondag. Een keer per jaar worden alle parochianen in de hoofdkerk uitgenodigd. Gelukkig komen ze niet allemaal, want dan zouden ze nooit in de kleine dorpskerk van Houten passen.

Maar het thema “Van U is de toekomst” gold wel voor de gehele parochie. Dat thema is van toepassing op veel onderwerpen. Natuurlijk allereerst op de toekomst van de parochie. Die omvat acht kerken in de Kromme Rijnstreek. Sommige geloofsgemeenschappen hebben niet veel leden en dus ook niet veel vrijwilligers en niet veel inkomsten. Hun toekomst ligt vooral in samenwerking binnen de grote Paus Johannes XXIII  parochie. De beroepskrachten moeten voor twee keer acht kerken zorgen. Dat gaat met maar zes personen niet best. Dus moeten we wel goed over de toekomst nadenken. We hebben vrijwilligers zien vertrekken, maar er zijn er ook weer bijgekomen. Veel mensen komen nog maar zelden in de kerk, maar ze doen wel mee met de jaarlijkse bijdrage aan de parochie. De kerk, die Odijk zelf gebouwd heeft moet door Odijk in stand worden gehouden door de Actie Kerkbalans en door de collectes tijdens de vieringen. Veel mensen missen contant geld, maar daar wordt een oplossing voor gezocht.

Het gaat niet alleen om de toekomst van de kerk. Het gaat om de gehele samenleving. Hoe houden we de mensenmaatschappij levend? We horen berichten over de almaar duurder wordende energie.. Daardoor worden ook andere producten duurder. Dan is het eigenlijk heel raar, dat mensen niet willen meewerken aan zonnevelden, dat ze geen zonnepanelen op hun dak willen en geen windmolens in het open veld. Snappen ze niet, dat men zo de opwarming van het klimaat wil tegen gaan en daarmee het smelten van ijskappen en de stijging van de zeespiegel? Of snappen ze het best wel, maar willen ze zo stemmen winnen bij de verkiezingen volgend jaar?

Hoe moet het in deze wereld met de vele vluchtelingen? Elke keer komen er weer ergens anders conflicten, waardoor mensen op de vlucht slaan. Als christenen wordt van ons verwacht, dat we mensen in nood helpen. Helaas heeft de kerk in veel landen voor veel narigheid gezorgd. Deze week werd weer bekend hoe vaak er jonge jongens in Frankrijk slachtoffer zijn geworden van misbruik. Al die priesters, die deze misdaden begaan. En och hebben we er vaak nooit iets van gemerkt. Toch is de toekomst niet van deze pedofielen  Dat vraagt waakzaamheid van iedere goedwillende mens. Ben je echt waakzaam als je uit protest de kerk verlaat? Natuurlijk niet, want dan gun je deze misdadigers alle ruimte.

14e Jaargang, Nr. 684.

 

Leave a Reply