Gesprekken bij de campagnekraam 1

Kraampraat 1: De Euro 

De komende weken zal mijn Column van de Week gewijd zijn aan gesprekken, die wij tijdens de komende verkiezingscampagne gaan voeren bij onze kramen op markten en bij winkelcentra. Het leukste is, dat er altijd weer mensen komen, die van de vastgeroeste meningen hebben. Je begint met belangstellend te luisteren. Je bent immers geïnteresseerd in de mening van de kiezer. 

Meneer, praat me niet van Europa. Ik heb er zo de schurft aan. We zijn niet meer baas in eigen land en alles wordt maar duurder. Hoe zo, vraag je onschuldig? Nou, dat zal jij niet weten. Dat komt door de euro natuurlijk! Oh ja natuurlijk, maar die is er toch al een hele tijd. Ja, wat je vroeger voor een gulden kocht, kost tegenwoordig een Euro. Maar ik verdien niet evenveel euro’s als guldens vroeger. Ik ben er zwaar op achteruit gegaan. Ja, dat moet dan wel. Maar hoe zou dat nou gekomen zijn? Allemaal stiekemigheid. Ze dachten, dat wij niet kunnen rekenen. Maar wat werd er dan allemaal duurder? Nou bijvoorbeeld een biertje in de kroeg. Ja, dat weet ik, want tegelijk met de Euro begonnen de nieuwe hogere CAO-lonen en dat merk je dan. Maar er werden veel meer dingen duurder. Klopt, zeg ik, de BTW of een milieubelasting ging omhoog. Is uw loon de afgelopen jaren omhoog gegaan? Nou ja, dat was nodig ook. Precies, het was nodig, maar vaak merk je dat in de prijzen. 

Weet je nog dat de benzine afgelopen zomer zo vreselijk duur was? Of ik dat weet. Ik zal je vertellen hoe dat kwam. India en China werden welvarender. Daar kwamen ook steeds meer auto’s. Dus was er al vlug een tekort aan benzine en dan gaan de prijzen omhoog. Snapt u? Maar het had nog veel erger kunnen zijn. Want de prijzen voor ruwe olie zijn in dollars. Voor ons was de dollar goedkoop en de olie dus ook. Dat kwam omdat de Euro een harde munt is. Dat is een munt, die zijn waarde houdt. Als we nog guldens gehad hadden, was de benzine waarschijnlijk nog duurder geworden. Nu de economie steeds meer krimpt, wordt er minder olie gebruikt en zie; de benzine is weer goedkoop. 

Gut, meneer, u weet er veel van. Als ik eerlijk ben; de euro heeft ook voordelen. Als ik nu naar mijn Spaanse strandje trek, hoef ik geen peseta’s meer te kopen en merk ik meteen, als ze daar in Spanje de pils te duur verkopen, want, tja, het is daar zo heet, dat je veel moet drinken. Nou, zeg ik, wij maakten een reis rond de Oostzee. We kwamen door tien landen en zeven ervan hebben de Euro nog niet. Dus elke keer weer pinnen of wisselen en maar zorgen, dat je niet te veel van dat geld over hield, want daar krijg je weinig voor. Het was een mooie reis, maar ik hoop, dat ze daar toch vlug met de Euro mogen beginnen. Maar mag ik u deze folder meegeven? En vergeet niet te gaan stemmen op 4 juni.

Leave a Reply