De nieuwe coalitie VVD en PvdA

SPIJT VAN HET STRATEGISCH STEMMEN?

Strategische stemmerswaren er aan de linker- en de rechterzijde. Heel handig waren de verkiezingen een wedstrijdje geworden. Wie wordt de grootste? VVD of PvdA? Het werd bijzonder slim gespeeld door de PvdA: slijmen met de SP en ze vervolgens wegzetten als onverantwoordelijke politici wat betreft Europa. Tegen de Kunduz-missie en niet meedoen met het Lenteakkoord.

En nu? Het lenteakkoord beperkte de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en nu bezuinigt de PvdA-VVD-coalitie één miljard, maar eigenlijk het dubbele op ontwikkelingssamenwerking. Het Lenteakkoord draaide de bezuinigingen op landschap en natuur flink terug en opeens is de natuur niet belangrijk meer. De pensioenleeftijd mag van Samsom naar 67. De PvdA was altijd tegen de Kunduz-missie, maar die wordt nu gewoon afgemaakt en dat terwijl steeds duidelijker blijkt, dat men zich daar niet aan de afspraken houdt. Dat biedt de mogelijkheid eruit te stappen.

Maar positief is, dat er wel fors geïnvesteerd gaatworden in wind- en zonne-energie. Het is laat, maar het voordeel is, dat je geen last hebt van een remmende voorsprong. Windmolens zijn uit ontwikkeld en goedkoper geworden. Ook de zonnecollectoren zijn goedkoper en ze zijn efficiënter. Met hetzelfde oppervlak wordt meer elektriciteit geproduceerd. Het nadeel is wel, dat we een forse achterstand moeten inlopen en dat de betalende burger voor forse energielasten komt te staan. Maar een verstandige huiseigenaar had al eerder zijn huis goed geïsoleerd en een zonneboiler en zonnepanelen geïnstalleerd. Maar wat moet een huurder met te weinig geld? In ieder geval gaat dit werkgelegenheid geven. Daarbij is het jammer, dat het bedrijfsleven niet wordt gestimuleerd over te gaan op groene elektriciteit.

Dat de zorgkosten gebruikt gaan worden als nivelleringsinstrument is een heel merkwaardige. Steeds meer mogelijkheden om ziekten te genezen of te voorkomen veroorzaken een stijging van de kosten. De vergrijzing zorgt voor hogere kosten: de ouderdom komt met gebreken. De afgelopen welvaartsperiode zorgde voor soms royale vergoedingen, terwijl velen die rollator gemakkelijk zelf hadden kunnen betalen. Het vaak ook deden. De kosten van de zorg zijn dus explosief gestegen. Wie betaalt de rekening? Bij de laagste inkomens is niets te halen, bij de lagere middengroepen maar weinig. Dus worden de hogere middeninkomens en hogere inkomens aangepakt. Tegelijk zijn er ook belastingmaatregelen en dan vooral om de vermindering van de hypotheekrenteaftrek te compenseren. Dan blijkt, dat het lagere tarief voor de hoogste schijf voor de echt hoge inkomens zo voordelig uitvalt, dat de stijging van de zorgkosten meer dan gecompenseerd wordt. Vooral de SP is terecht boos.

Maar ja. Je zult maar VVD gestemd hebben om de hypotheekrenteaftrek geheel te behouden en geen lastenverhoging te krijgen en dan krijg je minder aftrek, hogere zorglasten, hogere kosten voor de kinderopvang en hogere energiekosten. Dat doet pijn aan de portemonnee. Voortaan maar twee keer op vakantie in plaats van drie of vier keer en niet onmiddellijk de nieuwste tablet en de nieuwste I-phone ook voor al je kinderen. Dat is me even slikken. Het valt bijna niet uit te leggen. Hadden we nu maar niet op de VVD gestemd. Maar waar dan wel op? De PVV misschien? Wilders beschuldigt Rutte van kiezersbedrog, maar daar kan hij zelf ook wat van. De VVD-kiezers hebben nog steeds niet begrepen dat rechts zijn meerderheid kwijt is. De druiven zijn zuur. Wordt dit een stabiel kabinet? Ik ben benieuwd.

Jaargang 5, Nr. 239.

Leave a Reply