Duurzame energie dichtbij

De energiemarkt in Houten 

Als de drie afdelingen van de Kromme Rijnstreek, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede gaan samenwerken, kan dat iets moois opleveren. Dat zagen we zaterdag in het Architectuurpark Makeblijde aan de Noordkant van Houten aan de rand van het open gebied tussen Houten en de A12. Er waren drie sprekers van naam, er waren drie interessante themahoeken en er was een gezellige evaluatie onder leiding van Vincent Bijlo. De complimenten voor de organisatoren waren zeer terecht. 

Wethouder Henk Muis van Wijk bij Duurstede maakte duidelijk, dat je op lokaal niveau al veel kunt bereiken. Zo zou elke nieuwe woonwijk standaard zeer goede woningisolatie moeten krijgen, warmtepompen, die het in de zomer verwarmde water oppompen om ’s winters de woningen te verwarmen. ’s Zomers kun je het diepe grondwater voor koeling gebruiken. Alle daken horen zonnecollectoren te krijgen en zonneboilers voor de warmwatervoorziening.

 Kandidaat voor het Europees Parlement, Bas Eickhout, vertelde, dat hij nu tien jaar aan klimaatonderzoek heeft besteed. De laatste metingen laten zien, dat de opwarming veel sneller gaat en dat de temperatuurstijging meer is, dan verwacht. Daarom is hij de politiek ingegaan en hij hoopt in het Europees Parlement veel te bereiken, zodat de mooie doelen ook echt gerealiseerd worden. Het moet niet bij mooie plannen blijven. 

Wijnand Duyvendak was blij, dat hij veilig in Zeist was opgegroeid. Daar ben je redelijk veilig voor overstromingen. In delen van Houten staat al vlug twee meter water, net als in zijn huidige woonplaats Amsterdam. Hij ergert zich vooral aan al die politici, die als het op daden aankomt niet thuis geven. De publieke opinie zou de politiek veel meer onder druk moeten zetten. 

Drie zeer informatieve workshops liepen synchroon. De workshop andere mobiliteit schonk aandacht aan Houten als fietsstad 2008. Vanaf de Rondweg kun je de wijken in, maar als je met de auto naar een andere wijk wilt, moet je via de Rondweg. Lopend en met de fiets kun je geheel Houten doorkruisen en ben je er meestal vlugger dan met de auto, die moet omrijden. Zo ging het ook om milieuvriendelijke bussen, waarbij bleek, dat buschauffeurs getraind worden in het “Nieuwe Rijden”, waarbij je het brandstofverbruik omlaag kunt brengen. Er was ook informatie over autodelen, over de OV-fiets en de elektrische fiets met trapondersteuning. Statenlid Jasper Fastl liet zijn licht schijnen over de zo gewenste spoorlijn Almere-Utrecht-Breda (AUB), een echt ontbrekende schakel in het spoorwegnet. 

Zelf was ik bij de workshop over duurzame energieopwekking. Ik snap nu beter, waarom molens zo hoog moeten zijn. Ze zijn dan efficiënter en wekken zeer veel elektriciteit op. En als mijn HR-ketel versleten is, dan is een WKK, een warmte-kracht-kombinatie de mooiste oplossing. Je produceert zelf elektriciteit, levert overschotten aan het net en gebruikt de ook geproduceerde warmte om je huis te verwarmen. Ze zijn er in alle maten: voor een eengezinswoning en voor een verpleeghuis met honderden bedden. Er gaat weinig warmte verloren en dus ligt het rendement zeer hoog.  De laatste workshop was vooral veel rondkijken en werd interessant door het maken van een quiz, waarbij één persoon nul fouten scoorde. Daarbij was ook de jeugd actief. 

Met een voldaan gevoel gingen wij huiswaarts. Wat valt er veel te beleven bij GroenLinks en dat terwijl ik de dag tevoren ook al het boeiende symposium “Hét Nederlands belang bestaat niet!” had bijgewoond. Kathalijne en Joost, bedankt voor het degelijke symposium en vooral ook voor al het werk, dat jullie voor ons Europeanen hebben verzet.

Jaargang 2, Nr. 11.

Leave a Reply