Wilders bedreiging van onze cultuur

Geert Wilders gedraagt zich on-Nederlands

Eeuwenlang is de Nederlandse samenleving gekenmerkt geweest door een sfeer van leven en laten leven. Allerlei geloven woonden in ons land en vaak ontvluchtten mensen hun eigen land om een veilig heenkomen te zoeken in de Republiek, die zich vrijgevochten had van de Koning van Spanje, die slechts één geloof wilde toestaan en niet aarzelde mensen als ketters terecht te stellen. Was het aanvankelijk zo, dat de Nederlands Hervormde dominees iedereen wilde dwingen om ook Hervormd te worden, al spoedig won de redelijkheid en bleken allerlei geloven hier te kunnen samenleven. De Rooms-katholieken werden nog eeuwenlang gewantrouwd. Men vreesde de Inquisitie, die zoveel dodelijke slachtoffers had gemaakt. Toch konden ze hun geloof uitoefenen, zij het in schuilkerken, waarvan er in Amsterdam alleen al meer dan vijftig waren.

De tolerantie steunde op twee zaken. Wetenschappers als Erasmus, Hugo de Groot en Spinoza legden daarvoor een fundament. Er was ook een minder principiële reden. We waren een handelsvolk en als handelaar moet je je klanten niet tegen je innemen. De vele drukkerijen maakten het mogelijk allerlei ideeën te verspreiden en er was dus die enorme vrijheidsdrang om een eigen mening te mogen hebben. Wij verdroegen geen dictatuur.

Zo was Nederland een zeer aanlokkelijk land voor Antwerpse protestante kooplieden, voor Portugese Joden en voor Franse Hugenoten. Nog steeds is dat merkbaar bij onze achternamen. Die traditie bleef. In de Eerste Wereldoorlog verbleven hier duizenden Belgische vluchtelingen. Na die oorlog werden hier kinderen opgevangen uit bijvoorbeeld Oostenrijk om hier aan te sterken. Dat gebeurt nog steeds, bijvoorbeeld met Bosnische kinderen, die hier drie weken op vakantie komen. Het mooiste voorbeeld is de vakantie, die katholieke en protestante Noordierse jongeren hier samen kregen om de onderlinge verdraagzaamheid in Nederland te proeven.

Heeft Geert Wilders hier niets van meegekregen?

Geert is opgegroeid in Venlo. Limburg heeft een eigen cultuur. Je vindt er veel sterker dan in de rest van Nederland een standenmaatschappij. Daarbij speelde de Kerk en de hoge heren veelal samen onder een hoedje. Je had een briefje van de pastoor nodig om werk te kunnen krijgen. Die Kerk was ook duidelijk autoritairder dan elders. Bisschop Jo Gijsen was daarvan het ergste voorbeeld. Het grootste verschil met de rest van Nederland was, dat de provincie overwegend Rooms-katholiek was. Geert Wilders is opgegroeid in een samenleving waar de behoefte aan tolerantie niet bestond.

Nu is vanzelfsprekend niet elke Limburger vergelijkbaar met Geert Wilders. Als je een echte goede christen ben, dan weet je, dat Jezus van Nazareth ons heeft geleerd je naasten lief te hebben en toen iemand Hem vroeg wie dan zijn naaste was vertelde Jezus het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Joden hadden de pest aan Samaritanen. Jezus leerde ons, dat je zelfs je vijanden moet liefhebben. Het zal duidelijk zijn, dat vele volgelingen daar moeite mee hebben gehad, zelfs pausen en bisschoppen.

Geert Wilders handelt dus volkomen in strijd met de Nederlandse en met de Christelijke traditie, wanneer hij voortdurend laat blijken, dat hij de pest heeft aan de Islam en aan alle Islamieten, die maar beter uit ons land kunnen verdwijnen. In ieder geval moeten de grenzen voor Islamieten op slot.

Het ware beter, dat Geert in woord en daad zou laten zien welke die christelijke waarden en Nederlandse waarden zijn, zodat Islamieten het waardevolle van onze samenleving metterdaad zouden kunnen beleven. Een van zijn daden zou kunnen zijn hard mee te werken aan de oplossing van alle problemen, die buitenlanders hier hebben.

Moet je alleen Geert Wilders hierop aanspreken?

Geert Wilders heeft een groeiend deel van de bevolking achter zich. Lang niet al die mensen wonen in achterstandswijken met veel buitenlanders. Misschien wel integendeel. Maar veel mensen hebben het moeilijk en vooral mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of die door pech in de schulden zijn geraakt. Jammer is, dat de PVV zulke mensen niet duidelijk maakt, dat zij en al die buitenlanders slachtoffer zijn van het zelfde systeem en dat het beter zou zijn solidair te zijn met de buitenlanders en samen de situatie te verbeteren. Maar de PVV is ook uiterst rechts en zit niet te wachten op maatschappijhervorming. En vervolgens geven ze de buitenlanders collectief de schuld van alle ellende. Zijn de mensen nu zo dom, dat ze dat niet door hebben?

Misschien moeten Wilders en zijn aanhang eerst keihard hun neus stoten voordat ze tot bezinning komen. Laten we hopen, dat dit zo snel gebeurt, dat het niet helemaal uit de hand loopt. Moge de beschaving winnen.

29 februari 2008

Leave a Reply