Mag Zwarte Piet zwart blijven?

ANTI ZWARTE PIET ACTIVISTEN SCHIETEN OP VERKEERDE DOELEN

Worden zwarte Nederlanders gediscrimineerd? Ja, een deel van de groep heeft er last van. Is er nog steeds slavernij in de wereld. Ja, in vele vormen en ook in Nederland. Zou ik daar iets tegen willen doen? Vanzelfsprekend en velen met mij.

Bestaat er in Nederland racisme? Ja, leden van het ene ras voelen zich verheven boven leden van een ander ras. Maar wat is dan een ras? Een ras is een grote groep mensen met gemeenschappelijke erfelijke lichamelijke kenmerken, zoals huidskleur, kleur en vorm van haar en ogen. Een racist is geneigd om ook onderscheid te maken naar geestelijke eigenschappen. Het ene ras zou gemiddeld intelligenter zijn dan het andere. Maar intelligentie of karaktereigenschappen zijn nooit alleen maar het resultaat van erfelijke aanleg, maar ook van opvoeding en onderwijs en van de cultuur van de betreffende groep.

Ik was bezig mijn jas uit een kluisje te halen, toen een groep Vlamingen binnenkwam. Ik legde uit hoe de kluisjes werken en maakte het grapje, dat als je de Euro niet terug kreeg geen Nederlander er gebruik van zou maken. De Belgen snapten hem en toen zei ik: Ja zo dom zijn ze nog niet. Was ik met dit plagerijtje een racist? Nee, natuurlijk niet. We konden er allemaal om lachen. Zo krijgen mensen met rood haar nogal eens te horen, dat ze een vuurtoren zijn en erg lange mensen krijgen de vraag of het koud is daarboven. Als ik tegen een goede bekende uit Gambia zeg, dat het handig is als hij voor Zwarte Piet speelt, dan kan hij van harte lachen om de grap. Dat zal jou bleekneus niet lukken, krijg ik dan terug. Met zulke gezellige plagerijtjes laat je vooral zien, dat je elkaar accepteert zoals je bent.

Toch schijnt het in eerste instantie in de Zwarte Piet discussie over zulke simpele gevoelens te gaan. Iemand is op het idee gekomen in de figuur Zwarte Piet een slaaf te zien, mooi gekleed als page van een hoogwaardige bisschop. Als je ook maar enig benul hebt van het karakter van de Heilige Nicolaas, bisschop van Myra in Turkije, dan besef je dat hij zeker geen slavenhouder kan zijn geweest. De verklaring van de figuur Zwarte Piet volgt uit allerlei Europese sagen, waar naast een goede geest een boze geest een rol speelde. Zo kreeg de goedheiligman een zwarte helper. Allemaal fantasie en sage en legende en het heeft niets te maken met slavernij. Desondanks kan Zwarte Piet dergelijke gevoelens opwekken. Je mag dat ook best laten merken, maar sta dan ook open voor het tegengeluid. Wat we nu zien is, dat de wederzijdse gevoelens van verontwaardiging zo zijn toegenomen, dat terecht tot enige rust wordt opgeroepen.

De narigheid is dat de boosheid juist racisme in de hand kan werken. Daarom zouden we elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke strijd tegen echte discriminatie en tegen hedendaagse slavernij. Denk aan achterstelling bij sollicitaties of problemen bij het vinden van een stageplaats. Negatieve behandeling van je gekleurde buren, bijvoorbeeld een pakket in bewaring nemen als de buren niet thuis zijn. Is dat bij gekleurde buren even vanzelfsprekend als bij witte buren? Help je iemand bij het invullen van formulieren? Werk je samen bij het schoon houden van het trappenhuis? Gewoon prettig samenleven is zo veel belangrijker, dan ruzie maken over Zwarte Piet.

Is het niet honderd keer zo belangrijk hier in Nederland iets te doen tegen gedwongen prostitutie van Nigeriaanse jonge vrouwen en meisjes? Wat vinden we van de moderne slavenmarkten in Libië? Sluiten we onze ogen voor de dwangarbeid in illegale goudmijnen in Congo en weten we dat coltan in onze mobieltjes daar op dezelfde illegale manier door slaven wordt gedolven? Weten we, dat Afrikaanse pelgrims naar Mekka in Saoedi-Arabië tot slaven worden gemaakt? Kennen we het verschijnsel van schuldslavernij, waarbij ouders een kind slavenwerk laten doen voor hun schuldeiser? Komt in veel landen voor, onder andere in India.

Het Kolonialisme kent veel negatieve kanten, maar het zijn de koloniale heersers, die in Afrika een eind hebben gemaakt aan de slavenhandel en de slavernij. Houdt eens op met de witte mensen als enige schuldigen aan te wijzen. Slaven waren er in alle huidskleuren evenals slavenhouders en slavenhandelaren. Blijf niet naar het verleden kijken Los de misstanden van vandaag op. Samen!

Jaargang 10, nr. 487.

Met nadruk wijs ik er op, dat anonieme reacties nooit geplaatst worden. Bovendien moeten de reacties ingaan op de inhoud van het blog. Dat het in de huidige strijd komt tot racistische reacties weet ik uiteraard ook wel. De stelling van mijn blog is, dat er veel belangrijkere vormen van discriminatie en racisme naar zwarte mensen  zijn, die het veel meer waard zijn om te bestrijden dan het verschijnsel Zwarte Piet. Maar die boosheid over Zwarte Piet lokt wel ergerlijke racistische reacties uit. De tegenstellingen nemen toe. Juist daarom zeg ik in mijn  blog: richt je op echte discriminatie, echt racisme en echte nu bestaande slavernij. John Jorna

 

Beste Ron,

Dank voor je reactie. Wat is het probleem? Een deel van de zwarte bevolking ziet in de figuur Zwarte Piet een voormalige slaaf of in ieder geval een figuur, die hem aan slavernij herinnert.  Een ander deel van de bevolking ziet de H. Nicolaas eerder als iemand, die slaven vrijkoopt en zeker niet als een slavenhouder. Deze bisschop van Myra deed vaak in het geheim veel goed. Hij bezorgde de vader van drie dochters geld of drie gouden ballen als bruidsschat, zodat ze konden trouwen en niet in de prostitutie terecht zouden komen. Zo zijn er tal van legenden rond de heilige Nicolaas.  Als ik dan zijn medewerker volgens de traditie zwart wil houden, wordt ik beschuldigd van racisme, terwijl ik vooral als docent aardrijkskunde, maar ook in de pl;otiek en in het kerkelijk leven racisme altijd heb bestreden. Ik heb de tijd nog meegemaakt, dat Rooms-katholieken in Nederland gediscrimineerd werden. Mijn vraag aan jou is of de strijd tegen discriminatie bij het zoeken naar werk of naar een stageplekken of naar een woning en de in vele vormen nog bestaande slavernij niet ontzettend veel belangrijker is dan de strijd tegen Zwarte Piet, waarbij mensen niet de bedoeling hebben om zwarte mensen te discrimineren. Daarbij wordt de relatie tussen witte en zwarte mensen beschadigd en roep je ook zeer negatieve reacties op. Is dit blaming the victim? In zekere zin is dat zo. Maar ik voel mij evenzeer een slachtoffer van een onterechte beschuldiging. Voorlopig houd ik het hierbij. John Jorna

2 Responses to “Mag Zwarte Piet zwart blijven?”

 1. Ron Johanna schreef:

  De video die jij hier niet wilt plaatsen gaat weldegelijk in op de inhoud van je blog. Het laat zien dat de zwarte karikatuur samenhangt met al die vormen van discriminatie en racisme. Ze houden elkaar in stand en versterken elkaar. Net als de karikatuur van Der Ewige Jude samenhangt met verschillende vormen van racisme en onderdrukking. Het kwam voort uit racisme en legitimeerde racisme.

  Maar ja, ook die Joden moesten zich maar beter niet druk maken om die eeuwige karikatuur, want daarmee “lokken ze zelf de ergerlijke racistische reacties uit”. Blaming the victim. Je blog is een verwarrende opeenstapeling van drogredeneringen dat je niet meer ziet wat je nu eigenlijk zegt.

 2. Ron Johanna schreef:

  Je eerste drogredenering is Blaming The Victim: “ze lokken zelf racistische reacties uit”.

  Je tweede drogredenering is de incorrecte aanname dat anti-raciale-karikatuur-activisten niets doen of uitspreken tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, racisme bij de politiemacht, het antivluchtelingen-beleid van Fort Europa, etc.

  Denk er maar over na: er is juist een samenhang tussen de raciale karikaturen (van “ze zijn dom” tot en met “ze komen islamiseren”) en alle vormen van discriminatie en racisme. Actieve tegenstanders van het ene zijn daarom juist heel vaak ook actieve tegenstanders van het andere.

  Je derde drogredenering is: irrelevante geschiedenis. Je kijkt niet naar hoe Zwarte Piet vandaag wordt gebruikt, maar hangt alles op aan een mooie historische oorsprong. Terwijl zwarte kinderen vandaag op school worden geisoleerd en gepest, en vandaag het idiote beeld over zwarte mensen wordt versterkt, grijp jij terug naar een glinsterende oorsprongfantasie over een dappere bisschop van Myra en Europese mythes en sagen. Maar oorsprong doet er niet toe. Nog los van het feit dat de oorsprongverhalen zeer betwist worden door serieuze historici, is elk oorsprongverhaal voor vandaag gewoon irrelevant.

  Ga je zwarte kinderen vertellen dat ze vandaag gepest mogen worden want de oorsprong van vroeger was zo mooi? Nee. Die gele untermensch-sterren die Joden opgeplakt kregen zou je toch ook niet legitimeren met een mooi oorsprongverhaal over een koning David?

  Je vierde drogredenering is: woorden in de mond leggen. We zeggen niet dat mensen racisten zijn. We zeggen dat Zwarte Piet racistisch is. We zeggen dat het een raciale karikatuur is. Dat het pijn doet vandaag. Het versterkt, bewust en vaak onbewust, het denigerende beeld over zwarte mensen.

  We zeggen niet dat de mensen die Zwarte Piet hebben gevierd racisten zijn. We zeggen dat die mensen te weinig hebben gehoord hoe vreselijk naar het slavernijverleden van Nederland is. We zeggen dat die mensen te weinig horen hoeveel racisme en discriminatie er is buiten hun witte voordeur. Velen wisten aanvankelijk niet dat die raciale karikatuur niet oké was, omdat ze zijn opgegroeid met een vrolijk gevoel erbij en zelf de gevolgen niet ondervonden.

  Het is natuurlijk pijnlijk om er nu achter te komen dat dat helemaal niet oké was. Dat snappen we heel goed. We noemen gewone mensen niet racisten. We noemen het raciale beeld racistisch.

  Maar als je dit eenmaal weet en toch bewust ervoor kiest om de racistische karikatuur door te zetten, ja, zelfs te promoten, dan kies je voor racisme. Dan zullen we hun voortaan ook racist noemen. Maar daar begonnen we niet mee. We begonnen met begrip en wilden een redelijk gesprek. Maar dat wordt ons nauwelijks toegestaan.

  https://www.volkskrant.nl/magazine/geen-twijfel-zwarte-piet-stamt-af-van-kindslaven~a3531694/

Leave a Reply