Het milieubeleid nadert een cruciale fase

 

Naderen we het kantelpunt in het denken over milieu?

Er zijn tekenen, dat we op wereldniveau naar een fase toegaan, waarbij voor alle landen dwingende afspraken over het milieu tot stand gaan komen. Voor mij is wezenlijk, dat een paus, de huidige paus Franciscus een rondzendbrief over het milieu heeft uitgebracht. De encycliek “Laudate si“ begint met de eerste regel van het Zonnelied, waarin Franciscus van Assisi de schoonheid van Gods Schepping bezingt. Daarom gaat het in Laudate si, om het behoud van Gods schepping. Heel opvallend is, dat Franciscus voortdurend het lot van de allerarmsten erbij betrekt. Die lijden het meest onder de gevolgen van de milieuvernietiging en kunnen zich er het moeilijkst aan onttrekken. Dan is er ook de verscherping van het Amerikaanse milieubeleid onder president Obama. In China breekt het besef door, dat vooral de luchtverontreiniging ondraaglijk is geworden en dat men af moet van bijvoorbeeld de vele kolencentrales. Peking moet weer leefbaar worden. Dit alles biedt hoop voor de wereldmilieuconferentie in het najaar in Parijs. Alle milieuactivisten zijn er al maanden mee bezig. Overal in de wereld zullen weer milieumarsen worden gehouden, ook in Nederland. Want al die beslissers moeten wel de druk van de publieke opinie blijven voelen. De kolenlobbyisten zullen immers niet stil zitten. Die druk voelen politici evenzeer.

De 41 miljoen leden van de Avaaz gemeenschap over de gehele wereld worden ook aangesproken. Je kunt je opgeven om mee te helpen met het organiseren van de mars in ons eigen Nederland. Ik kan weinig meer dan deze blog schrijven. Zo’n mars gaat mijn conditie te boven. Daarom vraag ik al mijn jongere gezonde sitebezoekers om op de volgende link te klikken – http://avaaz.org/nl/save_the_date_share/en zo te gaan meewerken aan onze mars voor het milieu. Bedankt.

Jaargang 8, Nr. 372.

Leave a Reply