Belastingherzieningen 2

BTW-TARIEVEN

Hoge Btw-tarieven vind je soms in landen met een niet zo goed werkende belastingdienst. Loon- en inkomstenbelasting worden er veelvuldig ontdoken, vaak ook nog met medewerking van corrupte belastingambtenaren. Het zijn vooral de mensen met hogere inkomens met een eigen zaak of met een zelfstandig beroep, die gemakkelijk de inkomstenbelasting kunnen ontduiken. De schade voor de staat en dat zijn wij allemaal, is des te groter. De Btw is veel gemakkelijker te innen en daarom zie je in zulke landen extra hoge Btw-tarieven.

Hoge Btw-tarieven zijn extra nadelig voor de mensen met een laag inkomen. Ze hebben al niet veel te besteden en door het hoge Btw-tarief zijn de prijzen extra hoog. Omdat ze vaak in loondienst zijn, is het ontduiken van de loonbelasting lastig. Zij betalen het volle pond en ook nog de extra hoge Btw. De hoge inkomens ontduiken de inkomstenbelasting en hebben minder moeite om de hogere prijzen te betalen. Vaak hebben ze een deel van hun inkomen zwart en kopen goederen zwart of betalen diensten zwart. Zo ontduiken ze dus ook nog de Btw. In Griekenland vormen deze praktijken een fors deel van de problemen. Maar hier in Nederland gebeurt het nog veel te vaak. In mijn ogen is het jatten van je medeburgers.

De laatste jaren heeft men de werkgelegenheid bevorderd, door voor onderhoud en reparatie het lage Btw-tarief van 6% te rekenen. Vroeger deed ik zelf het schilderwerk en soms eenvoudige reparaties. De tuin hield ik zelf bij en ik vond het wel fijn, dat de kapper niet zo duur was. Maar ik word een dagje ouder en ik kan het niet niet allemaal meer aan. Soms helpen kinderen of kleinkinderen met de tuin. Sinds het voorjaar 2012 hebben we voor de tuin een hovenier ingeschakeld. Dat kostte ons sindsdien ruim 4700 Euro, waarvan een deel onder het 6% tarief. Als voor het tuinwerk het 21% tarief zou hebben gegolden, was de rekening 190 Euro hoger geweest. Voor de schilder zou de rekening sedert 2005 950 Euro hoger zijn geweest en voor mijn kapper ben ik per jaar zestien en een halve Euro meer kwijt. Ik kan dat wel missen, maar ik denk, dat er veel mensen zullen zijn, die wat minder vaak naar de kapper gaan of zelf de tondeuse gaan hanteren. Het werkgelegenheidseffect zal minder worden en daarmee de inkomsten voor de staat. Wellicht vallen er ontslagen en moeten er uitkeringen worden opgebracht. Dat geldt voor allerlei arbeidsintensieve activiteiten. Denk ook aan toneel of concerten. Een verhoging van het 6% Btw-tarief lijkt mij geen verstandige zaak.

Iets anders is de Btw voor zeer luxe goederen en voor milieu schadelijke producten of activiteiten. Het onderwerp “vergroening” van de belastingen is in mijn partij nogal populair. Zo mag het vlees rustig onder het 21% tarief vallen. De consequentie is dan wel, dat vlees eten iets voor de rijken wordt en in veel gezinnen alleen op zondag nog vlees gegeten wordt. Ik ken dat nog van vroeger. Barbecueën wordt dan een nog kostbaarder zaak. Daarmee maak je je als politieke partij niet populair, behalve dan onder vegetariërs. Hier zie je als neveneffect, dat de tegenstelling arm-rijk verscherpt wordt. Er kan een spanning optreden tussen groen en links. Het geldt voor alle groene belastingen. De lage inkomens horen gecompenseerd te worden. Zij kunnen zich vaak ook moeilijk aan negatieve milieueffecten onttrekken. Wordt de brandstof duurder, dan ga je je huis beter isoleren, maar wat doe je als je in een huurhuis woont? Dan ben je afhankelijk van je huisbaas. GroenLinks zou over dit soort zaken veel duidelijker moeten zijn.

Jaargang 8, Nr. 366.

Leave a Reply