VVD jongeren tegen uitstel bezuinigingen

Afschuiven op toekomstige generaties

Toen het Mondriaan akkoord bekend werd, verklaarden de VVD-jongeren zich tegen het niet doorgaan met verdere bezuinigingen. Want, vonden zij, dan schuif je de toenemende schuldenlast door naar toekomstige generaties. Na het aanvankelijk enthousiasme neemt de kritiek van VVD zijde toe. Andere partijen blijven het loslaten van de drie procent norm toejuichen. Zij willen de economie niet kapot bezuinigen. Intussen is deze week bekend geworden, dat een hogere schuldenlast dan 90% echt niet zo schadelijk is voor de economie als tot voor kort werd aangenomen. In de betreffende theorie is een rekenfout gemaakt. Ik ben benieuwd of het invloed gaat hebben op de 3 procentseis van de EU.

Waar zouden de VVD-jongeren op willen bezuinigen? Op het onderwijs, waar ze zelf nog van profiteren? Een hoger collegegeld? Papa en Mama leggen wel bij. Geldt dat ook voor alle medestudenten? Natuurlijk niet. Op de aanleg van wegen en spoorlijnen? Daar zullen ze zelf het langst van profiteren. Niet dus. Op salarissen van ambtenaren, leerkrachten en zorgverleners? Och als je toch bij pa in de zaak komt. De werkelijke reden is, dat ze zo ik-gericht zijn, dat ze over hun toekomstige of al bestaande riante salaris liever zo weinig mogelijk belasting betalen. Hoe minder er straks valt af te lossen, hoe lager de belastingen kunnen zijn. Je verantwoordelijk voelen voor de gemeenschap zullen ze van huis uit niet hebben mee gekregen. Belasting is diefstal roepen ze dan met veel branie. De belastingmoraal in Nederland is vaak bedroevend en beschamend. Men is er eerder trots op alle foefjes te kennen om belasting te ontwijken. Als je met dit soort lieden te maken hebt, dan wordt het wel moeilijk vertrouwen te krijgen in de toekomst van onze economie. Geloofwaardige politici moeten vooral uitstralen ieders belang te willen dienen en niet alleen het eigenbelang.

Toch is het op zich een goed uitgangspunt om problemen niet te willen afschuiven op toekomstige generaties. Je ziet het ook bij het milieu. Natuurlijk wil je niet, dat bodem en grondwater straks vervuild zijn. Natuurlijk wil je toekomstige generaties niet het kernafval van Borssele laten opruimen. Vanzelfsprekend ben je zuinig op energie en reis je zo veel mogelijk met openbaar vervoer. Uiteraard ben je voorstander van windmolens en zonnepanelen en wil je afdoende maatregelen tegen het versterkte broeikaseffect. Je kunt immers toekomstige generaties niet opzadelen met een ondergelopen Randstad. Het uitgangspunt om niets af te wentelen op toekomstige generaties is geweldig. Ik ben heel benieuwd naar de milieuparagraaf in het volgende VVD programma.

Jaargang 6, Nr. 263.

Leave a Reply