Is bisschop Eijk dol geworden of heel doelbewust bezig?

Meer openheid van Aartsbisschop Eijk nodig

Herman Verbeek beschrijft in Trouw van 11 april de werkwijze van Bisschop Eijk in Groningen. Hij zei daar te moeten bezuinigen en ontsloeg vervolgens allerlei mensen, die hem onwelgevallig waren. Nu hij Aartsbisschop van Utrecht is geworden volgt hij daar dezelfde weg. De twee studentenpastores van de oecumenische Studentengemeente in de Janskerk zijn ontslagen. De perschef Loek Sinselmeijer is op non-actief gezet en er wordt beweerd, dat hij een spreekverbod heeft. Anneke Vos, al achttien jaar hoofd van het secretariaat werkt ook niet meer op het bisdombureau en je kunt je afvragen of zij gedwongen is zelf ontslag te nemen. Het dekenaat Utrecht is ervan geschrokken en betreurt het dat zoveel expertise aan de kant wordt gezet.

Ik ben benieuwd hoe de bisschop dit gaat oplossen. Verschijnt het bisdomblad Op Tocht niet meer? Tijdelijk of definitief? Worden brieven niet meer beantwoord? Gaan er geen brieven meer uit? Denkt hij echt bij decreet te kunnen besturen? Denkt hij echt, dat men in het bisdom zulke opgelegde besluiten zonder meer gaat uitvoeren?

De dekens wijzen in een brief er terecht op, dat voor de noodzakelijke veranderingen draagvlak nodig is. Enerzijds is er een steeds ernstiger personeelstekort, anderzijds lopen de inkomsten terug en zijn structureel te laag om het bisdom met de huidige bezetting draaiende te kunnen houden. Als het om het personeel gaat, moet je goed uitkijken, waar je bezuinigt, want anders span je het paard achter de wagen. Het middel is erger dan de kwaal en je vergert de situatie alleen maar. Als het om het geld gaat, moet je bedenken, dat bij de gewone gelovigen geen benul is van de ernst van de financiële situatie. Parochiebesturen proberen met boekhoudkundige trucjes de afdracht zo laag mogelijk te houden. De bisschop heeft ons wel verteld, dat de financiële situatie ernstig is, maar hij heeft niet duidelijk een beroep op ons gedaan om het bisdom financieel overeind te houden. Hij heeft geen sfeer gecreëerd om samen de problemen op te lossen. Integendeel zijn handelwijze vervreemdt de mensen van de kerk, vermindert hun bereidheid iets te doen aan de financiële problemen. Zijn houding is die van een angstige militair, die denkt: Eerst schieten en dan pas luisteren. Hoe kan een intelligent man zo dom handelen?

Er komt nog bij, dat het opzij zetten van veel mensen naar mijn overtuiging een uiterst onrecht betekent. Daar kan ik maar moeilijk tegen. Ik zou er iets aan willen doen, maar ik weet niet wat. Dat gevoel van machteloosheid is onaangenaam. Ik hhop niet, dat de bisschop ons zover drijft, dat wij ons verplicht voelen het bisdom niet langer te steunen.

Tags:

Leave a Reply