De kernwapens de wereld uit

Klacht tegen de Hoge Raad der Nederlanden 

Op maandag 16 februari 2009 worden voor de Rechtbank te Den Haag de pleidooien gehouden in de unieke rechtszaak van ruim 2000 eisers tegen de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad heeft de uitspraak gedaan dat zelfs een eerste gebruik van strategische kernwapens tegen steden mogelijk rechtmatig zou zijn. In dit proces wordt deze uitspraak van de Hoge Raad als strijdig met het internationaal recht, dus als misdadig aan de kaak gesteld. Het is een publieke zitting, dus u, lezer bent daar in het Paleis van Justitie aan het Prins Clausplein 60 dichtbij Den Haag Centraal welkom. 

Begin jaren tachtig ontstond er in West-Europa een krachtig verzet tegen de plaatsing van kruisraketten met kernwapens. Men vreesde een nieuwe wapenwedloop. De Sovjet Unie voelde zich zeer bedreigd en wilde soortgelijke wapens gaan plaatsen, de SS20-raketten. In Amsterdam en Den Haag werden massale demonstraties gehouden, waaraan honderdduizenden meededen. Uiteindelijk werden de kruisraketten met atoomkoppen niet geplaatst. Erna begonnen de onderhandelingen om het aantal kernwapens te beperken en de proeven met kernwapens stop te zetten. 

In die tijd besloot een groep mensen om het gebruik of het dreigen met het gebruik te toetsen aan het recht. Eerst werden de processen in Nederland gevoerd. Elke keer ging men in hoger beroep. En elke keer verklaarden de rechters zich onbevoegd of weigerden kernwapens te verbieden. Maar de procesvoerders hielden vol, nu al decennia lang. Want zeggen ze, het humanitair oorlogsrecht verbiedt het gebruik van massavernietigingswapens tegen ongewapende burgers en Nederland heeft de internationale verdragen met deze verboden ondertekend. Nederland moet zich houden aan dat internationale recht. Neen zeiden de rechters. Het gebruik van kernwapens is een beslissing, die door de NAVO wordt genomen. De NAVO is een betrouwbare organisatie van democratische staten, die zeker niet in strijd met het recht zal handelen. En zo hadden ze een inhoudelijk oordeel opnieuw vermeden. 

Toen begon het Tribunaal voor de Vrede een proces bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en dat kwam met de uitspraak, dat het gebruik van kernwapens tegen grote steden met een burgerbevolking in strijd was met het internationale humanitaire oorlogsrecht. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden zou het gebruik wellicht toegestaan zijn. Met deze uitspraak kwam men terug bij de Nederlandse rechters. Zo heeft de Hoge Raad nu uitgesproken, dat zelfs een eventueel eerste gebruik van zware strategische kernwapens rechtstreeks tegen steden, en daarmee rechtstreeks tegen de burgerbevolking als potentieel geoorloofd zou moeten worden beschouwd. Zo’n aanval zou honderdduizenden, zelfs miljoenen doden tot gevolg kunnen hebben. Tegen deze uitspraak richt zich het nieuwe proces. 

Al die jaren heb ik elke keer weer financieel bijgedragen en elke keer weer aangegeven, dat ik medeprocesvoerder wilde zijn. Als je ziet hoe veel verontwaardiging de ruim dertienhonderd doden in Gaza wekken en met hoeveel afschuw men spreekt over de slachtoffers van de genocide in Ruanda of over het vermoorden van honderden mannen uit Srebenica dan moet men wel beseffen, dat die keurige ministers in Den Haag het doden van honderdduizenden als geoorloofd beschouwen. Dat is nog eens “beschaving” 

Dus maandag, 16 februari 2009 om 10.00 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clausplein 60, vijf minuten lopen van Den Haag Centraal.

Leave a Reply