Nog meer over de Oostenrijkse Pfarrer-Initiative

EEN BERICHT UIT DE WIENER ZEITUNG

Behalve in de Verenigde Staten bestaan ook in Ierland, Duitsland en Nederland initiatieven

De bondgenoten van de Pfarrers

Door Christoph Rella

Helmut Schüllers Pfarrer-Initiative krijgt ook ondersteuning uit het buitenland

Wenen In de USA is Hans Bensdorp, bestuurslid van de naar Rome kritische ‘Pfarrer-Initiative’ van ex Algemeen vicaris Helmut Schüller, langzamerhand zo iets als een ‘Star’. Tenminste voor elk van de 610 katholieke priesters, die zich in het voorjaar naar Oostenrijks voorbeeld hebben aaneengesloten  tot de “Association of US Catholic Priests” – de US versie van de ‘Pfarrer-Initiative’. Zij hebben Bensdorp uitgenodigd voor hun eerste jaarvergadering, die in de stad Tampa in Florida plaats vindt. De vragen, die de Oostenrijker daar met de hervormingsgezinde US-clerici doorneemt, zijn niet nieuw. Het gaat om gebrek aan priesters, celibaat, liturgie en seksuele moraal.
Daarbij zijn de Amerikanen niet de enige, die in het wiel van Helmut Schüller proberen kerkpolitiek te ontwikkelen. Zo zijn de laatste tijd ook in Ierland, Duitsland en Frankrijk, in Slowakije en in Nederland kritische initiatieven ontstaan van ontevreden geestelijken, die het eens zijn met de “Oproep tot ongehoorzaamheid”  en deze ondersteunen. Ongetwijfeld is het aantal Schüller-fans nog gering in verhouding tot het totaal aantal priesters in de wereld. Onderzoek van de Wiener Zeitung heeft geleerd, dat er in Duitsland 36 en in Slowakije 65 aanhangers van de ‘Pfarrer-Initiative’ zijn. In Frankrijk willen slechts 17 priesters Schüllers’ “Appel à la desobeissance”  ondersteunen en in Engeland zijn het er maar zeven. Een uitzondering vormt de “Association of Catholic Priests” in Ierland. Met 900 leden vormen zij een kwart van de Ierse clerus. Thans zijn er voor alle ‘Pfarrer-Initiative’ wereldwijd zo’n 2300 sympathisanten op een totaal van 400.000 priesters.

Zonder bisschoppen gaat het niet lukken

Dat betekent niet, dat de hervormers bij voorbaat een verloren strijd leveren. De Weense pastotaal Theoloog Paul Zulehner meent, dat de Initiatieven nog jong zijn en moeilijk in te schatten. Zo is niet het aantal instemmende leden belangrijk, maar de stemming onder de bevolking is veel meer bepalend voor een verder succes. Wat dat betreft leren onderzoeken in Oostenrijk, dat driekwart van het kerkvolk positief staat tegenover de koers van Schüller, zo betoogt Zulehner en voegt er aan toe: “Maar wil het werkelijk tot veranderingen komen, dan zullen de bisschoppen moeten meedoen, zodat  de Pfarrer-Initiative Bisschops-initiatieven worden.”

Leave a Reply