Overgenomen van rkk.nl:

COMECE-president Marx: help Griekenland!

Brussel (RKK) 16 juli 2015 – Kardinaal Reinhard Marx, president van COMECE, heeft de lidstaten van de Europese Unie opgeroepen er alles aan te doen om Griekenland zo snel mogelijk uit de economische crisis te helpen. De aanvoerder van de bisschoppenconferenties van de EU-landen verzet zich tegen een kleinering van het Griekse volk en wil dat Europa het proces van eenwording voortzet. “Europa is een project van verzoening, niet van scheiding”, aldus Marx in een vandaag verspreid communiqué over de Griekse kwestie.

Maandag bereikten de eurolanden een akkoord met de Griekse premier Alexis Tsipras over de noodzakelijke bezuinigingen, fiscale hervormingen en corruptieaanpak als voorwaarde tot financiële steun. Volgens Tsipras is het akkoord door de grote EU-landen opgedrongen als wraak voor het Griekse referendum van een week eerder. Desondanks verklaarde hij de overeenkomst uit te voeren, om te voorkomen dat Griekenland de eurozone moet verlaten.

“De onderhandelingen waren hard, zeer hard. Maar er stond voor alle deelnemers ook zeer veel op het spel”, zegt kardinaal Marx over de worstelingen die aan het akkoord voorafgingen. “Er was zeker meer dan voldoende reden om te vragen wie er schuldig is aan de huidige toestand. Maar belangrijker is het om vooruit te kijken en zich wederom op het gemeenschappelijke te bezinnen. Want het werk dat nu voltooid moet worden, is enorm en kan ook door Griekenland alleen met ondersteuning van de Europese partners tot stand worden gebracht.”

Volgens Marx wil de meerderheid van het Griekse volk dat Griekenland binnen de Europese Unie en de eurozone blijft. “Evenzo willen ook de andere lidstaten Griekenland binnen de gemeenschap houden.”

Iedereen heeft er volgens de COMECE-president belang bij dat Griekenland er weer helemaal bovenop komt en dat de Europese eenwording voortschrijdt. “Daarom moeten alle Europeanen zich nu op de gemeenschappelijke opgaven en doelen concentreren en daaraan gezamenlijk werken.”

Marx acht het noodzakelijk dat alle vooroordelen en clichés die er tussen de Europese volken heersen en die de afgelopen periode alleen maar sterker zijn geworden, “worden afgebouwd en overwonnen”. Het komt er nu op aan om vertrouwenwekkende maatregelen te treffen, aldus de kardinaal “om het klimaat in Europa tot kalmte te brengen en om een constructieve, gemeenschappelijke weg in de toekomst te vinden”.

“De Kerk heeft de Europese eenwording altijd met welwillendheid begeleid. In dat opzicht ben ik erg blij dat het tussen de staats- en regeringshoofden tot een Europese oplossing is gekomen en dat Europa en de eurozone niet uiteenvallen.”

“Er moeten evenwel nog veel vragen worden beantwoord. Is het huidige steunpakket ook rendabel? Komt Griekenland met de overeengekomen maatregelen weer op de been? Hoe blijft men de armen en zwakken in het oog houden?”, aldus Marx.

Naast de zorg voor Griekenland moet de Europese Unie zich volgens de Duitse kerkleider blijven bezighouden met andere dringende zaken: “de strijd tegen de jeugdwerkloosheid, de gemeenschappelijke zorg voor de vluchtelingen, de inzet voor de vrede in Europa (bijvoorbeeld in Oekraïne) en in de buurtregio’s (bijvoorbeeld het Nabije Oosten en het Midden-Oosten).

Reinhard Marx (61) is op de eerste plaats aartsbisschop van het Beierse aartsdiocees München en Freising. Ook is hij voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. Daarnaast is hij ook een prominente medewerker van paus Franciscus. Zo heeft hij zitting in de Raad van Kardinalen en is hij coördinator van het Secretariaat voor de Economie. In 2008 baarde hij opzien met zijn boek over de kredietcrisis, waarin hij vanuit de Katholieke Sociale Leer het kapitalisme kritisch onder de loep nam; de publicatie had dezelfde titel als het grote werk van Karl Marx: Das Kapital.

Leave a Reply