Rusland

DE ZWAKKE KANTEN VAN POETIN

 

Nog maar enkele weken geleden maakten we ons ongerust over Russische troepen bewegingen bij de grenzen van buurland Oekraïne. Even plotseling werden de troepen weer terug getrokken. Intussen waren wel de nodige diplomatieke boodschappen verzonden.. Wat was er aan de hand? Oekraïne voelt zich bij buurland Rusland niet erg veilig. In het Oosten van het land woedt nog steeds een burgeroorlog. Twee stukjes : Oekraïne willen los van het land en richten zich meer op de Russische buur. Oekraïne zocht veiligheid in een lidmaatschap van de NAVO. Dat zorgde voor de Russische troepen bewegingen.. Die angst bij de Russen voor de NAVO is een beetje begrijpelijk. Ze zijn immers eerst door Napoleon en later door Hitler aangevallen. Ik denk, dan dat we hier in West-Europa nu ons lesje wel geleerd hebben. Je bent gek als je Rusland gaat aanvallen. Anderzijds kunnen we hier in het Westen niet alles maar over onze kant laten gaan. Wat hebben wij in het Westen als drukmiddelen om de Russische Beer in toom te houden?

De Russische economie staat er niet goed voor. Het land kampt met allerlei tekorten. Dus is er geld nodig om die tekorten aan te vullen en het Russische volk tevreden te houden. Rusland kan veel verdienen met de export van aardgas. Er wordt gewerkt aan een aardgasleiding (Nordstream) door de Oostzee naar Duitsland. Het zou mij niet verbazen als Merkel aan Poetin gevraagd heeft of hij haar door zijn gedrag wil dwingen de verdere aanleg van die aardgasleiding te stoppen. De Amerikanen zijn erg tegen die leiding, want dan wordt West-Europa nog meer afhankelijk van het Russische gas. Maar het is een wederzijdse afhankelijkheid. Rusland heeft het geld van de gasexport nodig. Het scheppen van een wederzijdse afhankelijkheid is een middel om de Russische Beer in toom te houden.

De Russen beseffen kennelijk te weinig, dat hun af en toe agressieve gedrag het Westen alarmeert en de roep om versterking van de NAVO oproept. Met hun gedrag zorgen ze juist voor het omgekeerde van het doel, dat ze willen bereiken, namelijk verzwakking van de NAVO. Af en toe merk ik, dat mijn blogs ook in Rusland worden gelezen.

Poetin treedt keihard op tegen de oppositiebeweging van Navalny. Daarmee laat hij eerder zijn zwakte zien dan zijn sterkte. Hij heeft kennelijk maar weinig vertrouwen in het Russische volk, dat behoefte heeft aan een sterke leider. Door dat harde optreden laat hij zien , dat hij weinig zelfvertrouwen heeft en vreest bij echte democratische verkiezingen van Navalny zal verliezen. Als oud medewerker van de geheime dienst, een klassiek onderdrukkingsapparaat kan hij kennelijk niet anders.

De communistische planeconomie is vervangen door grote ondernemingen onder leiding van rijk geworden  ondernemers, die vooral hun eigenbelang dienen en met het nationale belang nauwelijks rekening houden. Het is een van de oorzaken van de zwakke economie van het land. Deze heren kunnen hun gang gaan zolang ze zich niet met politiek bemoeien en een bedreiging voor Poetin gaan vormen. Dan treedt hij weer keihard tegen ze op.

Vandaag vierde Rusland weer de overwinning van de Sovjetunie op Nazi Duitsland met een enorme parade op het Rode Plein in Moskou. Het was een geweldige prestatie van het Rode Leger al kregen ze wel materiële steun van de Verenigde Staten. Die nederlaag van de Nazi’s in het Oosten droeg ook bij aan onze bevrijding. We mogen de Russen dus best dankbaar zijn voor de offers, die het land gebracht heeft, naar schatting dertig miljoen doden. Ik heb het vorige week niet vermeld in mijn blog over de bevrijding. Ik liep met mijn vader over de flink beschadigde weg bij ons evacuatieverblijf. Ik zei tegen mijn vader: “Wat fijn, dat we nu bevrijd zijn.” Hij antwoordde: “Ja, maar het communisme vormt voor ons een nieuw gevaar.” Tot 1989 volgde de Koude Oorlog. Tijdens zijn militaire dienst was onze zoon maandenlang in Duitsland gestationeerd. Eerder tijdens een vakantie in de Harz maakten we met onze kinderen kennis met het IJzeren Gordijn. Komt er ooit een tijd dat Rusland voor ons een even normaal land wordt als elk ander Europees land?

14e Jaargang, Nr. 665.

Leave a Reply