Fitnathemovie

Gemiste kans

Als Geert Wilders inderdaad en pas nu dialoog wil met Moslims, dan had hij niet juist allerlei vreselijke passages als oproepen tot terreur en tot het doden van Joden in zijn film moeten opnemen. Hij had juist moeten laten zien hoe belangrijk de Islam het gebod van de naastenliefde vindt en de plicht gastvrij te zijn voor vreemdelingen en de oproepen tot vreedzaam samenleven met de mensen van het boek, te weten de Joden en de Christenen, die ook geloven in één God en waarbij de Bijbel de basis vormt voor hun geloof. Dan had hij kunnen laten zien hoe strijdig met de Koran, de openbaring van Allah immers, al die oproepen tot terrrorisme, oorlog en geweld zijn. En dan had hij een veel betere basis gehad om tot dialoog te komen met al die eenvoudige en goedwillende moslims hier in Nederland.

Het ergste beeld vond ik niet al die gewelddadige scènes maar de ondervraging van dat kleine meisje, dat geleerd had, dat Joden varkens en apen zijn. Ik moest weer terugdenken aan mijn eigen jeugd. Ik zat op de kleuterschool bij de nonnen, Zusters van Liefde. Was het zuster Gaudentia of zuster Philomena die mij in de Vastentijd vertelde over het Lijden van Jezus van Nazareth en hoe de Joden Hem dood hadden gewild en hoe Hij uiteindelijk gestorven was aan het kruis? Dat was de schuld van de Joden, de Godsmoordenaars en die brave zusters vertelden gewoon wat de Rooms-katholieke Kerk ons eeuwenlang als te geloven had voorgehouden. Zo was de Kerk medeschuldig aan de talrijke pogroms en de vaak voorkomende Jodenhaat. Maar kleine Johnnie wist dat de buren Joods waren en werd dus vreselijk boos op de buren en begon de buurvrouw uit te schelden toen hij haar op straat tegenkwam. Werkend in het onderwijs ging ik begrijpen hoe belangrijk het was kinderen weerbaar te maken tegen discriminatie, ze duidelijk te maken hoe indoctrinatie werkt. Ik werd mij bewust van de enorme verantwoordelijkheid die je als opvoeder hebt.

Die verantwoordelijkheid geldt niet alleen ouders en opvoeders, hij geldt ook voor politici en andere ‘opinionleaders’ . Het is verbazingwekkend, dat het nog steeds mogelijk is om mensen zo te beïnvloeden, dat ze andere mensen gaan haten en nog erger anderen gaan vermoorden, zoals recent in vele landen nog is voorgekomen. Mensen leren de lessen van het verleden niet of ze worden vergeten of niet langer doorgegeven. Hoeveel eeuwen heeft het niet geduurd voordat we in Europa gingen begrijpen, dat vechten niets oplost, voordat we ons bewust werden van de vreselijke gevolgen van oorlog. Hoe lang moet het nog duren voordat mensen in Afrika en Azië en Amerika dat ook gaan begrijpen?

Er is wel wat veranderd sinds Mohammed zijn volgelingen leerde, dat je bij een aanval moest verzetten. Maar toen vocht men nog met kromzwaarden in plaats van met gifgas en clusterbommen en kernwapens. Mohammed zou nu niet meer zo gemakkelijk oproepen tot oorlog. Als al zijn volgelingen dat eens gingen begrijpen.

Tags:

Leave a Reply