Stem voor de vrede

ONBEGRIJPELIJKE HANG NAAR HET VERLATEN VAN DE EU

Afgelopen vrijdag bracht ik verkiezingsfolders rond. Hier in Odijk zitten alle basisscholen met de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal in één gebouw met daarboven woningen. Gaat er krimp optreden, dan kunnen lokalen omgebouwd worden tot woningen. Krimp is hier niet waarschijnlijk. Ik dacht, laat ik eens vragen of ze in de groepen 7 en 8 aandacht gaan besteden aan de Europese verkiezingen. Scholen willen graag neutraal overkomen, dus voor de folders in de klas was weinig ruimte. Op een school was in groep 8 een project aan de gang over de Tweede Wereldoorlog. Die heb ik meegemaakt en ik kan er uit eigen ervaring veel over vertellen. Ik heb dat tien jaar geleden gedaan voor alle kinderen van het schooltje waar wij geëvacueerd waren. Dat vonden ze heel spannend. Al pratend kwamen we tot de ontdekking, dat er een duidelijk verband is tussen die oorlog en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hoe zit dat dan?

Laten we de geschiedenis van de laatste ruim 200 jaar eens bekijken. Eerst nog verder terug naar het Rijk van Keizer Karel de Grote, die in 814 stierf. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk. Die had drie zonen en hij verdeelde zijn rijk in drieën, Oost, Midden en West. Dat Midden-rijk werd een mislukking en sindsdien maakten het Oost-rijk/Duitsland en het West-rijk/Frankrijk voortdurend ruzie om delen van dat Midden-rijk. Zo had Keizer Napoleon van Frankrijk een groot deel van Europa onder zich, maar in 1815 eindigde zijn bewind. Van 1870 tot 1871 was er weer oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Duitsland won en Elzas Lotharingen werd Duits. De Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 werd door Duitsland verloren.  De Elzas werd weer Frans. Al heel snel begon de Tweede Wereldoorlog in 1939. Voor ons op 10 mei 1940.  De Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945.. Hoeveel tijd zat er tussen die oorlogen? Tussen de Franse tijd en de Pruisisch-Franse oorlog van 1870 -1871 was 55 jaar. Tot de 1e W.O. was 43 jaar Tussen de twee wereldoorlogen 21 jaar. Nu is er al 74 jaar geen oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Een oorlog is volkomen ondenkbaar geworden, want beide landen zijn verenigd in de Europese Unie. Hoe kun je dat verklaren?

Tijdens de 1e W.O. vocht Robert Schuman uit Elzas-Lotharingen aan de Duitse kant. Duitsland verloor en Elzas-Lotharingen werd weer Frans. Tijdens de 2e W.O. vocht Robert Schuman aan de Franse kant. Na die Tweede Wereldoorlog werd Robert Schuman de Franse Minister van Buitenlandse zaken. In 1952 kwam hij met een plan om een volgende oorlog te voorkomen. Het plan Schuman hield in dat landen het gezag over kolen, staal, ijzererts en en schroot (=oud ijzer)  overdroegen aan de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS. Zonder staal voor tanks werd het moeilijk een oorlog te beginnen. Toen dat allemaal heel goed liep, vonden Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg, dat er ook voor de rest van de industrie en voor de landbouw samengewerkt kon worden. Zo kwam de Europese Economische Gemeenschap EEG en de Euratom tot stand. Dat werden de Europese Gemeenschappen, toen de Europese Gemeenschap en uiteindelijk de Europese Unie. Steeds meer landen werden lid.  Als je zo sterk samenwerkt, heb je daar veel voordeel van. Dan laat je het wel uit je hoofd om een oorlog te beginnen. Daardoor is er nu al 74 jaar vrede in Europa. Tsja, zo zou ik het de kinderen van groep 8 vertellen.

Wie is nu de baas in de Europese Unie?  Als we vragen wie dat in Nederland is, dan zeggen we vaak Den Haag, maar dat is bij wijze van spreken. De Tweede en Eerste Kamer zijn echt de baas. Die beslissen over de wetten. Daarvoor hebben wij de leden van de Tweede Kamer gekozen..In de EU worden de besluiten over wetten en regels genomen door de Raad van Ministers. Als het over landbouw gaat zijn het de ministers van landbouw van de 28 lidstaten, straks als het Verenigd Koninkrijk echt voor de Brexit kiest nog 27.. Wij burgers van al die lidstaten gaan het Europees Parlement kiezen. Dat mag over heel veel onderwerpen mee beslissen. Zijn ze het niet eens, dan gaan ze samen overleggen. Wij beslissen samen met alle andere lidstaten. Het is onzin als iemand zegt, dat er door anderen over ons beslist wordt. We zijn er zelf bij.. Soms zijn mensen boos over een beslissing. Dan hebben ze hun zin niet gekregen. In een democratie wordt door een meerderheid beslist. Ben je het er niet mee eens, dan moet je met betere argumenten komen of een volgende keer de verkiezingen winnen. Soms geven politici de schuld aan de EU. Ze vertellen er dan niet bij, dat ze zelf ermee hebben ingestemd.

Ik hoop, dat heel veel mensen straks gaan stemmen voor eenheid en zo voor vrede en voorspoed in Europa. Ga vooral stemmen, want door een paar nare partijen, die meedoen is het nog nooit zo belangrijk geweest.

Jaargang 12, Nr. 565.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply