Yvon Hoogendijk

NUMMER 9 OP DE LIJST VAN GROENLINKS IN DE PROVINCIE UTRECHT

Yvon werd op 21 januari 1961 geboren in Utrecht Zuilen. Haar vader was tweede stuurman op de grote vaart en was dus vaak maandenlang van huis. Haar moeder werkte bij de Gruyter. Haar vader was afkomstig uit Scheveningen en de familie werkte veelal als schipper. Haar moeder was van boerenafkomst in de buurt van Haaften.  Yvon had dus grootouders in Scheveningen en in Haaften. Het gezin verhuisde naar Amsterdam, want dat was de thuishaven voor vaders schip. 

Na de Havo ging Yvon naar de Grafische School in Utrecht en bekwaamde zich in grafische vormgeving. Ze vond werk bij het Utrechts Nieuwsblad, eerst aan de Drift in Utrecht en later in Houten. Pas veel later haalde Yvon in Engeland een diploma Master of Business Administration (MBA). Voordat ze een tijd wethouder was in Bunnik werkte ze als interim manager. Nu begeleidt ze groepen mensen, die als groep willen gaan samen wonen. Dat is niet eenvoudig, zodat menige groep weer uiteenvalt, maar er zijn voorbeelden van geslaagde projecten. Dat werk doet ze nog steeds, naast serveerwerk bij het Wapen van Odijk en als het mooi weer is in haar theetuin aan de Boomgaardweg. Als vrijwilliger werkt ze bij het Waterliniemuseum op het Fort bij Vechten als educatiecoördinator bij de begeleiding van leerlingen. En ze is nu voorzitter van de GroenLinksafdeling Bunnik, Odijk en Werkhoven. Yvon heeft een goed gevulde agenda.

Yvon is in 1983 in de gemeente Bunnik komen wonen en ze is heel vaak binnen deze gemeente verhuisd.

Toen ze bij het Utrechts Nieuwsblad werkte, werd ze al snel lid van de ondernemingsraad en ze sloot zich aan bij een FNV-bond. Binnen de FNV werd ze ook lid van de Vrouwenbond en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze noemt zich feministe. Dat allemaal samen wekte bij haar de belangstelling voor politiek. Ze is dus ook erg blij met die negende plaats op de lijst van GroenLinks.

GroenLinks heeft nu acht zetels in de Staten van Utrecht, maar de nummer 1 is gedeputeerde. Als deze situatie voortduurt  en GroenLinks weer een gedeputeerde krijgt, komt Yvon in de Provinciale Staten. Maar ze weet, dat in de politiek niets zeker is. U, lezer kan de onzekerheid iets verminderen, door Yvon uw stem te geven. Als u tenminste in de provincie Utrecht woont.

Als ze statenlid wordt heeft de portefeuille Wonen haar voorkeur, want daar ligt een forse deskundigheid. Maar met haar werk op het Waterliniemuseum en haar opleiding Grafische Vormgeving kan ze ook werken in de sector Kunst en Cultuur. Een ander thema dat haar raakt is Inclusiviteit. Dat wil zeggen, dat mensen op allerlei terreinen mogen meedoen.

Wat maakt deze verkiezingen belangrijk voor de Gemeente Bunnik? Dan gaat het vooral over woningbouw, want elke randgemeente van de stad Utrecht heeft een bouwopdracht. Al die nieuwe inwoners geven veel verkeer en daarvan krijgt onze gemeente zeker een portie van mee. Dan denk je aan de A27. Blijft Amelisweerd gespaard?  Die landgoederen zijn een onderdeel van een groene long langs de Kromme Rijn. Zo moet met name de provincie zorgen, dat het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie het unieke karakter behoudt. 

De provincie heeft in het verleden de auto vaak alle ruimte gegeven en de verkeersveiligheid te weinig aandacht gegeven. Oudere inwoners uit Odijk herinneren zich de situatie, dat het kruispunt Zeisterweg-Burgweg en de N229 nog geen verkeerslichten had. Tot er een dodelijk ongeluk gebeurde, waarbij de moeder van een groot gezin verongelukte. De provincie wil tot nu toe de N229 niet omleggen en dus blijft Kersenweide gescheiden van het dorp met alle voorzieningen. Hopelijk komt er, met de bouw van 1200 nieuwe woningen in de Kersenweide, wel een omlegging of een goede fiets-loopverbinding met de rest van Odijk in het vizier.

Afgelopen zondag, werd er een record hoeveelheid groene elektriciteit opgewekt met behulp van zonnepanelen en windmolens. Dat is belangrijk, want we moeten af van elektriciteitscentrales, die met gas of steenkool gestookt worden. Ze veroorzaken de opwarming van het klimaat en daarmee de stijgende zeespiegel. Het is maar de vraag of onze kleinkinderen Laag Nederland dan droog kunnen houden. De tegenstanders van windmolens moeten eerlijker voor dat dilemma uitkomen.

Onze kleine provincie heeft toch veel verschillende landschappen. Weidegebied met laagveen, Rivierengebied met fruitteelt, veehouderij en wat akkerbouw, Zeeklei bij de Eem met veehouderij, de Bethunepolder met heel veel kwel en de droogmakerijen met oude wadafzettingen in het Noordwesten van de provincie, Dekzand met veehouderij in de Vallei en op de dekzandruggen akkers met snijmais en grasland in de laagten, Stuifzanden tegen de Heuvelrug aan, de Stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug met bos en heide. De provincie Utrecht kent dus een grote afwisseling en dat maakt de provincie zo aantrekkelijk als woongebied en door te veel verstedelijking en wegenaanleg kan die aantrekkelijkheid ernstig verstoord worden Daar wil GroenLinks voor waken. Aan Yvon zal het niet liggen. Ze is helemaal weg van het Kromme Rijnlandschap zoals we dat in de gemeente Bunnik kennen.

Tenslotte: De fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben een Manifest opgesteld met gemeenschappelijke doelstellingen. In de komende periode willen de twee fracties er samen aan gaan werken. Dat belooft wat. Yvon wil niets liever dan daar aan mee werken.

16e Jaargang, Nr. 751.

 

 

Leave a Reply