De krant brengt de leugens in het land

Kleinzielig gedrag van journalisten

Journalisten en leraren lijken op elkaar. Ze weten het allemaal zo goed. Het is reuze moeilijk voor ze om een fout toe te geven. Zo stond er in de zaterdageditie van de Volkskrant van 1 december 2012 op bladzijde 30 en 31 een artikel over de veranderingen voor de renteaftrek bij leningen voor een woninghypotheek. Ik kwam een raadselachtig zinnetje tegen. “Omdat er (bij verplichte aflossing) steeds minder schuld is om rente over af te trekken gaat de netto maandlast over die dertig jaar wel langzaam omhoog.”  Ik nam aan, dat met de netto maandlast bedoeld werd het bedrag van de verplichte maandelijks aflossing plus de te betalen maandelijkse rente minus het deel van de rente, dat je van de belastingen terug krijgt. Ik ging dus maar aan het rekenen.

We beginnen met een hypothecaire lening van €300.000. Dit bedrag moet in dertig jaar worden afgelost. De jaarlijkse aflossing is dan € 10.000. Per kwartaal €2.500. Het eerste jaar is de rente 5%; in geld € 15.000. Per kwartaal is dat € 3.750. De bruto lasten zijn dus per kwartaal       € 6.250. Dat kan alleen bij zo’n hoog inkomen, dat de top voor 52% belast wordt. Van die €3.750 krijg je 52%= € 1.950 terug. De netto kwartaal lasten zijn dus € 6.250 minus €1.950 = € 4.300 en de netto maandlasten zijn het eerste jaar € 1.433,33.

Na 10 jaar is de schuld gedaald naar € 200.000, na 20 jaar naar € 100.000 en het dertigste en laatste aflossingsjaar is de schuld nog € 10.000.

Welke netto maandlasten horen hierbij?

Schuld

Aflossing p.j.

Rente p.j.

Teruggaaf

Netto last p.j.

Netto maandlast

300.000

10.000

15.000

7.800

17.200

1.433,33

200.000

10.000

10.000

5.200

14.800

1.233,33

100.000

10.000

 5.000

2.600

12.400

1.033,33

 10.000

10.000

   500

  260

10.240

  853,33

 

U ziet, dat gedurende die dertig jaar de netto maandlasten jaar op jaar dalen. Gelukkig voor starters zijn de huizenprijzen flink gedaald, maar de netto maandlasten zijn erg hoog en dus is het verstandig eerst een aantal jaren fors te sparen, geen auto aan te schaffen en geen wereldreizen te maken. Als na een aantal jaren er meer kosten komen aan het huis en de eventuele kinderen meer uitgaven met zich meebrengen is het prettig, dat de netto woonlasten inmiddels gezakt zijn. Onze levensstijl zal wel wat soberder worden. Na dertig jaar valt er niets meer af te lossen en is er geen rente meer te betalen. Als je dan eindelijk met pensioen bent zit je wat ruimer. Je hebt gespaard en nu het er naar uitziet, dat de pensioenen minder riant worden, komt het goed uit, dat de woonlasten lager zijn. De kosten van onderhoud blijven uiteraard.

Voor de mensen, die liever niet aflossen al moeten ze nu wel; je krijgt weliswaar veel terug van de belastingen, maar je betaalt in dertig jaar bruto € 450.000 aan rente, waarvan je weliswaar 52% = € 234.000 terugkrijgt, maar netto € 216.000 aan rente kwijt bent. Heel wat meer dan wanneer je aflost, want dan betaal je netto € 63.600 aan rente.

De werkelijke profiteurs zijn de banken en de tussenpersonen. Die verdienen nu aanzienlijk minder. En journalisten moeten beter leren rekenen.

Leave a Reply