Wisseling van de wacht bij GroenLinks

 

VAARWEL BRAM, WELKOM JESSE

 

 De wisseling van de wacht in de GroenLinks Tweede Kamer fractie kwam erg plotseling, maar niet geheel onverwacht. Het was niet waarschijnlijk, dat Bram van Ojik voor nog een periode zou opteren en dus lag een tussentijds afscheid voor de hand. Er moet een kundig regisseur aan het werk zijn geweest. Zo werd het op de Tv en in de kranten het openingsnieuws met ongewoon veel aandacht. Dat doet mijn GroenLinkshart goed.

Bram van Ojik heeft zeer verdienstelijk werk geleverd. Hij heeft de rust in de fractie hersteld. Zo won hij het vertrouwen van de leden van GroenLinks en van de kiezers. Er kwamen weer goede resultaten bij de verkiezingen voor Europa, de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Bij die laatste verkiezingen merkte ik, dat het percentage voor GroenLinks bij Tweede Kamerverkiezingen negen zetels had kunnen opleveren. Het wordt overigens hard werken om bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer een nog beter resultaat te realiseren. Hopelijk hebben die zogenaamde strategische stemmers hun lesje geleerd nu het beleid van de huidige regering zo veel mensen in moeilijkheden heeft gebracht. Dat daarbij D66 steeds meer een VVD-achtige partij wordt zal een deel van hun kiezers (weer) op GroenLinks kunnen laten stemmen.

Bram van Ojik straalde in zijn optreden rust uit, wijsheid,  inzicht en overtuigingskracht en hij ging gewetensvol te werk, waarbij hij het het opnam voor de zwaksten in onze samenleving en elders in Europa en in de Derde Wereld. Hij dwong respect af en werd gerespecteerd door zijn collega’s in de Kamer en door leden van het kabinet. Het is mooi, dat hij niet hecht aan zijn baan, maar oog heeft voor het belang van de boodschap, die GroenLinks verkondigt. Hij ziet in, dat het moment is gekomen om het werk aan jongere mensen over te laten. Die zijn intussen gegroeid in politiek inzicht en persoonlijke overtuigingskracht. Bram kan met een gerust hart vertrekken.

Jesse Klaver heb ik eigenlijk maar één keer meegemaakt. De laatste twwe jaar heb ik geen grote bijeenkomsten kunnen bijwonen, Die ene keer ging het, meen ik, over werkgelegenheid en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, Jesse zag niet zo veel problemen. Ik heb iets gezegd, dat solidariteit van de werkenden nodig is als tegenmacht tegenover werkgevers, tegenover het kapitaal. Die belangentegensteling is er nu eenmaal en zal er ook blijven. Dat zegt mijn opa ook altijd, was het antwoord van Jesse. Ik zou qua leeftijd ook zijn opa kunnen zijn, Tsja. Intussen heeft Jesse wel veel bij geleerd. Nu is hij de man in Nederland, die de enorme zelfverrijking van de top van het bedrijsleven aan de kaak stelt en het opneemt voor de groeiende groep mensen, die tot armoede is vervallen. Het begint steeds meer een structurele armoede te worden. De ontwikkelingen in de economie maken veel werk door automatisering overbodig. Er komt steeds minder werk voor laagopgeleiden. Een tweedeling dreigt, is waarschijnlijk al aanwezig. Kinderen groeien in armoede op. Dan is het veel moeilijker om een goede scholing te verkrijgen. Armoede wordt erfelijk, maar dan veel massaler dan tot nu toe. Dan is het ergerlijk dat grote ondernemingen een zo weinig belasting op hun winst betalen. Voor de komende jaren wordt een belangrijke opgave om tot een eerlijke inkomensverdeling en verdeling van werk te komen. Daarbij gaat het ook om die mensen, die door ziekte of andere beperkingen niet tot werken in staat zijn.  Voor al die mensen moet GroenLinks samen met de SP en misschien de CU opkomen. Op de PvdA en D66 hoeven we niet te rekenen en helemaal niet op het CDA en de VVD. Je hoort mensen zeggen: “Wat hebben we het toch goed in Nederland.” Het lot van die groeiende groep armen ontgaat hen volkomen.

Onze partij is behalve links ook groen. Teveel mensen sluiten het liefst hun ogen voor het milieuprobleem. Straks worden ze pas wakker als ze natte voeten krijgen. De zeespiegelstijging is al een realiteit. Een milieuvervuiling wordt hier en daar met succes bestreden, maar de luchtvervuiling is in Nederland verstikkend. In de Pyreneeën vergat ik een keer mijn pufjes, maar dat bleek geen probleem. Hier zit ik al de hele dag te hoesten. Daarom moet de energievoorzienig zo snel mogelijk zonder fossiele brandstoffen. Ook hier stuiten we op de macht van het grootkapitaal.

Veel van deze zaken kunnen alleen echt goed geregeld worden op Europees niveau, maar gezien het gebrek aan Europese beslissende democratie, moeten vooral in alle lidstaten de neuzen dezelfde richting uit gaan wijzen. Ik zie de macht van de Europese Raad voorlopig niet afnemen ten gunste van het Europees Parlement.

Dat zijn zo’n paar onderwerpen, waar GroenLinks voor staat. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen stemgedrag. Stem je voor partijen, die de rijksten in de wereld hun gang laten gaan of stem je voor de machtelozen? Ik hoop, dat Jesse Klaver veel mensen zal doen beseffen wat er op het spel staat. Ik wens hem veel succes.

 

Leave a Reply