Archive for november, 2021

Titus Brandsma

zondag, november 28th, 2021

EEN MAN WAAROP HEEL NEDERLAND TROTS OP MAG ZIJN

 

Ja, ik ben trots op Titus Brandsma, want hij waagde het om zich openlijk te verzetten tegen het Nationaal Socialisme en de media tijdens de Duitse bezetting openlijk op te roepen geen propaganda voor het Nationaal Socialisme te maken. Je kunt hem met recht een verzetsheld noemen. Hij reisde in opdracht van de Rooms-Katholieke bisschoppen het hele land af en bezocht de redacties van katholieke media en legde hen uit, wat er fout was aan het Nazisme. Dat was onder ons Rooms-katholieken ook echt wel bekend. Veel katholieken sloten zich aan bij het verzet. Aanvankelijk waren er heel wat katholieken lid van de NSB, de Nederlandse tak van het Nationaal Socialisme. Het waren vaak middenstanders, die er economisch slecht voorstonden. Ze gaven Joden de schuld daarvan, zoals nu de buitenlanders de schuld krijgen van economische problemen. Eigenlijk is de heiligverklaring van Titus Brandsma een zeer actuele zaak. Daarom was ik lichtelijk verbijsterd om een stuk in De Volkskrant en om de reacties erop. Ik ben bang, dat het vooral onwetendheid is, waardoor er zulke dommigheden in dit toch hoogkwalitatieve dagblad terecht zijn gekomen.

Koppenmakers willen graag wat sensatie in hun koppen stoppen, maar ze zijn vaak nogal onwetend. In de kop zitten zo’n drie onjuistheden. Het wonder heeft Titus niet zelf verricht. God heeft  de ordegenoot op voorspraak van Pater Titus genezen. Die door hoogwaardige medische specialisten tot wonder verklaarde genezing is in de ogen van de Kerk het bewijs, dat Titus Brandsma in nauw contact met God staat, dus in de hemel is opgenomen. Heiligverklaring betekent namelijk, dat iemand in de hemel is opgenomen, heilig is.

Titus is dus ook niet vanwege dat wonder heilig verklaard, maar vanwege zijn heilig leven. Daarbij kan men denken om zijn moedige verzet, om de troost, die hij zijn medegevangenen in concentratiekampen bood en om de vergiffenis, die hij zijn bewakers en beulen schonk. De heiligverklaring is ook niet zozeer bedoeld als een onderscheiding, maar meer om een voorbeeld te bieden aan anderen hoe je zou moeten leven. Daarom wordt het lezen van boeken met een levensbeschrijving van een heilige ook vaak aangeraden.

De tendentieuze manier van sommige delen van het stuk leidt er weer toe, dat abonnees met nare ingezonden brieven komen, waarmee ze alleen en vooral getuigen van het onwetendheid. Tsja, wie moet je daarvan de schuld geven? Hun gebrekkige opvoeding? Het moeizame onderwijs, de slechte kwaliteit van sommige journalisten? De antigodsdienstige stukkiesschrijvers in sommige kranten? De gebrekkige leeskunst van veel Nederlanders en daarbij een onvoldoende kritische houding tegenover het geschrijf in sommige kranten? Ik zou het niet weten Misschien hebben sommige medewerkers van de Volkskrant een wat slecht ontwikkeld geweten, speciaal waar het de Kerk betreft. Daarbij is de narigheid, dat het gedrag van sommige kerkelijke medewerkers niet bepaald brandschoon is

14e Jaargang, Nr. 691.

La traviata

zondag, november 21st, 2021

EIGENTIJDSE BEWERKING VAN DE KLASSIEKE OPERA

 

Lang waren we niet naar Figi in Zeist geweest. Het is voor ons de dichtstbijzijnde schouwburg met uitmuntende parkeervoorziening. Het jaarlijkse programma biedt veel variatie met veel goede kwaliteit. Nu zijn we na de coronastop al weer twee keer geweest. Zo ook zaterdagavond, 20 november De Nederlandse Reisopera geeft twaalf uitvoeringen in tien Nederlandse steden. Men spreekt van een pocketuitvoering van anderhalf uur zonder koor en met een ensemble van acht musici, maar wel met alle aria’s uit Verdi’s opera.

In de versie van Verdi uit 1853 was Violetta een prostituée. De overeenkomst met de Violetta uit de huidige uitvoering is, dat beide Violetta’s transgendervrouwzijn. Daarom zijn er in beide gevallen mensen, die het verschijnsel transgender niet accepteren. En in beide gevallen is Violetta ziek en sterft uiteindelijk. Een vrouw uit de jaren dertig, die als een van de eerste mannen een geslachtsverandering onderging, Lily Elbe, vormt daarbij de inspiratiebron. De herhaaldelijke verwisseling van kleding moet de toeschouwers duidelijk maken, dat het hier om een man gaat, die zich vrouw voelt en zich wil laten omvormen tot vrouw. Ik had dit aspect toch liever vooraf geweten. Nu werd het een kwestie van raden. De regie denkt er anders over. Als de toeschouwer weet waar het om gaat, mag men verwachten, dat men het verschijnsel beter gaat accepteren. De acceptatie is immers zeker nog niet algemeen. Toch lijkt mij dat een  doel van de opvoering van deze versie van de opera.

De rol als man en als vrouw wordt door de zelfde persoon gezongen en ik hoor een man zingen en met vrouwenkleding aan ,hoor ik een vrouw zingen. Dat vraagt toch enige toelichting, lijkt mij en die ontbreekt in het programmaboekje, Het zal wel een kwestie van goede zangtechniek zijn. Zowel het ensemble als de vocalisten waren uitstekend. Muzikaal viel er veel te genieten. Aan het eind was een  flink applaus en dan vooral voor de hoofdrol. Eerst Orlando en dan Violetta Valéry. Gezongen door Aylin Sezer. Zij moest de innerlijke strijd uitbeelden om haar identiteit. Wie ben ik? Man of vrouw? Het applaus was volkomen terecht.

Er volgen nog vijf voorstellingen: 24 november Gouda, 30 november Zutphen, 3 december Haarlem, 7 december Rotterdam en 9 december Leiden.

14e Jaargang, Nr. 690.

Coronamaatregelen

zondag, november 14th, 2021

MOET HET STRENGER?

 

Soms denk je, dat het met de Corona-epidemie de goede kant uitgaat. Het aantal besmettingen per dag is erg laag. Er zijn weinig ziekenhuisopnamen en vrijwel geen sterfgevallen aan de ziekte. Maatregelen worden ingetrokken. We worden onvoorzichtiger en denken het risico te kunnen nemen. Maar dan wordt het kouder. De ziekte slaat weer toe en er wordt weer over maatregelen nagedacht. Die maatregelen moeten vooral de oorzaken aanpakken. Maar wat zijn de oorzaken? Wie of wat krijgt de schuld?

Een eerste probleem vormen de Corona-ontkenners. Er is helemaal geen epidemie. We worden door de overheid bedrogen. Die wil met deze verzonnen ziekte allerlei dwangmaatregelen mogelijk maken en zo ons onder de duim houden. Ons wordt een dictatuur opgelegd. Verzet je. Laat je vooral niet vaccineren, want in de vaccins zitten stoffen, die ons geestelijk beïnvloeden. De gevolgen worden pas op lange termijn merkbaar. Er zijn tot onze verbazing heel wat mensen, die dergelijke nonsens geloven. Intussen zitten we er maar mee. Er breken relletjes uit. Het gepeupel (zouden we vroeger zeggen) komt in opstand. Er zijn altijd weer lieden, die hiervan met graagte gebruik maken en de rellen het liefst verder aanwakkeren.  Of het virus met al de gevolgen ervan nog niet genoeg is.

We zullen echt de wetenschappers moeten geloven. Hun argumenten zijn overtuigend en geen wetenschapper zal zijn wetenschappelijke naam te grabbel durven gooien door willens en wetens leugens te verkondigen. Dan verlies je als wetenschapper je baan en daarmee je inkomen. Raadpleeg dus een betrouwbare krant of goede literatuur, radio of tv. Door een commissie van de Verenigde Naties is in China  een onderzoek ingesteld. We weten nu, dat het virus een dierlijke gastheer had, een vleermuis. Van die vleermuis is het virus overgesprongen naar de mens en mensen kunnen elkaar weer besmetten. Door elkaar aan te raken, via hoesten of niezen.. Daarom elkaar geen hand geven en al die nadere gedragsvoorschriften. Leg dit aan elkaar uit en vooral aan mensen die geloof hechten aan allerlei verzinsels op Facebook. De ziekte gaat gepaard met flinke koorts, hoesten, verkoudheid en in ernstige gevallen een vorm van longontsteking. Een groot probleem zijn de narigheden  achteraf., misschien wel levenslang. Een echt geneesmiddel hiertegen is er nog niet. Er wordt hard aan gewerkt. Zoals bij veel ziekten zijn er inmiddels meerdere vaccins met een goede werking, maar echt nog geen 110% zekerheid.. Maar  er is minder kans op een ernstige vorm, die ziekenhuisopname noodzakelijk maakt. Gevaccineerden kunnen besmettelijk zijn. Als gevaccineerde moet je je dus zo gedragen, dat je minder kans loopt op besmetting. Je kunt als gevaccineerde ook mensen besmetten. Als je de ziekte doorstaan hebt geeft dat ook een flinke bescherming., maar opnieuw geen absolute zekerheid.

Er zijn twee redenen waarom vaccinatie raadzaam is. Je loopt zelf minder kans op besmetting en zo is er ook minder kans, dat je iemand anders besmet, waarna die ernstig of zeer ernstig of dodelijk ziek kan worden.. Je beschermt jezelf en je beschermt anderen. Daarom is het ook zo schandelijk je niet te laten vaccineren of ertegen te zijn. Maar we zitten nu dus met de vrijheid om je wel of niet te laten vaccineren. Dat maakt de kans groter, dat de ziekte nog vele jaren blijft.

Daarom dus de vraag; Moeten de Coronamaatregelen strenger?  Vandaag werd bekend, dat in Oostenrijk de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden beperkt wordt. Ze mogen alleen maar buitenshuis komen om naar hun werk te gaan of naar een winkel voor dagelijkse boodschappen. In het land is slechts 63% van de bevolking volledig gevaccineerd. Dus 37% loopt te weinig of niet beschermd rond en vormt zo ook een gevaar voor anderen.. Dat betekent een enorm gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt de dood van een ander veroorzaken en ik vraag me vaak af of er dan sprake is van dood door schuld. Voor mij is het overduidelijk, dat er momenteel en ook bij toekomstige pandemieën er een morele plicht is om je te laten vaccineren. Als deze pandemie nog lang duurt en het morele besef van de noodzaak tot vaccinatie blijft ontbreken, dan kan er een moment komen, dat een vaccinatieplicht wordt ingevoerd en juist ter bescherming van anderen. Dus niet om mensen te dwingen zich zelf te beschermen.

14e Jaargang, Nr. 689.

Waarden en normen 2

zondag, november 7th, 2021

WAARDENGEDREVEN POLITIEK

 

Toen ik het thema las van het symposium van de Linker Wang bij het dertig jarig bestaan moest ik onmiddellijk denken aan het begrippenpaar “Normen en Waarden”. Tegelijk bedacht ik, dat discussies over waarden maar al te vaak tot verwarring leiden doordat iedereen het begrip ‘waarde’ weer anders definieert. Tjeerd de Jong ziet in waardegedreven politiek het begrip waarde vooral als alles wat waardevol is en dan met name in de natuur. Dat kan ik mij goed voorstellen als je je verbonden voelt met GroenLinks. Maar de verbondenheid met GroenLinks kan naastenliefde evenzeer waardevol noemen In de naam GroenLinks zitten twee waarden opgesloten. De natuur in een brede zin vinden wij heel waardevol. We moeten zuinig zijn op de natuur. De verbondenheid met onze naasten is van groot belang.

In mijn lessen aardrijkskunde ging het om drie kernvragen: Wat? Waar? Waarom daar?  Nederland heeft een wereldhaven Rotterdam. Waar? Bij de monding van de Rijn en de Maas. Waarom daar? Vanwege het belang van dit achterland. Maar er zijn wel meer belangrijke rivieren en bij de monding daarvan ontbreekt een dergelijke belangrijke haven. Het gaat dus niet alleen om de natuur.  In dat stroomgebied heeft de bevolking ook industrie ontwikkeld, die gebruik maakt van de natuurlijke hulpbronnen. Het gaat dus ook om het economisch systeem. De staten in dit stroomgebied hebben afspraken gemaakt om een vrije Rijnvaart. Het gaat dus ook om de politieke systemen  De bevolking zet zich sterk in om kennis te ontwikkelen en die steeds door te  geven. De mensen hebben de opvatting dat er flink gewerkt behoort te worden.

Zulke opvattingen waaraan men het gedrag toetst en beoordeelt noemen wij waarden. Die opvattingen worden vaak omgezet in geboden of verboden, dus in wetgeving, leerplicht bijvoorbeeld of verdragen, internationale afspraken. Je moet dus ook naar de politieke systemen kijken bij verklaringen van de geografische werkelijkheid. Je ziet vaak het politieke systeem als verklarende factor. Al die wetten en regels en instellingen berusten op normen, die het gedrag bepalen en die normen zijn weer afgeleid van de waarden, die ons gedrag bepalen. Die opvattingen zijn soms bepaald door religieuze opvattingen, zoals die in heilige boeken of  overleveringen zijn neergelegd. Wat is goed? Hoe hoort het ?  Wat willen we graag?  Wat zijn onze idealen?  Willen we als individu zo rijk mogelijk worden en vinden we het niet erg als dat ten koste gaat van anderen? Mensen geven daar geheel verschillende antwoorden op en naar gelang die opvattingen verenigen zij zich in politieke partijen. Als die partijen veel succes hebben noemen ze dat vooruitgang oftewel progressie. Zo zijn onze sociale wetten progressief genoemd. Als ze nu  minder steun geven bij ziekte of werkloosheid en de werkgevers minder premie aan sociale verzekeringen kwijt zijn noemen de werkvers dat progressief. Pas dus op met een term als progressieve politiek, want of iets progressief is hangt af van jouw waarden.

We kunnen rustig zeggen, dat alle politiek waardengebonden is en alle politiek progressief. Het ligt er maar aan wat jouw opvattingen zijn ofwel jouw waarden. Tsja, dat is best een beetje pesterig.

14e Jaargang, Nr. 688.

 

Diamant

maandag, november 1st, 2021

FAMILIEFEEST

 

Toen wij wilden trouwen, was de woningnood zeker zo erg als nu. In 1961 waren de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog nog steeds merkbaar. Veel verwoeste woningen en een grote achterstand in de woningbouw. De salarissen in het onderwijs waren erg laag. Zelf een huis kopen zat er niet in en huurwoningen waren zeer schaars. Tegelijk was er nog een enorm tekort aan leerkrachten. Je kreeg vrijstelling van militaire dienst als je baan in het onderwijs had aanvaard. Onderwijzers werden verlokt  met een baan en een huis. Schoolbesturen lobbyden bij woningbouwstichtingen om woningen voor hun leerkrachten. Wij werkten aan een school in Arnhem en die stad had flink onder de oorlog geleden. Het woningtekort was zeer ernstig. Maar eindelijk was er een flat Op 19 oktober 1961 trouwden we voor de wet en op 26 oktober 1961 in de kerk.. Voor ons was dat kerkelijk huwelijk het echte huwelijk. Dus was dat voor ons tweetjes de eigenlijke feestdag.

De burgemeester kwam op bezoek We kregen een felicitatiebrief van ons staatshoofd en zijn vrouw en van de Utrechtse Commissaris van de Koning. Onze zestigjarige huwelijksverjaardag kreeg zo een officieel tintje. Maar we wilden er dit keer geen groot feest van maken met allerlei familieleden, vrienden en kennissen. We wilden het intiemer houden

Het is al jaren traditie, dat we met onze kinderen en kleinkinderen en de aanhang op familieweekend gaan. Steeds weer in een ander deel van het land. In 2015 waren we in Niel bij Kranenburg in Duitsland.  In 2016 bij Barchem in de Achterhoek. In 2017 in Stevensbeek bij Boxmeer en in 2018 in Mechelen aan de Geul en steeds in accomodaties  voor 13 tot 17 personen. Het kunnen er nog meer worden.  In 2020 gooide Corona roet in het eten.

Het leuke is, dat naarmate de kleinkinderen  ouder worden zij zelf met meer initiatieven komen en dat maakt het voor Opa extra boeiend. Zo was een van de programmapunten het maken van lekkere hapjes. Nou, daar kunnen ze wat van. We hadden dit jaar een avond met een verrassing en dat bleek een dropping te zijn eindigend in een van de weinig gelegenheden, die laat nog open zijn. Het was toevallig ook nog “De Nacht van de Nacht” en bewolkt en regenachtig. Wat het er niet gemakkelijker op maakte. Zondagmorgen  werd er gemountainbiked. Het gebied rond Buurse, Zuidwest van Enschede leent zich prima voor al dit soort activiteiten. Toen het een tijd lang hard regende was de bowlingbaan in Enschede bij de hand. Alleen een ding liep door de regen flink in de soep, het maken van een familiefoto door een professionele fotograaf.. Dat gaat alsnog gebeuren , maar nu niet in de natuur. Al met al kijken we terug op een bijzonder fijn en gezellig feest. Tsja en al die overige familie, vrienden en kennissen. Zij zijn altijd van harte welkom. Na dit intieme feest is er voor ons weer veel te vertellen en dan wordt er veel uitgewisseld. Ik wens velen van de bezoekers van dit weblog het bereiken van een leeftijd, waarop je een diamanten feest kunt vieren.

14e Jaargang, Nr. 687.