Europa in Odijk

AGNES JONGERIUS PVDA EN SABINE KLOK GL OP EUROPA-AVOND VAN P21

Perspectief 21, de lokale partij waarin de Partij van de Arbeid en GroenLinks in de gemeente Bunnik samenwerken, heeft op dinsdag, 7 mei een avond over de Europese verkiezingen georganiseerd onder leiding van Vincent Bijlo. Agnes Jongerius heeft voor haar lidmaatschap van het Europees Parlement gewerkt bij de FNV. Sabine Klok werkte bij de Rijksoverheid en bij de EU als financieel deskundige. Een belangrijk wapenfeit van Agnes was dat zij bereikte, dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in Nederland het Nederlandse Cao-loon behoren te ontvangen. Zij mogen niet worden onderbetaald en zo wordt oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt voorkómen. Sabine Klok zat een belangrijke vergadering van EU-collega’s voor toen Nederland voorzitter was van de EU.

Veertig jaar geleden gaf ik nog volop les, ook over de Europese samenwerking. De kern van die samenwerking was het wegvallen van de tolgrenzen, zodat er één grote Europese markt ontstond. Grote ondernemingen konden voortaan hun producten onbelemmerd in de gehele Europese Economische Gemeenschap verkopen.  Het is niet zo algemeen bekend, maar dat leidde tot een ongewenste regionale ongelijkheid. De bedrijvigheid concentreerde zich in gebieden met gunstige vestigingsfactoren, waar het best geproduceerd kon worden. Helaas waren er ook gebieden met weinig gunstige vestigingsfactoren. de bedrijven daar konden niet op tegen die in de centrumgebieden. Die gebieden verloren werkgelegenheid.. Binnen GroenLinks heb ik daar altijd voor gewaarschuwd en ik heb bepleit die gebieden door het regionaal economisch beleid te helpen. Nederland en vooral de Randstad, is zo’n centrumgebied net zoals Londen, of Parijs of Zuid-Duitsland met Beieren en Baden Würtemmberg of Milaan in Noord-Italië. Als er geld naar de achterblijvende gebieden gaat, dus van rijk naar arm is dat voor partijen, die zich vooral richten op eigenbelang een probleem. Geen geld naar Griekenland was een tijd een kreet. Geen geld overmaken, geen “money-transfer” roept het knechtje van het grote bedrijfsleven, ene Mark Rutte.

In Europa en de rest van de wereld is er een groot financieel probleem: denk aan het witwassen van zwart geld, ontwijken van belasting, ontduiken van belasting en fraude. Daarbij is er veel weerstand vanuit het Europees Parlement. Want alle landen, ook ontwikkelingslanden lopen daardoor vele miljarden mis. De multinationals en allerlei zeer rijke lieden stelen van de gewone mensen. Voor belangrijke zaken mist onze overheid het geld. Intussen ontkent onze regering en zelfs een meerderheid van de Tweede Kamer, dat ons land een belastingparadijs is, net als Malta of Cyprus. Het Europees Parlement heeft geëist, dat Nederland en Duitsland op de lijst van belastingparadijzen van de EU zou komen staan. In de Raad van Ministers wordt er niet aan meegewerkt. Daar denkt elke minister vooral aan het nationale eigenbelang. Aan deze misstanden zal een eind moeten komen. Daarom is het ook zo belangrijk om te gaan stemmen en bij voorkeur op een partij, die het algemeen belang dient en opkomt voor de zwaksten in de samenleving en de armste landen in de wereld. De verkiezingen op 23 mei moeten een duidelijk signaal afgeven.

De EU kent op velerlei terrein regels en wetten. Zo heeft de EU voorgeschreven, dat sociale huurwoningen alleen beschikbaar moeten zijn voor de laagste inkomens. De grens tussen lage en midden inkomens ligt in elk land weer anders. In Nederland ligt die zo laag, dat zelfs de onderbetaalde onderwijzers, politieagenten en verpleegkundigen niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Voor een koopwoning verdienen ze weer te weinig. Vooral in en om de grote steden is dat een probleem. In Oostenrijk ligt de grens bij 100.000 Euro per jaar. Er zijn door woningbouwverenigingen van socialistische huize veel huurwoningen gebouwd. In de gemeente Bunnik hebben CDA en VVD in het verleden veel te weinig sociale huurwoningen laten bouwen. Dat geeft nu grote problemen. Lange wachttijen, geen woningen voor starters en te weinig woningen voor statushouders..

Hoe zien wij de toekomst van de Europese Unie. Eurosceptici voorspellen een spoedig einde. Al die landen raken steeds meer met elkaar verbonden. De economieën zijn sterk vervlochten. Dat vraagt om regelend optreden met een sterk gezag.  De EU zal zich steeds meer ontwikkelen tot iets als een Verenigde Staten van Europa. Veel zaken blijven onder de hoede van elke lidstaat afzonderlijk. Er komt een grotere verbondenheid. Alleen een sterke EU kan de macht van de multinationale ondernemingen aan banden leggen, kan de grote milieuproblemen oplossen, kan de regionale ongelijkheden verminderen en kan voldoende tegenwicht bieden aan China, Rusland en de USA en in de toekomst India en Brazilië. Vooral ten aanzien van China past waakzaamheid.

Daarom is een duidelijk signaal aan de regeringsleiders, die in kleine kring de grote beslissingen in de EU nemen. De medebeslissingsmacht van het Europees Parlement moet nodig worden uitgebreid. We willen naar een Europa waar vrede gewaarborgd is, waar het milieu wordt beschermd en waar de ongelijkheid sterk is verminderd. Onze kleinkinderen moeten de kans krijgen in een goed land te wonen.

Jaargang 12, Nr. 564.

Leave a Reply