Ritueel slachten 2

AAN DE HEIDENEN OVERGELEVERD

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsontwerp, dat onverdoofd slachten volgens Joodse en Islamitische regels verbiedt. Ik vind dit een slecht besluit en wel om vier redenen.

Als aangetoond kan worden, dat een dier bij het ritueel slachten niet meer lijdt dan bij het verdoofd slachten mag er ritueel geslacht worden. Dit is omkering van de bewijslast en strijdig met ons rechtssysteem

De staat schrijft nu twee religies voor, dat de godsdienstige voorschriften niet meer gevolgd mogen worden. Dat is strijdig met het principe van scheiding van kerk en staat.

Daarmee wordt de vrijheid van godsdienst aangetast. Dit fundamentele grondwettelijke recht wordt ondergeschikt gemaakt aan een niet in de grondwet opgenomen gebod dieren onnodig leed te besparen.

De kamer blijkt geen compassie te hebben met het geestelijk lijden van Joodse en Islamitische landgenoten. De kamer heeft ook geen begrip voor de angst die leeft onder hen over wat er nog meer gaat komen. Met name Joden weten immers, dat veel ellende in het verleden begon met kritiek op hun manier van slachten.

De conclusie is duidelijk. Dit wetsontwerp mag het niet verder brengen dan deze goedkeuring door de Tweede Kamer.

Bij mij spookten allerlei gedachten door mijn hoofd. Nederland lijkt een Land der Heidenen te zijn geworden. Joodse en Islamitische landgenoten zijn aan de heidenen overgeleverd. Die heidenen aanbidden een nieuwe afgod, het dier. Spaart men de christenen? Of worden die straks weer voor de leeuwen gegooid? Tsja, maar dan wel van te voren verdoofd door Nero Thieme of Diocletianus Ouwehand. Het zijn maar gedachten, gelukkig.

Leave a Reply