Twee korte commentaren

KORT: HET BELASTEN VAN HOGERE
 INKOMENS

Hogere belastingen beperken het besteedbaar inkomen en zorgen zo voor minder consumptie, dus minder productie. De economie gaat nog verder achteruit. Het is een veel gelezen en gehoord argument tegen belastingverhoging. Vaak wordt het toegespitst op de hogere inkomens. Iemand met een hoog inkomen kan veel consumeren. Dus daalt de consumptie en daardoor de productie sterk. Is dat zo? Als je aan de eerste levensbehoeften denkt, dan bestaan er duidelijk grenzen aan de consumptie. Er lijden al genoeg mensen aan obesitas. Meer uitgeven lukt vooral door luxere vormen van voedsel en drank. Dat schept niet meer werkgelegenheid en vaak zijn die luxe producten ook nog geïmporteerd. Mooi voor de truffelzoekers of de eigenaren van beroemde chateaus. Maar of een wijnhandelaar nu gewone slobberwijn of een dure cru verkoopt; er ontstaat geen extra werkgelegenheid.

Wat doet de overheid met het belastinggeld. Het overgrote deel wordt besteed aan salarissen en uitkeringen. Dat geld gaat op aan consumptie en er worden vooral eerste levensbehoeften: voedsel, drank, kleding, energie en huisvesting. De consumptie wordt zo gestimuleerd en dan niet van luxe of geïmporteerde goederen. De overheid besteedt het geld ook aan het aanleggen van wegen en spoorlijnen, het bouwen van kantoren en scholen en alles wat nodig is om te functioneren bijvoorbeeld energie om de kantoren te verwarmen of uniformen en uitrusting van de politie. Zo schept de overheid ook weer werk. Je kunt extra wegen aanleggen of veel meer huizen bouwen.

Als het aantal starters op de woningmarkt krimpt, moet je uitkijken of je de gebouwde huizen wel bewoond krijgt. Dat je straks moet zorgen voor meer onderwijzers en scholen als er meer kinderen geboren worden, is een uitgemaakte zaak. Maar welk beleid moet je ontwikkelen bij een krimpende bevolking? Minder mensen is minder consumptie. Ook de productieve bevolking gaat krimpen. Moet je met minder mensen nog steeds evenveel produceren? Regionaal zie je pogingen om aan de realiteit te ontsnappen. Mensen worden naar Zuid-Limburg gelokt. Krimp gaat straks voor heel Nederland gelden. Het beleid moet veel meer rekening houden met demografische factoren. Wat op nationaal niveau geldt, is ook op Europees niveau van toepassing. Het Europarlement heeft gelijk als het de begroting wil laten stijgen.

KORT: ISRAËL EEN VEILIG LAND?

In oktober waren we een week in Israël en we voelden ons daar heel veilig. Tegelijk wisten we, dat het snel kan veranderen. We logeerden in hotels in West Jeruzalem en in Jaffa-Tel Aviv. Die liggen net onder bereik van de verst reikende Hamas-raketten. Het was dus een schijnveiligheid. Hamas vuurde toen al volop raketten af. Ik kreeg even het gevoel, dat de Israëli’s even gewacht hadden tot de Toeristendrukte in het najaar voorbij was, voordat ze met Hamas gingen afrekenen. Het zal eerder met de Amerikaanse presidentsverkiezingen te maken hebben gehad. Israël is voorlopig weer verzekerd van Amerikaanse steun. Hamas heeft weer de volle steun van de bevolking. Beide partijen kunnen weer een tijd vooruit. Maar het conflict wordt niet opgelost. Wel vraag ik mij af of de aanval op Gaza nodig was om deze vijand tijdig een lesje te leren voordat de kerninstallaties van Iran worden aangevallen. Het vernietigen van een wapen- en munitiefabriek in Soedan kan een generale repetitie zijn geweest. Een aanval op Iran brengt wel veel grotere risico’s met zich mee. Het gehele Midden Oosten zou gedestabiliseerd kunnen worden.

Jaargang 5, Nr. 242.

Leave a Reply