Pax en de Gaza-oorlog

HET ONTBREEKT BEIDE PARTIJEN AAN EERLIJKE GOEDE WIL OM TOT VREDE TE KOMEN

Gisteren stuurde ik onderstaande mail naar Pax, tot voor kort IKV Pax Christi geheten.

“Ik ben lid van Pax en ik ontving op donderdag 21 augustus de uitnodiging het manifest over Gaza te ondertekenen. Ik heb het manifest gelezen. De kritiek naar Israël is zeer terecht, maar de kritiek naar Hamas is nogal minimaal. Ik heb van Hamas nog nooit gemerkt, dat de beweging echt naar vrede streeft. Ik heb nooit gemerkt, dat Hamas zijn best doet vertrouwen te wekken bij de Israëlische burgers en de regering. Ik heb nooit gemerkt, dat Hamas zijn uiterste best doet welvaart te scheppen voor de bevolking van Gaza. Ik heb nooit gemerkt, dat Hamas kritiek heeft op de houding van de IS tegenover andere religies. Met andere woorden; ons streven naar vrede zonder beide kanten te vragen vertrouwen bij de ander te wekken is een zinloze bezigheid.. Hamas heeft er belang bij, dat er veel burgers worden getroffen, want dat geeft meer steun aan Hamas, niet alleen in Gaza, maar ook hier en elders in de wereld. Israël heeft belang bij het geweld van Hamas, want dan kan Hamas worden voorgesteld als een terroristische organisatie en blijft Israël steun ontvangen. Van Pax verwacht ik een kritische houding naar Hamas. Hamas moet daarbij begrijpen, dat het je vrienden zijn, die je op je fouten wijzen.” 

In tal van reacties op de Gaza-oorlog hoor je de irritatie over het telkens weer oplaaien van het conflict. Het lijkt, dat de reactie van Israël elke keer weer heftiger wordt. Er vallen meer slachtoffers en dan vooral onder burgers. De militanten van Hamas zitten diep verborgen in de tunnelcomplexen of ze gebruiken burgers als schild. De verontwaardiging in de wereld over het enorme Israëlische geweld is groot. Het is doelbewust geweld. De Israëli’s gaan er van uit, dat de Palestijnen alleen maar de taal van het geweld verstaan. Het geweld lijkt vaak ook zeer doelgericht tegen tunnels, de bedrijven en mensen, die bij Hamas betrokken zijn. De Israëli’s hopen, dat de bevolking tegen Hamas in opstand komt. Het tegendeel is waar. Hamas krijgt alleen maar meer steun. Ook in Israël  is er onder de bevolking veel steun voor de oorlog en merk je weinig van kritiek op de vele burgerslachtoffers onder de bevolking van Gaza. Hamas gebruikt de bevolking als menselijk schild en de ingangen van het tunnelstelsel bevinden zich vaak onder woningen en de raketten worden veelal afgeschoten vanuit bewoonde gebieden. Het is dus geen wonder, dat er veel burgerslachtoffers vallen. Zo luidt het Israëlische verweer.

Aan beide zijden vind je veel innovatie. Denk aan het tunnelstelsel van Hamas en denk aan het raketafweersysteem van Israël, de IJzeren Koepel. Je vindt dus aan beide zijden heel knappe koppen. Oorlog voeren vergt veel intellect en dat is kennelijk aanwezig. Raketten bouwen en afschieten is op zich niet zo moeilijk. Als al dat intellect aan beide zijden nu eens ingezet zou worden om naar echte vrede te streven. Zo’n vredesproject is ontzettend veel moeilijker dan oorlog voeren. Toch moet de wereld dat van Israël en van Hamas eisen. Dat inzicht en dat gevoel ontbreekt bij veel demonstranten, die niet door vredelievendheid geleid worden, maar door haat naar de tegenpartij. Toen Europarlementariër Judith Sargentini tijdens een demonstratie daarop wees, werd het spreken haar onmogelijk gemaakt.  Bezinning is nodig. Wat willen we? Echte vrede, echt vreedzaam naast elkaar leven of willen we de overwinning en dus de nederlaag van de ander. Willen we geleid worden door liefde en barmhartigheid of door haat? Jezus van Nazareth noemde de liefde het eerste gebod en een van de vele namen voor Allah is de Barmhartige. Het wordt tijd, dat alle mensen van goede wil zich laten horen.

Jaargang 7, Nr. 323.

7 Responses to “Pax en de Gaza-oorlog”

 1. Likoed Nederland schreef:

  Hamas heeft in haar Handvest staan dat Israel vernietigd moet worden en dat het islamitische plicht is om de Joden uit roeien?
  http://likud.nl/2012/11/wat-wil-hamas-nu-eigenlijk/

  Wat stelt u voor? Halverwege tegemoet komen?

 2. admin schreef:

  Als beiden niet streven naar vrede en vreedzaam naast elkaar leven, maar erop uit zijn de ander te vernietigen dan komt er nooit een oplossing. De kritiek moet zich op beiden richten en we moeten van beide partijen eisen, dat ze voor vrede kiezen. Dat betekent onder anderen, dat de angst voor elkaar en het wederzijdse wantrouwen moeten worden weggenomen. Hoe je dat moet bereiken is waarschijnlijk een stap voor stap proces. Het vraagt eerlijke contacten en een geleidelijke verandering van de mentaliteit.. Dan mag het niet zo zijn, dat Hamas uit is op de vernietiging van Israël. In de huidige oorlog lijkt het dat ook Israël het probleem Hamas te willen oplossen door Hamas voorgoed uit te schakelen. Dat is geen kiezen voor vrede als ideaal. Europa bewijst, dat het kan net als Zuid-Afrika. Israël heeft zeker mensen, die weten hoe je een mentaliteitsverandering kunt bewerkstelligen.

 3. Likoed Nederland schreef:

  Volgens ons kan Israel nog wel tips gebruiken, hoe je omgaat met een groep die in opiniepeilingen aangeeft voor 93% Joden te haten en die door hun leiders daarmee gehersenspoeld worden:
  http://likud.nl/2014/05/hamas-geeft-kleuters-een-ideaal-de-joden-uitroeien/

  Een oude zegswijze: het probleem van Jodenhaat ligt bij de Jodenhaters, want Joden kunnen dat niet oplossen, alleen de Jodenhaters zelf.

  • admin schreef:

   Er zijn tal van voorbeelden waar blijkt dat vroegere vijanden nu vreedzaam samenleven: Europa, Zuid-Afrika, Noord-Ierland. De Duitse Ostvertriebenen eisen hun vroegere Heimat niet meer op. Het leidt tot welvaart en geluk. Werk eerst aan de vredelievendheid onder de bevolking van Israël en laat vredelievendheid je houding naar de Palestijnen bepalen. Bestook ook de Palestijnen voortdurend met vredelievendheid als alternatief voor de ellende waarin ze nu terecht zijn gekomen.

 4. Likoed Nederland schreef:

  Dat is geprobeerd. Weet u nog dat Israel Gaza verliet en alles achterliet zonder voorwaarden te stellen?
  De Palestijnen vernielden alles – ook bijvoorbeeld de achtergelaten kassen voor tuinbouw – en staken alle energie en middelen in een oorlogsindustrie en tienduizenden raketten.

  De Israëli’s hebben er even genoeg van, dat ‘vredelievendheid’ tot gevolg heeft dat er dagelijks luchtalarm is.

  • admin schreef:

   Mijn stuk was vooral een reactie naar PAX en naar het verzoek een manifest mede te ondertekenen. Ik vond, dat de kritiek zich veel te eenzijdig naar Israël richtte en niet naar Hamas. Wij in de rest van de wereld moeten naar mijn mening van beide partijen vredelievendheid eisen. Ik kan mij goed voorstellen, dat men in Israël niet kan geloven, dat Hamas ooit vredelievend zal worden. Israël zou zich moeten richten op de gewone Palestijnen, die mede door de tactiek van Hamas hun woningen verliezen, lijden onder de Israëlische sancties tegen Hamas. Hamas moet de steun van de bevolking verliezen. In Israël is er dan nog de groep van religieus geïnspireerde Joden, die het Bijbelse Joodse Beloofde Land als het hunne beschouwen. Een echte oplossing lijkt door de onverzoenlijke standpunten onmogelijk. Maar juist de overtuiging, dat een oplossing onmogelijk is, maakt het werken aan een vredelievend samenleven uiterst moeilijk. Daarom is druk vanuit de hele wereld op beide partijen van zo’n groot belang.
   Ik hoop, dat er nu een blijvend staakt het vuren komt. Als vanuit Gaza opnieuw raketten worden afgevuurd antwoord dan eens met pamfletten met de vraag of u gewone Palestijn opnieuw wil, dat hun kleinkinderen gedood worden. Misschien naïef. Ik weet het niet

 5. Likoed Nederland schreef:

  Dank voor uw uitleg. Wij zijn ervan overtuigd dat vrijwel alle Israëli’s vrede willen. De groep die geen compromis wil op basis van de Bijbel, is uiterst klein, misschien 2%.
  Maar Israëli’s zijn te vaak teleurgesteld dat ze nog concessies willen doen, zonder daar ook daadwerkelijk vrede voor terug te krijgen.

  Veel Palestijnen hinken op twee gedachten, dat blijkt uit opiniepeilingen. Enerzijds een einde aan het geweld willen, maar anderzijds geen Joodse staat daarvoor willen accepteren. Daarnaast hebben ze inderdaad foute leiders gekozen.

Leave a Reply