Ingezonden brief

Rechtsbescherming

De oproep van Stef Blok en Klaas Dijkhoff om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan banden te leggen is vergelijkbaar met een oproep de Grondwet van ons koninkrijk buiten werking te stellen. Nederlandse wetten mogen niet in tegenspraak met de Grondwet zijn, maar evenmin met internationale verdragen, die door Nederland geratificeerd zijn. Bij de Nederlandse wetten zijn het vooral de Raad van State en de Eerste Kamer, die nagaan of een wetsvoorstel niet strijdig is met de Grondwet. Nederlandse rechters missen de bevoegdheid om wetten te toetsen aan de Grondwet. Een initiatief wetsvoorstel wil daar verandering in brengen. Als de Staten-Generaal toch een wet willen, die strijdig is met de Grondwet, dan moet de Grondwet in twee lezingen met twee derde meerderheid gewijzigd worden.

Het voorstel om een Europese Raad de bevoegdheid te geven om zo maar de Europese rechter aanwijzingen te geven hoe het verdrag moet worden uitgelegd is pas echt strijdig met de scheiding van machten. Heel wat Nederlandse burgers voelen zich keer op keer aangetast in hun rechtsgevoel door uitspraken van Nederlandse rechters op grond van Nederlandse wetten. Het is voor hen een goede zaak, dat hun rechten beschermd worden door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en door onafhankelijke rechters getoetst worden aan dat verdrag. Met die rechtspraak behoren politici zich niet te bemoeien. Dan is er tenminste nog enig tegenwicht tegen de voortdurende aantasting van burgerrechten door wetten van de huidige coalitie.

In: Geachte Redactie, De Volkskrant, 11-04-2011.

One Response to “Ingezonden brief”

  1. Rob Alberts schreef:

    Duidelijker kan dit niet gezegd worden.
    Ik sluit mij aan.
    Vriendelijke groet

Leave a Reply