De transgender Rhianna

EIJK STAAT VOOR LASTIGE BESLISSING

Afgelopen woensdag, bevatte de Volkskrant een pagina groot interview met de transgender vrouw Rhianna Gralike uit Oost-Flevoland, die dreigt ontslagen te worden als penningmeester van het bestuur van de Norbertusparochie. Rhianna ging jarenlang als Richard door het leven, was en is gehuwd met Mariëtte en samen hebben ze drie zonen. Toen zij benaderd werd om penningmeester te worden, is zij zeer open geweest over haar levensgeschiedenis. De plaatselijke pastor en de parochiepastoor zagen geen bezwaar. Als je gewoon nuchter nadenkt, ligt dat ook voor de hand. Maar toen ontdekte men in de laatste encycliek van paus Franciscus een passage, waarin de transitie van man tot vrouw en omgekeerd wordt afgewezen. Toen kreeg pastoor Boogers het moeilijk en zijn baas vicaris Cornelissen ook. Die rapporteerde weer bij de aartsbisschop en plots was er een kwestie. Pastoor Boogers vroeg Rhianna in een brief zelf ontslag te nemen.

In die fase stuurde ik pastoor Boogers een mail: “Zeereerwaarde Heer,

Verdrietig heb ik het bericht op rkk.nl gelezen, waarin uw rol beschreven staat bij het verzoek aan een vrouw, die vroeger in het lichaam van een man door het leven ging. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd ik door een man benaderd, die zich als Rooms-katholiek afvroeg of hij, zich vrouw voelend  lichamelijk van geslacht mocht veranderen. Ik was bij hem bekend doordat ik redacteur was van ons toenmalig parochieblad. Bovendien was zijn schoonzoon een oud-leerling van mij. Ik heb toen overlegd met onze pastoor en die heeft haar begeleid in de transformatie naar het ook lichamelijk vrouw zijn. Zij toonde zich die laatste jaren van haar leven zeer gelukkig. Dat gold ook voor zijn vrouw en zijn kinderen. Want eindelijk was zij die zij voelde die zij was.

Zo maakt de natuur wel vaker foutjes en als het mogelijk is worden open ruggetjes of hazenlippen hersteld en worden Siamese tweelingen van elkaar gescheiden. Paus Franciscus zal toch niet bedoelen, dat mensen hun lichaam maar hun hele leven moeten aanvaarden? Waarom dan wel deze fouten van de natuur?

Indien u uw handelwijze doorzet en inderdaad een ontslagbrief verstuurt treft u iemand in het diepste van haar wezen. Het is geestelijke mishandeling, een liefdeloze daad.

Het maakt mij verdrietig, dat de Rooms-katholieke Kerk al die variaties in de menselijke natuur niet aanvaardt en al die mensen met verschillende geaardheid allemaal even liefdevol benadert en met hun andere gedrag liefdevol accepteert. Het getuigt van zo weinig wezenlijk inzicht, dat er verschillen bestaan, ook door onze Schepper gewild. Hoe lang gaan we nog tegen die wil van God in?

Ik wens u veel sterkte toe bij het nemen van uw gewetensbeslissing.

Met vriendelijke groet,”

Na het versturen van deze mail, (waarop ik geen antwoord kreeg,) heeft Rhianna een uitnodiging voor een gesprek van kardinaal Eijk ontvangen. In de verwachting, dat het een pastoraal gesprek zou worden kwam zij op de Mailiebaan, maar al snel bleek het om een hoorzitting te gaan. De zaak werd helemaal niet met pastorale zorg benaderd, maar strikt juridisch. Het werd een verhoor met soms zeer impertinente persoonlijke vragen over zijn/haar seksleven in het verleden. Eijk gaat nu nadenken en komt binnenkort met zijn beslissing.

De strikt afwijzende standpunten van Paus Franciscus over zaken als homohuwelijk en transgenders zijn intussen wel bekend. Zo progressief als hij is op politiek, sociaaleconomisch en ecologisch terrein zo achtergebleven en misschien wel typisch Latijns-Amerikaans is hij op seksueel gebied. Nu is een uitspraak in een encycliek niet verplichtend voor katholieken, maar wel een om serieus te nemen en mee te nemen in de eigen gewetensbeslissing. Dat geldt dus ook voor kardinaal Eijk. Hij is specialist op het gebied van medische ethiek en in eerste instantie als medicus opgeleid. Beroepshalve moet hij goed op de hoogte zijn van de medische en psychologische kanten van de zaak. Hij moet begrijpen, dat het voorkomt, dat een mens in het lichaam van een man zich vrouw voelt. Als mens is zij vrouw, maar zij heeft het lichaam van een man.

Wat maakt een mens tot vrouw of tot man? Soms maken we van die mannen mee bij wie het lichaam een grote rol speelt. Ze scheppen op over de lengte van hun penis en over het vermogen om een vrouw in het liefdesspel te bevredigen. Omgekeerd zijn er mannen, die worstelen met hun geringe vermogens in die richting. Velen met mij zullen het maar primitieve opvattingen vinden. Voer voor seksuologen. Zeker van kerkmensen zou men mogen verwachten, dat veel meer waarde gehecht wordt aan geestelijke eigenschappen, die iemand tot een waardevol mens maken, een man of vrouw naar ons hart. Vechten voor recht, trouw aan mensen en verbanden om je heen, opofferingsgezindheid maken voor mij iemand tot een echte man. Zorgzaamheid, invoelingsvermogen en verdraagzaamheid lijken mij vooral bij een vrouw passen. Maar hierover zal iedereen wel weer anders denken. Echte liefde van een vrouw voor een man en omgekeerd houdt op den duur geen stand vanwege louter lichamelijke eigenschappen.

Het zijn misschien allemaal vanzelfsprekende dingen en dan is het ook niet verbazingwekkend, dat de overgrote meerderheid van de parochianen in Oostelijk Flevoland geen enkele moeite heeft met de transitie van Richard naar Rhianna. Van hen mag hij heel zeker penningmeester blijven. Sterkte Eminentie!

Jaargang 8, Nr. 368.

Leave a Reply