Bas Eickhout kandidaat lijsttrekker GroenLinks

Bas Eickhout maakt groen sterk in het Europees Parlement!  

Bas Eickhout is door de kandidatencommissie van GroenLinks als een van de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap op de kandidatenlijst geplaatst. Door middel van een referendum gaan de leden van GroenLinks begin 2009 hun lijsttrekker kiezen. Het is geweldig dat er zoveel uitstekende kandidaten zijn. Europa leeft kennelijk in onze partij. Maar er moet gekozen worden. Voor mij is Bas Eickhout de meest geschikte kandidaat voor het lijsttrekkerschap en mocht een ander gekozen worden, dan moet Bas toch zeker naar het EP. 

Waarom? Bas is uitermate deskundig op milieugebied en als het om de klimaatcrisis gaat kun je hem niets wijs maken. Zijn kennis en inzicht zijn echter veel breder. Klimaat staat immers in verband met heel veel: landbouw, biodiversiteit, kleding, wonen, energie, transport, zeespiegelstijging,  waterhuishouding en zelfs allerlei samenlevingsaspecten. Bas heeft heel veel contacten in Nederland en Europa, neemt deel aan veel discussies, zat twee keer in de programmacommissie voor de Europese verkiezingen en overal zuigt hij nieuwe kennis op. Hij kan heel goed luisteren en vervolgens ook snel en adequaat reageren. Hij is een sterk debater en zal in het EP zeker zijn mannetje staan. 

Bas Eickhout is niet alleen individueel sterk, hij is ook een echte teamspeler. In de tijd, dat ik hem mee maakte als voorzitter van de Europawerkgroep zag je de werkgroep opbloeien en werden steeds meer activiteiten ontplooid. Hij wist mensen te inspireren om zich in te zetten voor hun taak. Met Bas als voorzitter gingen de deelgroepen ervoor. Er kwamen meer internationale contacten. De website werd steeds beter. De EGP kreeg veel aandacht en er werd voor geijverd, dat het een echte partij zou worden met niet alleen een steunlidmaatschap, maar een echt individueel lidmaatschap. En o zo vriendelijk vroeg Bas elke vergadering weer hoe het ermee stond als iemand een taak op zich had genomen. De basis, die Bas Eickhout heeft gelegd zorgt ervoor, dat de Europawerkgroep nog steeds een van de best functionerende werkgroepen is. 

Vijf jaar geleden was Bas ook al kandidaat. Tijdens een pauze van het congres met al die discussies over de kandidatuur van Kathalijne, Alexander en Joost kwam ik Bas tegen en zei hem, dat het mij speet, maar dat ik TOEN vond, dat hij er nog niet aan toe was. Bas heeft de afgelopen vijf jaar keihard gewerkt en NU is Bas er klaar voor. Maak Bas een MEP, een Member of the European Parliament. Stem op Bas Eickhout bij het komende lijsttrekkerreferendum.

Leave a Reply