Drie keer vlaggen

ALLEEN DE 80 PLUSSERS WETEN UIT EIGEN ERVARING WAAROM

 

Ik was nog net geen zes toen voor Nederland de Tweede Wereldoorlog begon. Toch kan ik mij herinneren, dat er onder de kastanjebomen van onze Thomas a Kempislaan in Arnhem veel Duitse militaire vrachtauto’s stonden en in onze tuin grote teilen met water. Die eerste dagen vielen vooral veel doden bij de Grebbeberg en bij het bombardement op Rotterdam. Vervolgens ging voor ons kinderen het leven gewoon door. Maar wel waren opeens onze Joodse buren weg en ze zijn niet terug gekomen. Pas in 1944 werd het echt ernst. Eerst de Slag om Arnhem, die wij op afstand meemaakten. In april 1945 de bevrijding Oostelijk van Apeldoorn, waarbij een buurman het leven liet. Maar ik hoorde wel veel over al die doden. Vanwege corona kunnen we niet naar Fort Rhijnauwen waar verzetsstrijders door de Duitsers werden gefusilleerd. Daarbij was de vader van een klasgenoot. Om al die miljoenen doden van de Tweede Wereldoorlog weet ik zo goed, waarom ik dinsdag de nationale vlag halfstok uithang.

De bevrijding kwam na twee nachten in de frontlinie in de kelder bij het Hoofd der School. Voortdurend hoorden we het fluiten van de granaten en de knallen van de explosies. Toen hoorden we buiten iemand lopen en twee gewonde buren hadden dringend hulp nodig. Mijn moeder en een andere vrouwelijke evacuee gingen naar de deur. En vroegen de soldaat in het Duits om hulp. Toen zei die militair: “I am a Canadian.” We waren bevrijd. Geen honger meer, geen angst voor bommen, geen vrees, dat je vader opgepakt zou worden. Dat was voor mij vrijheid. Heel iets anders dan jongeren van vandaag, die roepen, dat ze de vrijheid willen hebben om feestjes te vieren. Maar ik weet dus goed waarom ik woensdag de vlag uitsteek om onze vrijheid te vieren, vrij van oorlogsgevaren.

In veel Europese landen wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog op 9 mei gevierd. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom die dag is uitgekozen als Europadag. We vieren de grote verbondenheid, die er tussen de vele lidstaten van de Europese Unie bestaat. Ik weet zo goed hoe vaak er oorlog was in Europa. In mijn huidige woonomgeving, de Kromme Rijnstreek vind je nauwelijks echt oude Middeleeuwse boerderijen. Tijdens de inval van de Fransen in 1672 zijn ze in brand gestoken. Die Kromme Rijn was vroeger de hoofdtak van de Rijn en vormde de grens van het Romeinse Rijk. Eeuwenlang lag hier de Limes, de verdedigingslinie van de Romeinen met forten en wachttorens. Eeuwenlang oorlogsdreiging. Maar heel dichtbij liggen ook de forten en bunkers van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Je wordt steeds weer herinnerd aan al die oorlogen in onze geschiedenis. Daarom ben ik zo blij met ons Verenigd Europa en daarom steek ik op zondag 9 mei de blauwe Europese vlag uit met de twaalf sterren. Het zou zo mooi zijn als we dat in heel Europa massaal zouden doen. Samen de eenheid, de verbondenheid en de vrijheid vieren en samen zouden zingen: Alle Menschen werden Brüder”.

14e Jaargang, Nr. 664.

Leave a Reply