Dan liever een tunnel van de Meern naar Zeist

Onbeperkte automobiliteit? 

Het lijkt alsof er een nieuw universeel mensenrecht is bijgekomen: het recht op onbeperkte automobiliteit. Er moeten alsmaar meer autosnelwegen worden aangelegd. Men hoopt dat dan de files verdwijnen en dat automobilisten zonder enige beperking en zonder enig nadenken over de keus van de vervoerswijze altijd voor de auto kunnen kiezen. Zo’n conclusie moet je wel trekken als je ziet met welke ideeën Rijkswaterstaat komt voor de verkeersafwikkeling op de Utrechtse Ring, 

De agressiviteit, waarmee automobilisten de oplossing van het fileprobleem eisen is stuitend en minstens even ergerlijk is de manier, waarop populistische politici daarop reageren. Was het vroeger heel normaal, dat je in de buurt van je werk woonde en ging verhuizen als je een baan elders kreeg, nu blijft men wonen en men kiest altijd weer voor de auto en niet voor openbaar vervoer. Dergelijke automobilisten hebben ook totaal geen oog voor de problemen, die zij veroorzaken, bijvoorbeeld voor het beroepsgoederenvervoer over de weg of voor vertegenwoordigers of servicemonteurs, die van cliënt naar cliënt rijden. 

Deze week is verbijsterd gereageerd op de ideeën van Rijkswaterstaat om de problemen op de Utrechts Ring op te lossen. Daarvan maakt doorgaand verkeer gebruik, maar ook veel lokaal verkeer. Als we op enige afstand nog een ring maken, dan kan het doorgaande verkeer daarvan gebruik maken. En zie, er is nog enig groen rond Utrecht. Prachtig toch om daar de weg neer te leggen. En zo wordt een weg bedacht vanaf de Meern min of meer parallel aan de A12, die dan voorbij Utrecht naar het Noordoosten buigt en dan aansluit op de A12 en de A28. Zo wordt vooral het stuk A27 tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd ontlast. 

Dat wordt een kostbare weg doordat er veel kunstwerken nodig zijn voor het kruisen van bestaande infrastructuur. Eerst gaat de weg door de Heicopse polder, waar mogelijk woningbouw gaat komen Dan moet de brede A2 worden gekruist, vervolgens wegen en de tramlijn naar Nieuwegein, dan het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal, de Laagravenseweg N408,, de spoorlijn Utrecht – Den Bosch, de A12, de spoorlijn Utrecht – Arnhem, de Provincialeweg N411, de Kromme Rijn om dan aan te sluiten op de A28. Hier en daar ligt bebouwing in de weg, die zal moeten worden geamoveerd  Daarnaast doorkruist de weg recreatiegebieden en bijzonder fraaie landschappen. Vooral het gebied tussen Utrecht, Bunnik en Zeist met meerdere landgoederen en ecologische hoofdverbinding is uitermate kostbaar en heeft nu al te lijden onder de bestaande infrastructuur. Als men bij De Meern begint is deze weg ongeveer 14 KM lang. Men zou ook tussen Knooppunt Oudenrijn en de Galecopperbruggen kunnen aftakken, zodat ook het verkeer uit de richting Amsterdam van de verbinding gebruik kan maken. Dat maakt de weg zo’n 3 KM korter. 

Waarom zo’n kostbare weg bouwen met zoveel kunstwerken en zoveel schade voor de recreatie, het landschap en de natuur? Men zou serieus moeten kijken of een tunnel een reëel alternatief is. Ook tunnels zijn kostbaar. Het zou 1,1 tot 1,4 miljard gaan kosten. Een tunnel zal op aanmerkelijk minder weerstand stuiten. Inmiddels heeft men veel meer ervaring met tunnelbouw en als de boorapparatuur vaker wordt ingezet, kan de kostprijs wellicht nog dalen. Als er dan toch een nieuwe weg moet komen dan is alleen een tunnek een aanvaardbare oplossing.

Leave a Reply