Zalig Kerstfeest of fijne kerstdagen?

IS HET KERSTFEEST ONTKERSTEND?

We vieren de verjaardag van Jezus van Nazareth. We doen het allemaal op onze eigen manier. Wij komen met alle kinderen en kleinkinderen op Eerste Kerstdag bij elkaar en eten samen. Iedereen heeft een aantal gerechten voor zijn of haar rekening genomen. Mijn droom, dat we ook samen de Nachtmis vieren zal waarschijnlijk onvervuld blijven. Daarover denk ik vaak na.

Die Jezus van Nazareth werd dertig jaar later een bekende leraar in het joodse land. Je kunt ook zeggen een profeet, zoals het Joodse volk er meer gekend heeft. In toespraken legde hij uit, wat er met de Schriften bedoeld werd. Hij gaf er wel een eigen interpretatie aan. De kern van zijn boodschap was (en is) de liefde tot god en tot de naaste. Eens vroegen zijn leerlingen hem wie dan wel de naaste is. Zoals zo vaak gebruikte hij een verhaal om het de mensen duidelijk te maken. “Een man werd op weg van Jeruzalem naar Jericho overvallen door rovers. Gewond en beroofd lag hij langs de weg. Als Jezus nu geleefd had, was hij zo verder gegaan. Er kwam een kardinaal langs in een keurige auto. Hij had haast, want men wachtte op hem. Daarna reed de Minister van Sociale Zaken in zijn auto met chauffeur hem voorbij. Die had opdracht niet te stoppen. Tenslotte kwam er een Turk op zijn fiets langs. Die knielde bij hem neer, verzorgde zijn wonden, zetten hem achter op zijn fiets en bracht hem naar een herberg. Hij gaf de herbergier wat geld om de gewonde man te verzorgen en ging toen verder op weg naar zijn schoonmaakklus.” Jezus vroeg zijn leerlingen wie van de drie nu zijn naaste was. De leerlingen antwoordden: “De man, die hem verzorgde.” Sommige mensen hebben een hekel aan buitenlanders. Jezus leerde, dat je zelfs je vijanden lief moet hebben.

Alles, wat Jezus ons geleerd heeft is voor zeer veel mensen nog steeds belangrijk. Zij laten hun leven bepalen door de traditionele christelijke opvattingen ook al willen ze niet meer in God geloven. Toch zijn er verontrustende signalen. De vreemdelingenhaat neemt toe. Soms komt het voort uit angst. Sommige politici exploiteren, die angst ten eigen voordeel. Veel mensen zijn weerloos en geloven alles wat er beweerd wordt. Ze hebben het gelezen op Facebook. Zijn ze de boodschap van Jezus vergeten?

Ik collecteer voor goede doelen. De bewoners van één appartementengebouw weigeren uit angst collectanten binnen te laten. Ik kom stickers tegen met de boodschap, dat collectanten niet gewenst zijn. Ik had bijna “nicht erwünscht” geschreven. Onlangs zag ik in De Volkskrant een grafiek van de opbrengsten van de goede doelen, met een jarenlange dalende lijn. We worden regelmatig opgebeld door iemand van een goed doel met de vraag of je de bijdrage wilt verhogen. Het lijkt erop, dat ze bij jonge mensen bot vangen. De Zonnebloem schrapt de vakanties voor langdurig zieken per bus en per vliegtuig. Er is geen geld meer voor en in Bunnik zijn geen jonge mensen te vinden, die de afdeling van de Zonnebloem draaiende kunnen houden. Offervaardigheid is een belangrijke christelijke deugd. Lijdt onze goedgeefsheid onder de ontkerstening?

In de Joodse cultuur was echtscheiding toegestaan. Voor een verlaten vrouw betekende het een vreselijk lot en voor de kinderen evenzeer. Jezus leerde daarom, dat een huwelijk onverbreekbaar is. Het lijkt er op, dat er mensen zijn, die heel gemakkelijk scheiden en nauwelijks of niet beseffen welk leed ze veroorzaken. Ze denken alleen aan zich zelf. Sommigen noemen dat vooruitgang

Toen ik gisteren met wat mensen van de fitness over dit soort zaken sprak hoorde ik een moeder lichtelijk wanhopig zeggen: “Je weet niet hoe je tegenwoordig nog je kinderen kunt opvoeden.” Misschien is er tijdens de Kerstdagen een moment, dat u kunt nadenken over de betekenis van christelijke waarden in onze cultuur.

Jaargang 9, Nr. 441.

Leave a Reply