Pinksteren

DE MASSA GEESTDRIFTIG TOESPREKEN

Hoeveel Nederlanders zouden het verhaal van Pinksteren nog kennen? Toch is het een mooi verhaal. Het gaat over je angst overwinnen. Het gaat over getuigen van je geloof in de man die gekruisigd werd, maar weer levend werd en in hun midden verscheen. Het gaat over de man, die ze ten hemel hadden zien opstijgen. Nu veertig dagen na Pasen waren al zijn vrienden bijeen in de zaal waar zij met Hem gegeten hadden. Plotseling verschenen boven hun hoofden vlammetjes en ja; ze raakten in vuur en vlam. Ze waren bang geweest, maar nu gingen ze naar buiten, daar in Jeruzalem en begonnen luidkeels te verkondigen, dat Jezus, die gekruisigd en gestorven was, weer leefde en naar zijn Vader in de hemel was gegaan. En al die vreemdelingen hoorden hen in hun eigen taal dit geloof verkondigen..Ze vertelden de mensen wat hij hen geleerd had over vrede en liefde tot de naasten en hulpvaardigheid en zieken genezen en de armen helpen met hun gaven. 

Moet je je eens voorstellen. Je bent als toerist in Amsterdam en plotseling komen een stel mannen de Dam op en beginnen daar luidkeels hun verhaal te vertellen. En of je nu Fransman of Brit of Japanner of Koreaan of Chinees of Syriër bent, je verstaat ze in je eigen taal en je raakt diep onder de indruk van hun verhaal over vrede en vriendschap en en eerlijk samen delen.  Tsja, dat is niet te geloven.

Op zich best een aantrekkelijke boodschap, die die mannen verkondigen. Iedereen verlangt naar vrede en een eerlijke verdeling van de welvaart, zou je zo zeggen.  Tegenwoordig zijn het de politici, die ons allerlei moois beloven. Ze zouden wel willen, dat ze met evenveel overtuigingskracht zouden kunnen spreken als die vrienden van Jezus van Nazareth. Hun boodschap wordt door veel mensen niet geloofd. Misschien wel terecht, want van vrede en gezondheid voor de hele wereld en een eerlijke verdeling van de welvaart over allen landen van de wereld en over alle bevolkingsgroepen komt nog niet zo veel terecht.

Toch zijn er velen, die er wel iets aan willen doen. Ze trekken naar de arme landen om de mensen daar te helpen om hun landen welvarend te maken Ze geven onderwijs en medische zorg en landbouwvoorlichting  en helpen de overheden hun land beter te organiseren. En in ons land zijn er organisaties, die vluchtelingen helpen of die proberen de ene  na de andere ziekte te genezen. U kent ze wel van de collectes. langs de deuren. We denken, dat we best veel doen.

Is de welvaart wel eerlijk verdeeld in ons eigen land? Ik merk soms bij mensen, dat ze geloven, dat er in Nederland geen echte armoede meer is. Daarvoor moet je in de Derde Wereld zijn, zeggen ze dan. Maar waarom zijn er dan nog steeds voedselbanken in heel Nederland? Waarom is er in elke gemeente een afdeling Schuldhulpverlening nodig? Waarom kunnen sommige kinderen niet mee op schoolreisje of moet daar vertrouwelijk een mouw aan gepast worden? Waarom worden er nog steeds mensen hun huis uitgezet wegens huurschuld? Waarom wordt de elektriciteit afgesloten om een betalingsachterstand? Er is wel degelijk armoede in Nederland, maar de keurige burgerij ontgaat het.

Een groep verkeert generatie na generatie in armoede. We spreken van “erfelijke” armoede. De kinderen krijgen bij hun schoolwerk geen hulp van de ouders, want die hebben het evenmin gered op school in hun tijd. Omdat ze vrijwel ongeschoold zijn, vaak nog analfabeet, krijgen ze moeilijk werk of belanden weer in de bijstand. Die wordt dan ook vaak gekort. Ze leveren bijvoorbeeld niet of niet op tijd allerlei formulieren in. Wat moet je als je niet kunt lezen of schrijven?  De van oorsprong Franse beweging ATD Vierde Wereld trekt zich hun lot aan. De beweging is gesticht door de Franse priester Joseph Wresinski. ATD staat voor Aid à toutes detressed: Hulp aan de allerarmsten.. Vierde Wereld slaat op deze zeer arme groep in onze rijke wereld. Behalve de armen van de Derde Wereld zijn er hier armen in de Vierde wereld. ATD Vierde Wereld heeft een bijzondere aanpak. Ze proberen de mensen tot zelfbewustzijn te brengen. Ze er bewust van te maken, dat ze zich zelf kunnen helpen door het onrecht aan de kaak te stellen, dat deze mensen steeds weer treft. Zo weten ze de EU en de VN te bereiken en aandacht voor hun situatie  te scheppen. Zo organiseerden ze een workshop in Amersfoort, “Schrijven  vanuit je hart”. De nieuwsbrief van mei 2019 doet er verslag van. Daar vind ik het onderstaande gedicht.  Luisteren we wel naar die eeuwenoude boodschap van Jezus van Nazareth, waarmee ik dit blog begon?  Dit gedicht trof mij in mijn hart.

Luisteren
Als je niet naar mij luistert
Weet je dan wel wie ik ben?
Wat ik nodig heb, wat mijn vraag is?
Als je niet naar mij luistert
Hoe wil je er dan voor mij zijn?
Waarom ben je dan hier?

Als je niet naar mij of een ander luistert
Hoe wil je dan helpen, echt helpen?
Er zijn voor mij, voor elkaar,
voor de ander, zonder commentaar.
Als je niet naar mij luisteren kunt
Hoe wil je er dan zijn voor elkaar.

Als je niet naar mij luistert
Weet je niet wat ik nodig heb
Jij wilt dan jouw wil doordrijven
Jouw ding, jouw ideeën
Dit is niet oké
Luister eens goed

Als we naar elkaar luisteren
Hoe zou dat dan zijn?
Dan was er vast minder pijn en verdriet,
Omdat wij elkaar zien, echt zien.
Wij kunnen goed zijn voor elkaar,
Er zijn voor elkaar,
Alleen al door te luisteren naar elkaar

Jozé Kersten, Lokale Groep zuid-Limburg.

Jaargang 12, Nr. 568.

 

Leave a Reply