Belastingherzieningen

GAAT IETS WEZENLIJK VERANDEREN?

Belasting betalen is voor de dommen. Dat schijnt een gevleugeld woord te zijn onder de superrijken. Deze week waren belastinghervormingen in het nieuws. De EU wil iets doen tegen de belastingontwijking door multinationale ondernemingen. In Nederland wil de huidige regering het belastingstelsel grondig herzien. Het lijkt meer op een verschuiving. De wezenlijke problemen worden niet aangepakt.

Al tientallen jaren ergeren we ons aan het ontwijken van de winstbelasting door multinationale ondernemingen. De winsten worden boekhoudkundig verschoven naar belastingparadijzen met een extreem lage of in het geheel geen winstbelasting. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. We herbergen duizenden brievenbusfirma’s. die een rol spelen in dit spel. Ze sluiten geheime overeenkomsten met de Nederlandse belastingdienst over kortingen op de winstbelasting. Het Europees Parlement heeft besloten, dat er een lijst moet komen van multinationale ondernemingen met al hun dochterbedrijven, zodat gemakkelijker na te gaan is hoe de belastingontwijking in zijn werk gaat. De President van de USA heeft als uitgangspunt, dat winstbelasting betaald moet worden in het land, waar de winst gemaakt is. Dat vind ik ook. Van een onderneming is bekend hoeveel de totale omzet is, inclusief die van dochterbedrijven en van dochters van dochterbedrijven en ga maar door. Zo moet ook bekend zijn hoe groot de omzet in bijvoorbeeld Nederland is. Die omzet is een bepaald percentage van de totale omzet. De winstbelasting moet dan betaald worden over hetzelfde percentage van de totale winst van de onderneming. Zo simpel kan het zijn. Winstcijfers spelen een belangrijke rol bij de koersen van de aandelen. Omzetcijfers horen in de jaarverslagen. Nu wordt gevreesd, dat onder de lidstaten van de EU een “race tot the bottom” ontstaat met steeds lagere percentages winstbelasting. Dus is het logisch, dat de lidstaten een behoorlijk hoog minimum percentage afspreken met een streng verbod om daar stiekem onder te duiken. Als er naar behoren winstbelasting betaald wordt, kunnen de loonbelasting en de BTW omlaag. Het is in ons aller belang, dat de diefstal uit onze portemonnee door de bedrijven gestopt wordt. Tsja, voor de aandeelhouders is het minder leuk. Dan moeten we uiteraard niet meer VVD stemmen, want die partij is de grote beschermer van grote bedrijven en hun aandeelhouders. Ik ben benieuwd wat het standpunt van D66 is. Vaak is die partij in financiële zaken een lightversie van de VVD.

De vermogensongelijkheid in Nederland neemt toe. Vermogenswinsten worden vaak niet belast. Dat is vaak ook moeilijk, want de vermogens worden gewoontegewijs ondergebracht in stichtingen of andere rechtsvormen, gevestigd op bijvoorbeeld de Kanaaleilanden. Kapitalen worden ondergebracht bij banken in Zwitserland of Luxemburg en voor de fiscus verzwegen. Daar gaat iets aan gedaan worden. Het bankgeheim zal worden opgeheven. Internationale wetgeving moet aan dit soort praktijken een eind maken.

Ik las over een andere manier om winst weg te sluizen. Eigenaars van ondernemingen brengen de winst onder bij de reserve van de onderneming. Geen winst meer. Bij de belastingherziening kan worden voorgeschreven, dat het winst toevoegen aan de reserves pas mag gebeuren na het betalen van winstbelasting.

Ondernemingen profiteren op velerlei manieren van de staatsuitgaven. Ze maken gebruik van infrastructuur als wegen, havens en kanalen, vliegvelden en de luchtverkeersleiding, spoorlijnen, stations en emplacementen en goed ontsloten bedrijventerreinen. De staat zorgt voor de broodnodige veiligheid in velerlei opzicht. Denk aan politie, betalingsverkeer of internet, maar ook voor gezonde leefomstandigheden, voedselveiligheid en hygiëne. De staat sluit handelsverdragen met andere staten, zodat ondernemers goederen en diensten veilig kunnen exporteren. Als ondernemers op zo vele manieren profiteren van de staat, dan mag daar een forse bijdrage aan de staatsinkomsten tegenover staan.

Jaargang 8, Nr. 365.

 

Leave a Reply