Buma denkt enghartig

 

ANGST VOOR DE DREIGING VAN BUITEN

CDA voorman Sybrand Buma heeft deze week een opiniestuk geschreven in de Volkskrant waarin hij zijn ongerustheid etaleert over de politieke ontwikkelingen in de wereld. Het optimisme na het ineenstorten van de Sovjetunie is naar zijn mening onterecht gebleken. Wat zijn die linkse partijen toch naïef. De krijgsmacht kon naar believen worden ingekrompen en zou zich veel meer moeten richten op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Buma suggereert, dat inkrimping van de krijgsmacht een links idee is, maar linkse partijen hebben na 1989 nooit een meerderheid gehad en het CDA heeft in die periode maar al te vaak in het kabinet gezeten en vlijtig mee bezuinigd op defensie. Daar was wel verzet tegen. De Koude Oorlog was nog niet afgelopen of nieuwe vijandsbeelden werden gecreëerd. De vijand zat in het Midden Oosten en de Islam vormde het nieuwe gevaar. Dus volgden invallen in Irak en in Afghanistan. Nu zien we de gevolgen in een onstabiel Midden Oosten en duizenden doden en gewonden en miljoenen vluchtelingen. Je moet zo oppassen voor angstzaaiers. Het is nogal onthutsend te zien, dat een redelijk intelligent man niet ziet, dat wij in het Westen mede verantwoordelijk zijn voor de chaos in het Midden Oosten. Barack Obama ziet dat wel en is daarom ook zo voorzichtig met ingrijpen en zo nog meer chaos veroorzakCDA voorman Sybrand Buma heeft deze week een opiniestuk geschreven in de Volkskrant waarin hij zijn ongerustheid etaleert over de politieke ontwikkelingen in de wereld. Het optimisme na het ineenstorten van de Sovjetunie is naar zijn mening onterecht gebleken. Wat zijn die linkse partijen toch naïef. De krijgsmacht kon naar believen worden ingekrompen en zou zich veel meer moeten richten op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Buma suggereert, dat inkrimping van de krijgsmacht een links idee is, maar linkse partijen hebben na 1989 nooit een meerderheid gehad en het CDA heeft in die periode maar al te vaak in het kabinet gezeten en vlijtig mee bezuinigd op defensie. Daar was wel verzet tegen. De Koude Oorlog was nog niet afgelopen of nieuwe vijandsbeelden werden gecreëerd. De vijand zat in het Midden Oosten en de Islam vormde het nieuwe gevaar. Dus volgden invallen in Irak en in Afghanistan. Nu zien we de gevolgen in een onstabiel Midden Oosten en duizenden doden en gewonden en miljoenen vluchtelingen. Je moet zo oppassen voor angstzaaiers. Het is nogal onthutsend te zien, dat een redelijk intelligent man niet ziet, en.

Na eeuwen van oorlogen uitlopend op twee verschrikkelijke wereldoorlogen heeft men in Europa tot integratie besloten. In dat proces hebben christendemocraten een belangrijke rol gespeeld. De intensieve vervlechting van de economieën van de lidstaten van de EU maakt een oorlog in Europa onmogelijk. Voor mij was de intensivering van de economische verbondenheid met Rusland tevens gericht op vermindering van de kans op onderlinge conflicten. Maar Rusland blijft een wereldmacht en Poetin een machtspoliticus. Delen van de vroegere Sovjetunie en lidstaten van het Warschaupact behoren nu tot de Westerse invloedsfeer. Dat is voor Poetin sowieso onverdraaglijk, maar nu met de Oekraïne hetzelfde dreigde te gebeuren, was het ingrijpen van Poetin voorspelbaar. Verdere escalatie moet worden voorkomen. Nogal moeilijk, want Poetin is niet erg gevoelig voor sancties. Hij en zijn vriendjes hebben er weinig last van en Poetin is niet gewend zich iets aan te trekken van mopperende burgers. Als die er al zijn. Pas als overduidelijk wordt, dat wij echt ver willen gaan en bijvoorbeeld de olie- en gaswinning willen treffen door geen materialen meet te leveren en geen olie en gas meer af te nemen en wanneer dan ook blijkt, dat andere potentiële klanten nee zeggen, dan heb je kans, dat hij eieren voor zijn geld kiest. De welvaart in Rusland is in hoge mate afhankelijk van olie en gas.

Buma wil niet afhankelijk zijn van ingevoerde Russische olie en gas. Hij zegt het niet, maar het is voor iedereen duidelijk. We hadden veel eerder moeten beginnen met op grote schaal investeren in wind- en zonenergie. Maar toen zat het CDA in de regering en dacht men bij wind- en zonenergie aan een linkse hobby en het nog niet voor 100% zekere broeikaseffect.

Buma wil ook voedselzekerheid. Heel merkwaardig zegt hij dan dat de Nederlandse boeren moeten voorzien in onze voedselbehoefte. Nu exporteert Nederland al zo vreselijk veel voedsel, dat dit geen enkel probleem zou zijn. Er moet wel enige omschakeling zijn. Minder veehouderij en meer akkerbouw. Ik vind het nogal merkwaardig, dat hij bij voedselzekerheid niet aan de EU denkt, maar heel enghartig een Nederlandse oplossing zoekt. Buma moet maar eens een cursusje economische geografie gaan volgen of een periode in het Europarlement gaan zitten of bij de buitenlandse dienst gaan werken en dan bij voorkeur op de economische afdeling.

Dat hij tenslotte bij een dreiging van buiten onmiddellijk aan versterking van de defensie denkt en niet aan allerlei andere methoden om dreigende conflicten op te lossen is tekenend voor zijn primitieve manier van denken. Het is te hopen, dat er goede specialisten in zijn fractie zitten. Dan kan hij een stuk eerst door hen laten lezen voordat hij het naar de Volkskrant stuurt.

Jaargang 7, Nr. 324.

Leave a Reply