Archive for mei, 2019

Onverwacht actueel

zaterdag, mei 25th, 2019

DRIE THEMA’S IN HET AVONDMAAL OF DE EUCHARISTIE

Beste seculiere lezers; wees niet bang. Dit wordt geen heilig verhaal, maar het wordt zeer politiek getint. Politiek dan in de brede zin, dus geen partijpolitiek. Politiek over de polis, de stad, over het leven in de stad.  Ik noemde in een ander artikel drie thema’s: 1. Bevrijding uit slavernij, onderdrukking en uitbuiting. 2. Je leven geven voor het heil van alle mensen en 3. de zin van een gezamenlijke maaltijd. Zulke thema’s moeten toch ook seculiere lezers aanspreken.

Het avondmaal of de eucharistie is afgeleid van het Joodse Paasmaal, dat Joden eten ter herdenking van hun bevrijding uit de slavernij in Egypte.. Slavernij is bepaald geen item uit het verleden. Ook vandaag nog is er slavernij en is er slavenhandel. Afrikaanse gelukszoekers, die via Libië Europa willen bereiken belanden daar in kampen en worden daar als slaaf verkocht. Yezidi vrouwen en -meisjes werden als seksslavin verkocht aan IS-strijders. In sommige landen bestaat nog schuldslavernij. Iemand wordt omwille van een onmogelijk af te lossen schuld tot slaaf gemaakt. Soms zijn de arbeidsomstandigheden zo slecht,en de lonen zo laag, dat deze uitbuiting nauwelijks van slavernij verschilt. Denk aan naaiateliers in Bangladesh. Gaat dat ons aan? Vraagt u zich nooit af, hoe het mogelijk is, dat kleding soms zo vreselijk goedkoop is?  Slavernij en onderdrukking vind je in Nederland niet, maar af en toe kun je best van uitbuiting spreken als de thuiszorg van de ene patiënt naar de andere rent en steeds maar een paar minuten de tijd heeft om haar opdracht te vervullen. Het kan altijd erger, zoals in China, waar arbeidsdagen van twaalf uur vaak normaal zijn of Japan, waar het arbeidsethos zo sterk ontwikkeld is, dat mensen zich letterlijk dood werken. Er valt nog wel het een en ander te verbeteren in deze wereld.

Die Joodse leraar Jezus van Nazareth verkondigde een bijzondere boodschap van liefde en vrede. De machthebbers in het Joodse land waren er niet van gediend. Ze wilden van hem af. Uiteindelijk stierf hij aan het kruis.  In de gehele wereld komt het ook vandaag nog voor. Een journaliste op Malta deed onderzoek naar corruptie aan de hand van de Panama Papers. Ze werd vermoord. Naar de daders wordt nauwelijks gezocht. Dat gebeurt in ons “beschaafde” werelddeel. In Azië en Latijns Amerika worden mensen vermoord omdat ze opkomen voor de rechten van kleine boeren of omdat ze een vakbond hebben opgericht of alleen nog maar willen oprichten. Natuur- en milieuactivisten, die het tropische regenwoud willen beschermen tegen houtkap of mijnbouw vinden de dood.. Vorig jaar werden meer dan dertig priesters en religieuzen vermoord om allerlei en vaak onbekende redenen. De strijd tegen corrupte machthebbers en tegen dictaturen eist ook vandaag nog vele slachtoffers,

   Gisteren had ik met mijn kinderen en kleinkinderen en hun partners een familiediner. Je voelt dan  de sterke onderlinge verbondenheid. Je weet, dat ze elkaar steunen bij klussen, maar ook bij veel moeilijker problemen. Ik liep vorige week over de tuinbraderie hier in Odijk. Tot mijn genoegen waren er ook stands van plaatselijke organisaties als de Zonnebloem, de Coöperatie De Huiskamer van Odijk ofwel het Dorpshuis, de koersbalclub en Scouting Katimavik. Ze hadden een soort piramide gepionierd waaraan een grote tien persoonsschommel hing. Knap werk. Ik vertelde, hoe ik in de zomer van 1972 een oproep in het plaatselijke krantje plaatste om adhesie te betuigen voor de oprichting van een scoutinggroep. Er kwamen twee reacties. We gingen leiding werven en hen opleiden. Begin 1973 begonnen we met welpen en kabouters. De groep bestaat nog steeds. ze doen het goed..  Het is 47 jaar geleden. Een begeleidende moeder. was nog niet geboren. Maar ik heb in mijn leven geleerd, dat als je iets wilt bereiken dat het beste lukt als er samenwerking is met anderen. Dat besef ontbreekt nog wel eens. Mensen willen zich nergens mee bemoeien en zeggen en anderen hebben zich niet met mij te bemoeien. Dat extreme individualisme is in mijn ogen buitengewoon ongezond. Je merkt het ook. Mensen worden geen lid meer van een vakbond en zijn verbaasd, dat de lonen maar niet willen stijgen. Ze vragen zich vooral af of ze ergens van kunnen profiteren. en als dat niet zo is, worden ze geen lid. Bij dat soort mensen is het besef weg gevallen, dat je ook lid kunt worden om anderen te helpen.

Zo zie je dat over deze drie thema’s heel wat valt te schrijven, met elkaar te praten en verder over na te denken. Bijvoorbeeld tijdens de Stille Tocht voorafgaand aan de Dodenherdenking op 4 mei.. Je leven geven voor alle anderen. Het gebeurde toen, nu meer dan 74 jaar geleden.

Jaargang 12, Nr. 566.

 

Stem voor de vrede

zaterdag, mei 18th, 2019

ONBEGRIJPELIJKE HANG NAAR HET VERLATEN VAN DE EU

Afgelopen vrijdag bracht ik verkiezingsfolders rond. Hier in Odijk zitten alle basisscholen met de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal in één gebouw met daarboven woningen. Gaat er krimp optreden, dan kunnen lokalen omgebouwd worden tot woningen. Krimp is hier niet waarschijnlijk. Ik dacht, laat ik eens vragen of ze in de groepen 7 en 8 aandacht gaan besteden aan de Europese verkiezingen. Scholen willen graag neutraal overkomen, dus voor de folders in de klas was weinig ruimte. Op een school was in groep 8 een project aan de gang over de Tweede Wereldoorlog. Die heb ik meegemaakt en ik kan er uit eigen ervaring veel over vertellen. Ik heb dat tien jaar geleden gedaan voor alle kinderen van het schooltje waar wij geëvacueerd waren. Dat vonden ze heel spannend. Al pratend kwamen we tot de ontdekking, dat er een duidelijk verband is tussen die oorlog en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hoe zit dat dan?

Laten we de geschiedenis van de laatste ruim 200 jaar eens bekijken. Eerst nog verder terug naar het Rijk van Keizer Karel de Grote, die in 814 stierf. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk. Die had drie zonen en hij verdeelde zijn rijk in drieën, Oost, Midden en West. Dat Midden-rijk werd een mislukking en sindsdien maakten het Oost-rijk/Duitsland en het West-rijk/Frankrijk voortdurend ruzie om delen van dat Midden-rijk. Zo had Keizer Napoleon van Frankrijk een groot deel van Europa onder zich, maar in 1815 eindigde zijn bewind. Van 1870 tot 1871 was er weer oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Duitsland won en Elzas Lotharingen werd Duits. De Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 werd door Duitsland verloren.  De Elzas werd weer Frans. Al heel snel begon de Tweede Wereldoorlog in 1939. Voor ons op 10 mei 1940.  De Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945.. Hoeveel tijd zat er tussen die oorlogen? Tussen de Franse tijd en de Pruisisch-Franse oorlog van 1870 -1871 was 55 jaar. Tot de 1e W.O. was 43 jaar Tussen de twee wereldoorlogen 21 jaar. Nu is er al 74 jaar geen oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Een oorlog is volkomen ondenkbaar geworden, want beide landen zijn verenigd in de Europese Unie. Hoe kun je dat verklaren?

Tijdens de 1e W.O. vocht Robert Schuman uit Elzas-Lotharingen aan de Duitse kant. Duitsland verloor en Elzas-Lotharingen werd weer Frans. Tijdens de 2e W.O. vocht Robert Schuman aan de Franse kant. Na die Tweede Wereldoorlog werd Robert Schuman de Franse Minister van Buitenlandse zaken. In 1952 kwam hij met een plan om een volgende oorlog te voorkomen. Het plan Schuman hield in dat landen het gezag over kolen, staal, ijzererts en en schroot (=oud ijzer)  overdroegen aan de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS. Zonder staal voor tanks werd het moeilijk een oorlog te beginnen. Toen dat allemaal heel goed liep, vonden Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg, dat er ook voor de rest van de industrie en voor de landbouw samengewerkt kon worden. Zo kwam de Europese Economische Gemeenschap EEG en de Euratom tot stand. Dat werden de Europese Gemeenschappen, toen de Europese Gemeenschap en uiteindelijk de Europese Unie. Steeds meer landen werden lid.  Als je zo sterk samenwerkt, heb je daar veel voordeel van. Dan laat je het wel uit je hoofd om een oorlog te beginnen. Daardoor is er nu al 74 jaar vrede in Europa. Tsja, zo zou ik het de kinderen van groep 8 vertellen.

Wie is nu de baas in de Europese Unie?  Als we vragen wie dat in Nederland is, dan zeggen we vaak Den Haag, maar dat is bij wijze van spreken. De Tweede en Eerste Kamer zijn echt de baas. Die beslissen over de wetten. Daarvoor hebben wij de leden van de Tweede Kamer gekozen..In de EU worden de besluiten over wetten en regels genomen door de Raad van Ministers. Als het over landbouw gaat zijn het de ministers van landbouw van de 28 lidstaten, straks als het Verenigd Koninkrijk echt voor de Brexit kiest nog 27.. Wij burgers van al die lidstaten gaan het Europees Parlement kiezen. Dat mag over heel veel onderwerpen mee beslissen. Zijn ze het niet eens, dan gaan ze samen overleggen. Wij beslissen samen met alle andere lidstaten. Het is onzin als iemand zegt, dat er door anderen over ons beslist wordt. We zijn er zelf bij.. Soms zijn mensen boos over een beslissing. Dan hebben ze hun zin niet gekregen. In een democratie wordt door een meerderheid beslist. Ben je het er niet mee eens, dan moet je met betere argumenten komen of een volgende keer de verkiezingen winnen. Soms geven politici de schuld aan de EU. Ze vertellen er dan niet bij, dat ze zelf ermee hebben ingestemd.

Ik hoop, dat heel veel mensen straks gaan stemmen voor eenheid en zo voor vrede en voorspoed in Europa. Ga vooral stemmen, want door een paar nare partijen, die meedoen is het nog nooit zo belangrijk geweest.

Jaargang 12, Nr. 565.

 

 

 

 

 

 

Europa in Odijk

zondag, mei 12th, 2019

AGNES JONGERIUS PVDA EN SABINE KLOK GL OP EUROPA-AVOND VAN P21

Perspectief 21, de lokale partij waarin de Partij van de Arbeid en GroenLinks in de gemeente Bunnik samenwerken, heeft op dinsdag, 7 mei een avond over de Europese verkiezingen georganiseerd onder leiding van Vincent Bijlo. Agnes Jongerius heeft voor haar lidmaatschap van het Europees Parlement gewerkt bij de FNV. Sabine Klok werkte bij de Rijksoverheid en bij de EU als financieel deskundige. Een belangrijk wapenfeit van Agnes was dat zij bereikte, dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in Nederland het Nederlandse Cao-loon behoren te ontvangen. Zij mogen niet worden onderbetaald en zo wordt oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt voorkómen. Sabine Klok zat een belangrijke vergadering van EU-collega’s voor toen Nederland voorzitter was van de EU.

Veertig jaar geleden gaf ik nog volop les, ook over de Europese samenwerking. De kern van die samenwerking was het wegvallen van de tolgrenzen, zodat er één grote Europese markt ontstond. Grote ondernemingen konden voortaan hun producten onbelemmerd in de gehele Europese Economische Gemeenschap verkopen.  Het is niet zo algemeen bekend, maar dat leidde tot een ongewenste regionale ongelijkheid. De bedrijvigheid concentreerde zich in gebieden met gunstige vestigingsfactoren, waar het best geproduceerd kon worden. Helaas waren er ook gebieden met weinig gunstige vestigingsfactoren. de bedrijven daar konden niet op tegen die in de centrumgebieden. Die gebieden verloren werkgelegenheid.. Binnen GroenLinks heb ik daar altijd voor gewaarschuwd en ik heb bepleit die gebieden door het regionaal economisch beleid te helpen. Nederland en vooral de Randstad, is zo’n centrumgebied net zoals Londen, of Parijs of Zuid-Duitsland met Beieren en Baden Würtemmberg of Milaan in Noord-Italië. Als er geld naar de achterblijvende gebieden gaat, dus van rijk naar arm is dat voor partijen, die zich vooral richten op eigenbelang een probleem. Geen geld naar Griekenland was een tijd een kreet. Geen geld overmaken, geen “money-transfer” roept het knechtje van het grote bedrijfsleven, ene Mark Rutte.

In Europa en de rest van de wereld is er een groot financieel probleem: denk aan het witwassen van zwart geld, ontwijken van belasting, ontduiken van belasting en fraude. Daarbij is er veel weerstand vanuit het Europees Parlement. Want alle landen, ook ontwikkelingslanden lopen daardoor vele miljarden mis. De multinationals en allerlei zeer rijke lieden stelen van de gewone mensen. Voor belangrijke zaken mist onze overheid het geld. Intussen ontkent onze regering en zelfs een meerderheid van de Tweede Kamer, dat ons land een belastingparadijs is, net als Malta of Cyprus. Het Europees Parlement heeft geëist, dat Nederland en Duitsland op de lijst van belastingparadijzen van de EU zou komen staan. In de Raad van Ministers wordt er niet aan meegewerkt. Daar denkt elke minister vooral aan het nationale eigenbelang. Aan deze misstanden zal een eind moeten komen. Daarom is het ook zo belangrijk om te gaan stemmen en bij voorkeur op een partij, die het algemeen belang dient en opkomt voor de zwaksten in de samenleving en de armste landen in de wereld. De verkiezingen op 23 mei moeten een duidelijk signaal afgeven.

De EU kent op velerlei terrein regels en wetten. Zo heeft de EU voorgeschreven, dat sociale huurwoningen alleen beschikbaar moeten zijn voor de laagste inkomens. De grens tussen lage en midden inkomens ligt in elk land weer anders. In Nederland ligt die zo laag, dat zelfs de onderbetaalde onderwijzers, politieagenten en verpleegkundigen niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Voor een koopwoning verdienen ze weer te weinig. Vooral in en om de grote steden is dat een probleem. In Oostenrijk ligt de grens bij 100.000 Euro per jaar. Er zijn door woningbouwverenigingen van socialistische huize veel huurwoningen gebouwd. In de gemeente Bunnik hebben CDA en VVD in het verleden veel te weinig sociale huurwoningen laten bouwen. Dat geeft nu grote problemen. Lange wachttijen, geen woningen voor starters en te weinig woningen voor statushouders..

Hoe zien wij de toekomst van de Europese Unie. Eurosceptici voorspellen een spoedig einde. Al die landen raken steeds meer met elkaar verbonden. De economieën zijn sterk vervlochten. Dat vraagt om regelend optreden met een sterk gezag.  De EU zal zich steeds meer ontwikkelen tot iets als een Verenigde Staten van Europa. Veel zaken blijven onder de hoede van elke lidstaat afzonderlijk. Er komt een grotere verbondenheid. Alleen een sterke EU kan de macht van de multinationale ondernemingen aan banden leggen, kan de grote milieuproblemen oplossen, kan de regionale ongelijkheden verminderen en kan voldoende tegenwicht bieden aan China, Rusland en de USA en in de toekomst India en Brazilië. Vooral ten aanzien van China past waakzaamheid.

Daarom is een duidelijk signaal aan de regeringsleiders, die in kleine kring de grote beslissingen in de EU nemen. De medebeslissingsmacht van het Europees Parlement moet nodig worden uitgebreid. We willen naar een Europa waar vrede gewaarborgd is, waar het milieu wordt beschermd en waar de ongelijkheid sterk is verminderd. Onze kleinkinderen moeten de kans krijgen in een goed land te wonen.

Jaargang 12, Nr. 564.

Nepnieuws over Europa

zondag, mei 5th, 2019

VREEMDE MACHTEN WILLEN DE EU VERZWAKKEN

Al heel wat keren is er vooral door Russische groepen via op het oog onschuldige Facebook pagina’s nepnieuws verspreid om democratische verkiezingen te beïnvloeden. Het beruchtste geval was de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten, waarbij Trump volkomen onverwacht – ook voor hem zelf – de verkiezingen wist te winnen. Nog afgelopen week werd het bericht verspreid, dat het leger in Venezuela President Maduro niet langer zou steunen.  Men hoopte zo, dat veel militairen zouden overlopen. Het bleek fake. De hoge militairen bleven hun president steunen, net als het grootste deel van de armere bevolkingsgroepen. Ook bij het referendum over de Brexit schijnt nepnieuws te zijn verspreid. Zo wisten de voorstanders van een Brexit op het nippertje te winnen. De Europese verkiezingen staan voor de deur. De Russen zijn niet blij met een sterk verenigd Europa. Ze zijn al begonnen.

Intussen heb ik even koffie gedronken en het Journaal gezien.  Daar werd ook al gewaarschuwd voor deze criminele activiteiten op Facebook. De onderneming heeft een groot team opgezet, om alle ongerechtigheden zo snel mogelijk op te sporen. Maar u als Facebook gebruiker kunt er zelf evenzeer op verdacht zijn. Het lijken heel onschuldige pagina’s van brave EU burgers. In werkelijkheid zijn ze door Russische strijdgroepen opgezet en van nepnieuws voorzien.

De mondiale actiegroep Avaaz waarschuwde al de miljoenen leden in Europa. Ze lieten een foto zien, die al op Internet te vinden is. Een schip boordevol mensen en nog veel meer mensen op het land. Die komen allemaal naar Europa. De foto is nep.  Politieke partijen, die erg tegen vluchtelingen zijn zouden ervan kunnen profiteren als de mensen het niet door hebben. Vertel dus iedereen hierover. Zet het op je eigen Facebook pagina. Hieronder neem ik het Avaaz bericht, dat ik op mijn mail kreeg over.

Lieve Avaazers in heel Europa,
Deze foto van een schip boordevol mensen is in heel Europa viraal gegaan. Ze zijn met zo velen dat ze bijna overboord vallen. De bedoeling was om Europeanen bang te maken en te overtuigen dat hun kusten ‘overstroomd’ worden door nieuwe migranten. Er is maar één probleem met deze foto – hij is volledig nep. Extremisten maken gretig gebruik van sociale media om ons te manipuleren en tegen elkaar op te zetten. De komende weken zijn ze van plan om de Europese verkiezingen te verstoren! Europa kan binnenkort aangevallen worden door een enorme vloed van desinformatie. Het doel? Europa van binnen uit vernietigen. Als we niets doen, dan zouden we getuige kunnen zijn van het begin van het einde van de EU. Daarom moeten we actie ondernemen! Momenteel brengen we enkele van de slimste mensen in Europa samen om desinformatie aan te pakken. Maar zou jij ons willen helpen en ons laten weten hoe bezorgd jij bent over desinformatie?

HEEL BEZORGD X
NOGAL BEZORGD
EEN BEETJE BEZORGD
HELEMAAL NIET BEZORGD

Het Europa dat we kennen wordt bedreigd. De aanstaande Europese verkiezin-gen zouden een keerpunt kunnen zijn: de extremisten winnen of we houden hen tegen — met de kracht van onze gemeenschap. De fakers en haters zijn een kleine groep mensen, maar wij zijn met miljoenen. Laat ons dus de strijd aangaan en Europa beschermen tegen oorlog, verdeeldheid en gevaarlijke haat. We kunnen de toekomst van ons continent niet overlaten aan een bende extremisten die alles kapot willen maken. Met hoop en vastberadenheid,
Pascal, Martyna, Martin, Patricia, Luca, Anneke, Christoph en de rest van het Avaaz-team

Avaaz heeft ook een Website in het Nederlands. Daar kunt u meer informatie over deze zeer kritische, maar ook succesvolle actiegroep lezen. Misschien is het iets voor u. Je weet maar nooit.

Jaargang 12, Nr.563.