Conflict tussen leer en praktijk

Elke keer weer komen kerkleiders tot uitspraken, die breeduit geciteerd worden in de media en erg controversieel zijn. De gewone mensen trekken zich er meestal weinig van aan. Helaas leidt het er ook toe, dat mensen zich steeds minder in die kerk thuis voelen. Paus en bisschoppen blijven maar denken op een manier, die tijdens het primitief demografisch regime terecht was. Als er heel veel kinderen al jong sterven, moeten er wel veel kinderen geboren worden om de groep in stand te kunnen houden en dus moeten alle mannen en vrouwen zorgen dat ze kinderen krijgen. Maar die hoge kindersterfte is hier al lang voorbij en ook in de Derde Wereld daalt de kindersterfte snel. Dan hoeven er ook niet meer zoveel kinderen geboren te worden en is het gebruik van voorbehoedmiddelen normaal. En het is ook niet erg als homoseksuele mannen en vrouwen leven overeenkomstig hun eigenheid. Wanneer zouden kerkleiders dat nu eens inzien en er naar handelen?

In Parochiekontakt heb ik hier meerdere malen over geschreven en ik heb ook een keer in het Utrechts Nieuwsbled een artikel, eigenlijk een ingezonden brief gepubliccerd. Hieronder treft u een aantal artikelen aan. In de rubriek Parochiekontakt en Hiërarchie vindt u een bespreking van de encycliek van paus Benedictus XVI over de Liefde daarin treft u ook het een en ander over dit thema.

Leave a Reply