Het Oekraïne-verdrag

VALS REFERENDUM VERDIENT GEEN STEUN

De initiatiefnemers van het Oekraïne referendum zijn er zelf voor uitgekomen. Het verdrag interesseerde hen geen steek. Hen ging het er vooral om de Europese Unie een hak te zetten. Uit recent onderzoek op initatief van de GroenLinksfractie in het Europarlement is gebleken, dat Europa nog steeds steun krijgt van een twee-derde meerderheid van de Nederlandse bevolking. Het Nederlandse parlement kan er met een gerust hart van uit gaan, dat slechts een minderheid van alle Nederlandse kiezers tegen het verdrag is en dat de meerderheid de goedkeuring van het verdrag door ons parlement wil. Ik roep Europa gezinde partijen als D66, CDA, CU en met name mijn partij GroenLinks op in ons parlement het verdrag goed te keuren, zodat het verdrag gered wordt en Europa verdeeldheid bespaard blijft.

Leave a Reply